Commit fe693826 authored by Hosted Weblate's avatar Hosted Weblate

Merge branch 'origin/master' into Weblate.

parents 0dacd2df 825cd020
......@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-09 19:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 07:04+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5.1\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -48,9 +48,8 @@ msgstr "Vyberte si jeden z možných scénářů nastavení."
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr "Scénář byl nastaven, můžete pokračovat k dalšímu kroku."
#, fuzzy
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr "Zde je třeba si zvolit, která síťová rozhraní patří do které sítě."
msgstr "Zde je třeba rozhodnout, která síťová rozhraní patří do které sítě."
msgid "If you are in doubt use the current settings."
msgstr "Pokud váháte, použijte stávající nastavení."
......@@ -62,7 +61,6 @@ msgstr ""
"Nastavili jste sítová rozhraní. Zdá se, že jste si nerozbili žádná "
"důležitá nastavení sítě a tak můžete pokračovat na další krok."
#, fuzzy
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr "Pro přístup k Internetu potřebujete nastavit WAN rozhraní."
......@@ -124,19 +122,17 @@ msgstr "Nyní je třeba nastavit automatické aktualizace vašeho zařízení."
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr "Vyčkejte, dokud automatické aktualizace nebudou dokončeny."
#, fuzzy
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr "Úspěšně jste nastavili své zařízení."
#, fuzzy
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
"Zvolíte chování jako místní server což znamená, že nedává smysl umisťovat"
" jakékoli rozhraní do WAN nebo sítě pro hosty. Takže je dobrý nápad "
"přiřadit veškerá rozhraní do LAN."
"Zvolíte chování jako místní server což znamená, že nedává smysl umisťovat "
"jakékoli rozhraní do WAN nebo sítě pro hosty. Takže je dobrý nápad přiřadit "
"veškerá rozhraní do LAN."
msgid ""
"To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still "
......@@ -144,20 +140,18 @@ msgid ""
"probably want to act as a client here thus select "
"<strong>Computer</strong> mode here."
msgstr ""
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i "
"tak chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Směrovač). "
"Nejspíš chcete aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim "
"<strong>Počítač</strong>."
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i tak "
"chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Router). Nejspíš chcete "
"aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim <strong>Počítač</strong>."
#, fuzzy
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
"Pokud zvolíte <strong>statické</strong> nastavení ověřte, že jste IP "
"adresy zadali správně jinak po uplatnění tohoto nastavení nebude rozhraní"
" pro nastavování přístupné."
"Pokud zvolíte <strong>statické</strong> nastavení ověřte, že jste IP adresy "
"zadali správně jinak po uplatnění tohoto nového nastavení nebude rozhraní "
"pro nastavování přístupné."
msgid ""
"If you select the <strong>DHCP</strong> method you probably you need to "
......@@ -170,7 +164,6 @@ msgstr ""
"který spravuje vaši síť. Na tuto novou IP adresu se budete potřebovat "
"připojit pro dokončení průvodce."
#, fuzzy
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
......@@ -219,7 +212,7 @@ msgid "Minimal"
msgstr "Minimální"
msgid "Router"
msgstr "Směrovač"
msgstr "Router"
msgid "Local Server"
msgstr "Místní server"
......@@ -230,9 +223,8 @@ msgstr "Zrušit nastavení"
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr "Scénář doposud nebyl nastaven."
#, fuzzy
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr "Scénář pro starší zařízení a starší verze turris OS (před 4.0)."
msgstr "Scénář pro starší zařízení a starší verze Turris OS (před 4.0)."
msgid ""
"Just set your password and you are ready to go. This workflow is aimed to"
......@@ -250,17 +242,15 @@ msgstr ""
" funkční router. Předpokládá se, že chcete více méně standardní nastavení"
" sítě."
#, fuzzy
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
"Tento scénář vám pomůže nastavit své zařízení pro roli místního serveru. "
"To znamená, že zařízení bude poskytovat nějaký druh služby ostatním "
"zařízením na vaší místní síti (např. sloužit jako síťové datové "
"úložiště)."
"Tento scénář vám pomůže nastavit své zařízení pro roli místního serveru. To "
"znamená, že zařízení bude poskytovat nějaký druh služby ostatním zařízením "
"na vaší místní síti (např. sloužit jako síťové datové úložiště)."
msgid "This field is required."
msgstr "Tuto kolonku je třeba vyplnit."
......@@ -676,10 +666,10 @@ msgid ""
"as a client in this network. It acts in a similar way as WAN, but it has "
"opened ports for configuration interface and other services."
msgstr ""
"Režim Směrovač znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako "
"směrovač, může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle "
"zařízení funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má "
"otevřené porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
"Režim Router znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako router, "
"může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle zařízení "
"funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má otevřené "
"porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
msgid "Router IP address"
msgstr "IP adresa routeru"
......@@ -1201,7 +1191,7 @@ msgid "IPv6 gateway"
msgstr "IPv6 výchozí brána"
msgid "IPv6 prefix"
msgstr "IPv6 předpona"
msgstr "IPv6 prefix"
msgid "Address range for local network, e.g. 2001:db8:be13:37da::/64"
msgstr "Adresní rozsah pro vnitřní síť, např. 2001:db8:be13:37da::/64"
......@@ -1243,7 +1233,7 @@ msgid ""
msgstr "Tato adresa bude použita jako koncový bod tunelu na straně poskytovatele."
msgid "Routed IPv6 prefix"
msgstr "Směrovaná IPv6 předpona"
msgstr "Směrovaný IPv6 prefix"
msgid "IPv6 addresses which will be routed to your network."
msgstr "IPv6 adresy, které budou používané ve vaší síti."
......@@ -2011,8 +2001,8 @@ msgid ""
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
"\n"
" Na této kartě je možné nasatvit ostatní turris zařízení, které je"
" možné\n"
" Na této kartě je možné nastavit ostatní Turris zařízení, které je "
"možné\n"
" z tohoto. Na zařízení, které chcete ovládat je třeba na kartě "
"vzdálené\n"
" vytvořit token. Ten pak vložte sem."
......@@ -2426,7 +2416,7 @@ msgid "This is not a valid IPv4 prefix."
msgstr "Tohle není platná IPv4 předpona."
msgid "This is not a valid IPv6 prefix."
msgstr "Tohle není platná IPv6 předpona."
msgstr "Tohle není platný IPv6 prefix."
msgid "This is not a valid MAC address."
msgstr "Tohle není platná MAC adresa."
......@@ -3354,4 +3344,3 @@ msgstr "Návrat ke starší verzi"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Uložit změny"
This diff is collapsed.
......@@ -5,18 +5,19 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-09 19:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 07:04+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris/nb_NO/>\n"
"Language: nb\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/nb_NO/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5.1\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
#, fuzzy
......@@ -395,14 +396,17 @@ msgstr "Passord lagret."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr "Klarte ikke å slette sertifikatsmyndighet for fjerntilgang."
#, fuzzy
msgid "Subordinates"
msgstr ""
msgstr "Underlegne"
#, python-format
msgid ""
"Token was successfully added and client '%(controller_id)s' should be "
"visible in a moment."
msgstr ""
"Symbol lagt til, og klienten \"%(controller_id)s\" bør være synlig om en "
"stund."
msgid "Failed to add token."
msgstr "Klarte ikke å legge til symbol."
......@@ -413,7 +417,7 @@ msgstr "Passord lagret."
#, python-format
msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å slette underlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
......@@ -425,7 +429,7 @@ msgstr "Passord lagret."
#, python-format
msgid "Failed to enable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å skru på underlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy, python-format
msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
......@@ -437,7 +441,7 @@ msgstr "Oppsettet ble lagret."
#, python-format
msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å oppdatere underlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
......@@ -445,14 +449,14 @@ msgstr "Oppsettet ble lagret."
#, python-format
msgid "Failed to update subsubordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å oppdatere underunderlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgstr "Oppsettet ble lagret."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å oppdetere Wi-Fi-innstillinger."
#, fuzzy
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
......@@ -1127,34 +1131,40 @@ msgstr "Avsendernavn"
#, python-format
msgid "Edit subordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgstr "Rediger underlegenhet \"%(controller_id)s\"."
msgid ""
"You can edit you subordinate here. Subordinates are directly connected to"
" this device."
msgstr ""
"Du kan redigere din underlegenhet her. Underlegenheter er direkte tilkoblet "
"denne enheten."
#, fuzzy
msgid "Custom Name"
msgstr "Brukernavn"
#, python-format
#, fuzzy, python-format
msgid "Nicer name for your device '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Finere navn for din enhet \"%(controller_id)s\"."
#, python-format
#, fuzzy, python-format
msgid "Edit subsubordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgstr "Rediger underunderlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy
msgid ""
"You can edit you subsubordinate here. Subsubordinates are devices which "
"are not directly connected to this device but they are connected with a "
"subordinated."
msgstr ""
"Du kan redigere din underunderlegenhet her. Underunderlegenheter er enheter "
"som ikke er direkte tilkoblet denne enheten, men de er tilkoblet med en "
"underlegenhet."
#, python-format
msgid "Nicer name for your device with serial '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Finere navn for din enhet med serienummer \"%(controller_id)s\"."
msgid "Updater"
msgstr "Oppdateringsfunksjon"
......@@ -1381,7 +1391,7 @@ msgstr "Wi-Fi"
#, python-format
msgid "Configure WiFi for '%s'"
msgstr ""
msgstr "Sett opp Wi-Fi for \"%s\"."
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -1700,7 +1710,7 @@ msgid "Channels"
msgstr "Nettverkskanal"
msgid "Currently there are no subordinates."
msgstr ""
msgstr "Det er for øyeblikket ingen underlegenheter."
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -2109,6 +2119,7 @@ msgstr ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-"
"qrcode-${token_id}\"></div></a><br/>Utløper om:"
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
......@@ -2117,21 +2128,28 @@ msgid ""
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
"\n"
" I denne fanen kan du sette opp andre Turris-enheter, som kan "
"kontrolleres\n"
" av denne enheten. Du kan generere et symbol i fanen annensteds hen, "
"på enheten\n"
" du ønsker å kontrollere og lime inn symbolet her."
msgid "Add subordinate device"
msgstr ""
msgstr "Legg til underlegen enhet"
msgid "Upload token"
msgstr "Last opp symbol"
msgid "Subordinate devices"
msgstr ""
msgstr "Underlegne enheter"
#, fuzzy
msgid "Wifi"
msgstr ""
msgstr "Wi-Fi"
msgid "Loading subordinates..."
msgstr ""
msgstr "Laster inn underlegenheter…"
#, fuzzy
msgid "Failed to query ntp servers."
......@@ -3379,4 +3397,3 @@ msgstr "Nedgrader"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Lagre endringer"
This diff is collapsed.
......@@ -5,19 +5,20 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-12 06:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-18 11:42+0000\n"
"Last-Translator: Алексей Леньшин <alenshin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/ru/>"
"\n"
"Language: ru\n"
"Language-Team: Russian "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/ru/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<="
"4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.6-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -39,9 +40,8 @@ msgstr "Выберите одну из возможных рабочих кон
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr "Конфигурация выбрана, можно перейти к следующему шагу."
#, fuzzy
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr "Здесь нужно выбрать, к какой сети принадлежит какой сетевой интерфейс."
msgstr "Здесь нужно назначить, какие интерфейсы принадлежат какой сети."
msgid "If you are in doubt use the current settings."
msgstr "Если вы сомневаетесь, используйте текущие настройки."
......@@ -53,7 +53,6 @@ msgstr ""
"Вы настроили свои сетевые интерфейсы. Кажется, ошибок важных сетевых "
"настроек нет, можно спокойно перейти к следующему шагу."
#, fuzzy
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr "Чтобы получить доступ к Интернету, необходимо настроить интерфейс WAN."
......@@ -114,19 +113,17 @@ msgstr "Теперь необходимо настроить автоматич
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr "Подождите, пока сервис обновлений запустится."
#, fuzzy
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr "Вы успешно настроили свое устройство."
#, fuzzy
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
"Вы решили работать как локальный сервер, это означает, что нет смысла "
"размещать какие-либо интерфейсы в вашей сети WAN и гостевой сети. Поэтому"
" неплохо назначить все интерфейсы для LAN."
"размещать какие-либо интерфейсы в вашей сети WAN и гостевой сети. Поэтому "
"неплохо назначить все интерфейсы для LAN."
msgid ""
"To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still "
......@@ -139,14 +136,13 @@ msgstr ""
"выберите конфигурацию маршрутизатора). Вы, вероятно, хотите действовать "
"как клиент, поэтому выберите режим <strong>Компьютер</strong> здесь."
#, fuzzy
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
"Если вы выберете конфигурацию <strong>Статичный</strong>, убедитесь, что "
"IP-адреса введены правильно, иначе вы не сможете получить доступ к этой "
"Если вы выберете конфигурацию <strong>Статичный</strong>, убедитесь, что IP-"
"адреса введены правильно, иначе вы не сможете получить доступ к этой "
"конфигурации, когда новые параметры будут применены."
msgid ""
......@@ -160,13 +156,12 @@ msgstr ""
"который управляет вашей локальной сетью. Затем нужно переподключиться к "
"новому IP-адресу, чтобы продолжить настройку."
#, fuzzy
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
msgstr ""
"Обратите внимание, что в любом случае вам может понадобиться повторно "
"подключить свои сетевые кабели после обновления настроек здесь."
"Обратите внимание, что вам может понадобиться повторно подключить свои "
"сетевые кабели после обновления настроек здесь."
msgid ""
"Please test whether the settings you provided are correctly working. This"
......@@ -219,11 +214,9 @@ msgstr "Отменить"
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr "Конфигурация еще не установлена."
#, fuzzy
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr ""
"Конфигурация для старых устройств и более старых версий ОС Turris (до "
"версии 4.0)."
"Конфигурация для старых устройств и старых версий ОС Turris (до версии 4.0)."
msgid ""
"Just set your password and you are ready to go. This workflow is aimed to"
......@@ -242,7 +235,6 @@ msgstr ""
"полноценный маршрутизатор. Предполагается, что вы хотите иметь более или "
"менее стандартную настройку сети."
#, fuzzy
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
......@@ -3374,4 +3366,3 @@ msgstr "Откатить"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Сохранить изменения"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment