Commit fc9568b5 authored by Bedřich Košata's avatar Bedřich Košata

fix some typos in both eng and czech text

parent 4ecb8a2c
......@@ -97,8 +97,8 @@ class PasswordHandler(BaseConfigHandler):
# form definitions
pw_form = fapi.ForisForm("password", self.data)
pw_main = pw_form.add_section(name="set_password", title=_(self.userfriendly_title),
description=_("Set your password for this administation site."
" The password must be at least 6 charaters long."))
description=_("Set your password for this administration interface."
" The password must be at least 6 characters long."))
if self.change:
pw_main.add_field(Password, name="old_password", label=_("Old password"))
pw_main.add_field(Password, name="password", label=_("Password"), required=True,
......@@ -106,9 +106,9 @@ class PasswordHandler(BaseConfigHandler):
pw_main.add_field(Password, name="password_validation", label=_("Password (repeat)"),
required=True, validators=validators.EqualTo("password", "password_validation",
_("Passwords are not equal.")))
pw_main.add_field(Checkbox, name="set_system_pw", label=_("Use this password for advanced configuration"),
pw_main.add_field(Checkbox, name="set_system_pw", label=_("Use the same password for advanced configuration"),
hint=_("Same password would be used for accessing this administration "
"site, for root user in LuCI web interface and for SSH login. "
"interface, for root user in LuCI web interface and for SSH login. "
"Use a strong password! (If you choose not to set the password "
"for advanced configuration here, you will have the option to do "
"so later. Until then, the root account will be blocked.)"))
......@@ -510,7 +510,7 @@ class WifiHandler(BaseConfigHandler):
nuci_path="uci.wireless.@wifi-iface[0].key",
required=True,
validators=validators.ByteLenRange(8, 63),
hint=_("WPA2 preshared key, that is required to connect to the network. "
hint=_("WPA2 pre-shared key, that is required to connect to the network. "
"Minimum length is 8 characters."))\
.requires("wifi_enabled", True)
......
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-04 17:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-04 16:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-05 07:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-05 08:23+0100\n"
"Last-Translator: Beda Kosata <bedrich.kosata@nic.cz>\n"
"Language-Team: Czech <>\n"
"Language: \n"
......@@ -29,704 +29,704 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
msgid ""
"This page requires JavaScript for proper function. Please enable it and "
"refresh the page."
msgstr ""
"Tato stránka potřebuje pro správnou funkci zapnutý JavaScript. Zapněte si "
"prosím ve Vašem prohlížeči JavaScript a obnovte stránku."
msgid "Project:Turris"
msgstr "Project:Turris"
msgid "Log out"
msgstr "Odhlásit se"
msgid "This field is required."
msgstr "Toto pole je povinné."
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
msgid "Not a valid IPv4 address."
msgstr "Neplatná IPv4 adresa."
msgid "Log in"
msgstr "Přihlásit se"
msgid "Not a valid IPv4 netmask address."
msgstr "Neplatná IPv4 síťová maska."
msgid "Hint"
msgstr "Nápověda"
msgid "Not a valid IPv6 address."
msgstr "Neplatná IPv6 adresa."
msgid "Turris router administration interface"
msgstr "Administrační rozhraní routeru Turris"
msgid "This is not a valid IPv4 or IPv6 address."
msgstr "Toto není platná IPv4 nebo IPv6 adresa."
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"
msgid "This is not an IPv6 address with prefix length."
msgstr "Toto není IPv6 adresa s délkou prefixu."
msgid "DNS setup"
msgstr "Nastavení DNS"
msgid "Is not a number."
msgstr "Není číslo."
msgid ""
"Router Turris uses its own DNS resolver with DNSSEC support. It is capable "
"of working alone or it can forward your DNS queris through your internet "
"service provider's DNS resolver."
msgstr ""
"Router Turris používá vlastní DNS resolver s podporou DNSSEC. Ten je schopen "
"pracovat jak naprosto samostatně, tak s využitím DNS resolveru "
"poskytovatele, skrze který je prováděno tzv. forwardování."
msgid "MAC address is not valid."
msgstr "Není platná MAC adresa."
msgid ""
"The following setting determines the behavior of the DNS resolver. It is "
"usually better to use the ISP's resolver in networks where it works "
"properly. In case this does not work for some reason, it is necessary to use "
"direct resolving without forwarding."
msgstr ""
"Následující nastavení ovlivňuje právě nastavení DNS resolveru. V sítích, kde "
"správně funguje DNS resolver poskytovatele je výhodnější jej používat, "
"protože to většinou vede k rychlejší odezvě. Pokud však tento způsob "
"nefunguje, je nutné použít variantu bez forwardování."
#, python-format
msgid "Not in a valid range %(low)s - %(high)s."
msgstr "Musí být z rozsahu %(low)s - %(high)s."
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
#, python-format
msgid "Length must be from %(low)s to %(high)s characters."
msgstr "Délka musí být od %(low)s do %(high)s znaků."
msgid "Connection test"
msgstr "Test připojení"
msgid "Password you entered is invalid."
msgstr "Vámi zadané heslo je neplatné."
msgid ""
"Here you can test your internet connection. This test is also useful when "
"you need to check that your DNS resolving works as expected. Remember to "
"click on the <strong>Save</strong> button if you changed your forwarder "
"setting."
msgstr ""
"Zde si můžete otestovat funkčnost Vašeho internetového připojení. Tento test "
"je užitečný také v případě, kdy chcete otestovat, zda správně funguje "
"nastavení DNS. Nezapomeňte stisknout tlačítko <strong>Uložit</strong>, pokud "
"jste změnili nastavení forwarderu výše."
msgid "Configuration was successfully saved."
msgstr "Nastavení bylo úspěšně uloženo."
msgid "Unable to verify network connection."
msgstr "Nepodařilo se ověřit stav připojení."
msgid "There were some errors in your input."
msgstr "Některé z Vámi zadaných údajů nejsou platné."
msgid "Test type"
msgstr "Typ testu"
msgid "Old password you entered was invalid."
msgstr "Vámi zadané původní heslo je neplatné."
msgid "Status"
msgstr "Stav"
msgid "Password was successfully saved."
msgstr "Heslo bylo úspěšně uloženo."
msgid "IPv4 connectivity"
msgstr "Konektivita IPv4"
msgid "WAN port has no link, your internet connection probably wouldn't work."
msgstr ""
"Do zdířky WAN není zapojený kabel, Vaše připojení do internetu zřejmě nebude "
"fungovat."
msgid "IPv4 gateway connectivity"
msgstr "Dostupnost IPv4 brány"
msgid "Maintenance"
msgstr "Údržba"
msgid "IPv6 connectivity"
msgstr "Konektivita IPv6"
#, python-format
msgid ""
"Configuration was successfully restored. After installing the updates and "
"rebooting, router will be available at <a href=\"http://%(new_ip)s\">http://"
"%(new_ip)s</a> in local network. Please wait a while until router "
"automatically restarts."
msgstr ""
"Nastavení bylo úspěšně obnoveno. Po instalaci aktualizací a restartu "
"zařízení bude router z vnitřní sítě dostupný na adrese <a href=\"http://"
"%(new_ip)s\">http://%(new_ip)s</a>. Vyčkejte prosím na automatický restart "
"routeru."
msgid "IPv6 gateway connectivity"
msgstr "Dostupnost IPv6 brány"
msgid ""
"Configuration was successfully restored. Please wait a while for "
"installation of updates and automatic restart of the device."
msgstr ""
"Nastavení bylo úspěšně obnoveno. Vyčkejte prosím na aktualizaci zařízení a "
"automatický restart routeru."
msgid "DNS"
msgstr "DNS"
msgid "IP address of the router could not be determined from the backup."
msgstr "Ze zálohy se nepodařilo určit IP adresu routeru."
msgid "DNSSEC"
msgstr "DNSSEC"
msgid "Configuration could not be loaded, backup file is probably corrupted."
msgstr ""
"Nastavení se nepodařilo obnovit, soubor se zálohou je pravděpodobně "
"poškozený."
msgid "Test connection"
msgstr "Otestovat připojení"
msgid "About"
msgstr "O routeru"
msgid "Maintenance"
msgstr "Údržba"
msgid "Configuration could not be saved due to an internal error."
msgstr "Nastavení se nepodařilo uložit kvůli vnitřní chybě."
msgid "Configuration backup"
msgstr "Záloha nastavení"
msgid "Password"
msgstr "Heslo"
msgid ""
"If you need to save the current configuration of this device, you can "
"download a backup file. Configuration is saved as an unencrypted compressed "
"archive (.tar.bz2). Password for this configuration interface and for the "
"advanced configuration is not included in the backup."
"Set your password for this administration interface. The password must be at "
"least 6 charaters long."
msgstr ""
"Zde si můžete stáhnout zálohu současného nastavení zařízení. Záloha obsahuje "
"volby nastavené prostřednictvím tohoto rozhraní a většinu voleb, které byly "
"případně nastaveny v rozhraní LuCI. Nastavení je uloženo v nešifrovaném "
"archivu (.tar.bz2). Heslo pro toto rozhraní a heslo do pokročilého nastavení "
"zálohováno není."
msgid "Download configuration backup"
msgstr "Stáhnout zálohu konfigurace"
"Zvolte si Vaše přístupové heslo pro toto administrační rozhraní. Heslo musí "
"být dlouhé alespoň 6 znaků."
msgid "Configuration restore"
msgstr "Obnovení nastavení"
msgid "Old password"
msgstr "Původní heslo"
msgid ""
"To restore the configuration from a backup file, upload it using following "
"form. Keep in mind that IP address of this device might change during the "
"process, causing unavailability of this interface."
msgstr ""
"Pomocí následujícího formuláře můžete obnovit nastavení z archivu sezálohou. "
"Obnovení nastavení může způsobit změnu IP adresy tohoto zařízení a způsobit "
"tak nedostupnost tohoto rozhraní na současné adrese."
msgid "Password (repeat)"
msgstr "Heslo (pro kontrolu)"
msgid "Restore from backup"
msgstr "Obnovit ze zálohy"
msgid "Passwords are not equal."
msgstr "Hesla se neshodují."
msgid "Device reboot"
msgstr "Restart zařízení"
msgid "Use the same password for advanced configuration"
msgstr "Používat stejné heslo pro pokročilé nastavení"
msgid ""
"If you need to reboot the device, click on the following button. The reboot "
"process takes approximately 30 seconds, you will be required to log in again "
"when the router comes up."
"Same password would be used for accessing this administration interface, for "
"root user in LuCI web interface and for SSH login. Use a strong password! "
"(If you choose not to set the password for advanced configuration here, you "
"will have the option to do so later. Until then, the root account will be "
"blocked.)"
msgstr ""
"Pokud potřebujete restartovat router, můžete tak učinit pomocí tlačítka "
"níže. Restart zařízení trvá přibližně 30 vteřin a bude nutné se po něm opět "
"přihlásit."
msgid "Reboot"
msgstr "Restartovat"
"Stejné heslo bude použito pro přístup do tohoto administračního rozhraní, "
"pro uživatele root ve webovém rozhraní LuCI a pro SSH přístup. Použijte "
"silné heslo! (Pokud se rozhodnete zatím toto heslo nenastavit, můžete tak "
"učinit později. Do té doby bude účet uživatele root zablokovaný.)"
msgid "Settings"
msgstr "Nastavení"
msgid "WAN"
msgstr "WAN"
msgid ""
"Welcome to the Turris administration site. Please, choose a config section "
"you wish to change from selection above."
"Here you specify your WAN port settings. Usually, you can leave this options "
"untouched unless explicitly specified otherwise by your internet service "
"provider. And even in that case, change it only if Turris is connected "
"directly to your ISP and not through a cable or DSL modem."
msgstr ""
"Vítejte v administračním rozhraní routeru Turris. Vyberte si prosím sekci, "
"kterou chcete upravovat, z možností uvedených výše."
msgid "Discard changes"
msgstr "Zahodit změny"
"Na této stránce specifikujete nastavení připojení k vnější síti (WAN port) "
"podle požadavků Vašeho poskytovatele připojení. Pokud připojení k Internetu "
"zprostředkovává kabelový nebo DSL modem, toto nastavení pravděpodobně nebude "
"nutné měnit."
msgid "Save changes"
msgstr "Uložit změny"
msgid "DHCP (automatic configuration)"
msgstr "DHCP (automatická konfigurace)"
msgid "We were unable to detect any wireless cards in your router."
msgstr "Ve Vašem zařízení nebyly nalezeny žádné Wi-Fi karty."
msgid "Static IP address (manual configuration)"
msgstr "Statická IP adresa (manuální konfigurace)"
msgid "About"
msgstr "O routeru"
msgid "PPPoE (for DSL bridges, etc.)"
msgstr "PPPoE (pro DSL bridge, atp.)"
msgid "Device"
msgstr "Zařízení"
msgid "Protocol"
msgstr "Protokol"
msgid "Router Turris - model RTRS01"
msgstr "Router Turris - model RTRS01"
msgid "IP address"
msgstr "IP adresa"
msgid "Serial number"
msgstr "Sériové číslo"
msgid "Network mask"
msgstr "Maska podsítě"
msgid "Kernel version"
msgstr "Verze jádra"
msgid "Gateway"
msgstr "Brána"
msgid "Device registration"
msgstr "Registrace zařízení"
msgid "DNS server 1"
msgstr "DNS server 1"
#, python-format
msgid ""
"If you did not register your device before, click on the following button to "
"obtain a registration code. This code must be submitted on the Turris site "
"in your user profile available at: <a href=\"%(url)s\">%(url)s</a>."
"DNS server address is not required as the built-in DNS resolver is capable "
"of working without it."
msgstr ""
"Pokud ještě nemáte Vaše zařízení zaregistrované v systému Turris, klikněte "
"na následující tlačítko pro vygenerování registračního kódu. Ten následně "
"vyplňte ve Vašem uživatelském profilu v systému Turris na adrese <a href="
"\"%(url)s\">%(url)s</a>"
"Adresa DNS serveru není vyžadována - vestavěný DNS resolver je schopen "
"pracovat bez ní."
msgid "Registration code"
msgstr "Registrační kód"
msgid "DNS server 2"
msgstr "DNS server 2"
msgid "Use IPv6"
msgstr "Podpora IPv6"
msgid "IPv6 address"
msgstr "IPv6 adresa"
msgid ""
"Unfortunately, it wasn't possible to generate the registration code. This "
"usually means the router is not connected to the internet. Please, try "
"registering later. If the problem persists, contact the support."
"IPv6 address and prefix length for WAN interface, e.g. 2001:db8:"
"be13:37da::/64"
msgstr ""
"Při pokusu o vygenerování registračního kódu bohužel došlo k chybě. To "
"většinou znamená, že Váš router není připojen k internetu. Prosím, zkuste "
"registrační kód vygenerovat později v administračním rozhraní. Pokud problém "
"přetrvává, kontaktujte prosím podporu."
"IPv6 adresa a délka prefixu pro rozhraní WAN, např. 2001:db8:be13:37da::/64"
msgid "Get registration code"
msgstr "Získat registrační kód"
msgid "IPv6 gateway"
msgstr "IPv6 výchozí brána"
msgid "Skip wizard"
msgstr "Přeskočit průvodce"
msgid "IPv6 prefix"
msgstr "IPv6 prefix"
msgid "Loading..."
msgstr "Načítání..."
msgid "Address range for local network, e.g. 2001:db8:be13:37da::/64"
msgstr "Adresní rozsah pro vnitřní síť, např. 2001:db8:be13:37da::/64"
msgid "Check of available updates in progress."
msgstr "Probíhá kontrola aktualizací."
msgid "PAP/CHAP username"
msgstr "PAP/CHAP jméno"
msgid "One moment, please..."
msgstr "Chvilku strpení..."
msgid "PAP/CHAP password"
msgstr "PAP/CHAP heslo"
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
msgid "Enable IPv6"
msgstr "Zapnout IPv6"
msgid "Firmware update has succeeded, you can proceed to the next step."
msgid "Custom MAC address"
msgstr "Vlastní MAC adresa"
msgid ""
"Useful in cases, when a specific MAC address is required by your internet "
"service provider."
msgstr ""
"Aktualizace firmwaru proběhla v pořádku, můžete postoupit k dalšímu kroku."
"Vhodné pro případ, kdy poskytovatel vyžaduje konkrétní MAC adresu "
"připojeného zařízení."
msgid "Next"
msgstr "Další"
msgid "MAC address"
msgstr "MAC adresa"
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
msgid "Separator is a colon, for example 00:11:22:33:44:55"
msgstr "Oddělovačem je dvojtečka, např. 00:11:22:33:44:55"
msgid ""
"Firmware update has failed due to a connection or installation error. You "
"should check your cable connection before proceeding to the next step. But "
"do not worry much about the update as the router will run the updater "
"regularly."
msgstr ""
"Aktualizace se nepodařilo stáhnout nebo došlo k jiné chybě. Prosíme, "
"zkontrolujte, zda máte správně nastavené připojení do internetu a kabel "
"zapojený do zdířky WAN. Jakmile budete mít připojení k internetu funkční, "
"aktualizace se budou pravidelně instalovat samy."
msgid "DNS"
msgstr "DNS"
msgid "Checking internet connectivity."
msgstr "Probíhá test internetového připojení."
msgid "Use forwarding"
msgstr "Používat forwardování"
msgid "Your network settings are alright."
msgstr "Vaše nastavení sítě je v pořádku."
msgid "Time"
msgstr "Čas"
msgid ""
"Your internet connection has network connectivity but DNS resolving does not "
"work. This is probably a problem with your ISP."
"We could not synchronize the time with our timeserver, probably due to a "
"loss of connection. It is necessary for the router to have the exact time in "
"order to function properly. Please, synchronize it with your computer's "
"time, or set it manually."
msgstr ""
"Vaše internetové připojení je funkční, ale nedaří se překládat adresy pomocí "
"DNS. Tento problém je zřejmě způsoben u Vašeho poskytovatele připojení."
"Nepodařilo se připojit k časovému serveru, pravděpodobně kvůli chybě "
"připojení. Prosím, nastavte čas ručně nebo ho synchronizujte s Vaším "
"počítačem pomocí následujícího formuláře. Správný čas je vyžadován pro "
"funkci určitých služeb routeru."
msgid "LAN"
msgstr "LAN"
#, python-format
msgid ""
"It seems that you have no internet connection. Maybe your WAN settings are "
"not right. If you wish, you can <a href=\"%(link)s\">check them once again</"
"a>."
"This section specifies the settings of the local network. Under normal "
"conditions you can keep this settings as they are. Moreover, changing the "
"router IP address has one caveat. If you do it the computers in local "
"network will not obtain new addresses automatically; you will have to do it "
"manually for each connected device. And as you submit your changes, the next "
"page will not load until you obtain a new IP from DHCP (if DHCP enabled)."
msgstr ""
"Zdá se, že nemáte připojení do internetu, to je pravděpodobně způsobeno "
"špatným nastavením WAN. Pokud chcete, můžete si ho <a href=\"%(link)s"
"\">ještě jednou zkontrolovat</a>."
msgid "Step"
msgstr "Krok"
"V této sekci specifikujete nastavení lokální sítě. Za normálních okolností "
"tato nastavení není nutné měnit. Pozor - v případě, že změníte IP adresu "
"routeru, pro opětovný přístup do administračního rozhraní bude nutné ručně "
"zadat tuto adresu do adresního řádku Vašeho prohlížeče. V některých "
"případech je také nutné obnovit IP adresu připojeného zařízení, to je možné "
"provést i odpojením a následovným připojením zařízení."
msgid "Welcome to configuration of router Turris"
msgstr "Vítejte v nastavení routeru Turris"
msgid "Router IP address"
msgstr "IP adresa routeru"
msgid ""
"Before you start to use the router for the first time, it is necessary to "
"set it up. The following simple wizard will take you through the "
"configuration procedure. After it is finished, your router will be ready for "
"operation."
"Router's IP address in inner network. Also defines the range of assigned IP "
"addresses."
msgstr ""
"Než začnete router používat, je třeba provést jeho prvotní nastavení. K tomu "
"slouží tento jednoduchý průvodce základní konfigurací. Po jeho dokončení "
"bude router připraven k běžnému použití."
"Vnitřní adresa routeru. Od této adresy je odvozen rozsah IP adres "
"přidělovaných DHCP serverem."
msgid "Enable DHCP"
msgstr "Zapnout DHCP"
msgid ""
"If you want to restore a previously saved configuration or for some other "
"reason skip this wizard, you can do so after choosing a password in its "
"first step."
"Enable this option to automatically assign IP addresses to the devices "
"connected to the router."
msgstr ""
"Pokud chcete obnovit dříve uložené nastavení routeru nebo z jiného důvodu "
"přeskočit tohoto průvodce, můžete tak učinit po nastavení uživatelského "
"hesla v prvním kroku průvodce."
"Povolte tuto volbu, pokud chcete, aby router automaticky přidělovat IP "
"adresy připojeným zařízením."
msgid "Begin installation"
msgstr "Zahájit instalaci"
msgid "DHCP start"
msgstr "Začátek DHCP rozsahu"
msgid "Synchronize with your computer clock"
msgstr "Synchronizovat s časem ve Vašem počítači"
msgid "DHCP max leases"
msgstr "Počet přidělovaných adres"
msgid "Set time manually"
msgstr "Nastavit čas ručně"
msgid "Wi-Fi"
msgstr "Wi-Fi"
msgid "Synchronization successful."
msgstr "Synchronizace proběhla úspěšně."
msgid ""
"If you want to use your router as a Wi-Fi access point, enable Wi-Fi here "
"and fill in an SSID (the name of the access point) and a corresponding "
"password. To set up a mobile device, you can scan the QR code available next "
"to the form."
msgstr ""
"Pokud chcete používat tento router pro připojování dalších zařízení k "
"internetu pomocí Wi-Fi, povolte v následujícím formuláři Wi-Fi a zvolte si "
"SSID (název přístupového bodu) a příslušné heslo.<br><br>Mobilní zařízení "
"můžete jednoduše nastavit načtením QR kódu zobrazovaného vedle formuláře."
msgid "Time settings"
msgstr "Nastavení času"
msgid "Enable Wi-Fi"
msgstr "Povolit Wi-Fi"
msgid "Synchronizing router time with an internet time server."
msgstr "Probíhá synchronizace času s internetovým serverem."
msgid "SSID"
msgstr "Jméno sítě (SSID)"
msgid "Time was successfully synchronized, you can move to the next step."
msgstr "Čas byl úspěšně synchronizován, můžete postoupit k dalšímu kroku."
msgid "Hide SSID"
msgstr "Skrýt SSID"
#, python-format
msgid ""
"Device was succesfully installed. Last step that is required is a "
"registration of your device in your user profile on the Turris website <a "
"href=\"%(url)s\">%(url)s</a>."
msgid "If set, network is not visible when scanning for available networks."
msgstr ""
"Zařízení bylo úspěšně nastaveno. K plnohodnotnému provozu již zbývá pouze "
"jeho aktivace v systému Turris. Následující kód vyplňte ve Vašem profilu na "
"stránce <a href=\"%(url)s\">%(url)s</a>."
"Při povolení této volby nebude síť zobrazována ve výpisu dostupných "
"bezdrátových sítí."
msgid ""
"<strong>Warning:</strong> this code is valid only for limited time. In case "
"this code is refused, refresh this page to get a new one."
msgstr ""
"<strong>Upozornění:</strong> kód má omezenou časovou platnost - v případě, "
"že nebude při aktivaci akceptován, obnovte tuto stránku pro získání nového."
msgid "auto"
msgstr "automaticky"
msgid "What next?"
msgstr "Co dále?"
msgid "Wi-Fi mode"
msgstr "Režim Wi-Fi"
#, python-format
msgid ""
"You can change any of the previously configured settings in the <a href="
"\"%(url)s\">standard configuration interface</a>. In case you are interested "
"in more advanced options, you can use the LuCI interface which is available "
"from the <a href=\"%(url2)s\">Advanced administration tab</a>."
"2.4 GHz is more widely supported by clients, but tends to have more "
"interference. 5 GHz is a newer standard and might not be supported by all "
"your devices. It usually has less interference, but does not carry so well "
"indoors."
msgstr ""
"Jakékoli z předchozích nastavení můžete kdykoli měnit ve <a href=\"%(url)s"
"\">standardním konfiguračním rozhraní</a>. Pokud chcete nastavovat "
"pokročilejší funkce systému, můžete využít rozhraní LuCi, které je přístupné "
"ze záložky <a href=\"%(url2)s\">Pokročilé nastavení</a>."
msgid "Continue to configuration interface"
msgstr "Pokračovat do konfiguračního rozhraní"
msgid "Registration failure"
msgstr "Chyba při registraci"
msgid "Password you entered is invalid."
msgstr "Vámi zadané heslo je neplatné."
msgid "This field is required."
msgstr "Toto pole je povinné."
"2,4 GHz je častěji podporováno klienty, ale pásmo bývá častěji zarušené. 5 "
"GHz je novější standard, který nemusí být podporován všemi vašimi "
"zařízeními. Obvykle je méně zarušené, ale signál se uvnitř budov hůře šíří."
msgid "Not a valid IPv4 address."
msgstr "Neplatná IPv4 adresa."
msgid "Network channel"
msgstr "Kanál"
msgid "Not a valid IPv4 netmask address."
msgstr "Neplatná IPv4 síťová maska."
msgid "Network password"
msgstr "Heslo pro připojení"
msgid "Not a valid IPv6 address."
msgstr "Neplatná IPv6 adresa."
msgid ""
"WPA2 preshared key, that is required to connect to the network. Minimum "
"length is 8 characters."
msgstr ""
"Heslo, které bude vyžadováno pro připojení k této síti, alespoň 8 znaků "
"dlouhé."
msgid "This is not a valid IPv4 or IPv6 address."
msgstr "Toto není platná IPv4 nebo IPv6 adresa."
msgid "Advanced administration"
msgstr "Pokročilé nastavení"
msgid "This is not an IPv6 address with prefix length."
msgstr "Toto není IPv6 adresa s délkou prefixu."
#, python-format
msgid ""
"In order to access the advanced configuration possibilities which are not "
"present here, you must set the root user's password. The advanced "
"configuration options can be managed either through the <a href=\"http://"
"%(ip)s:%(port)d/\">LuCI web interface</a> or over SSH."
msgstr ""
"Pro přístup k pokročilému nastavení, které není možné pomocí tohoto rozhraní "
"nastavit, je nutné zvolit heslo uživatele root, pomocí kterého se následně "
"můžete přihlásit do <a href=\"http://%(ip)s:%(port)d/\">webového rozhraní "
"LuCI</a>. Stejné heslo je použito pro přístup na SSH."
msgid "Is not a number."
msgstr "Není číslo."
msgid "Backup file"
msgstr "Soubor se zálohou"
msgid "MAC address is not valid."
msgstr "Není platná MAC adresa."
msgid "We were unable to detect any wireless cards in your router."
msgstr "Ve Vašem zařízení nebyly nalezeny žádné Wi-Fi karty."
#, python-format
msgid "Not in a valid range %(low)s - %(high)s."
msgstr "Musí být z rozsahu %(low)s - %(high)s."
msgid "Discard changes"
msgstr "Zahodit změny"
#, python-format
msgid "Length must be from %(low)s to %(high)s characters."
msgstr "Délka musí být od %(low)s do %(high)s znaků."
msgid "Save changes"
msgstr "Uložit změny"
msgid "Configuration was successfully saved."
msgstr "Nastavení bylo úspěšně uloženo."
msgid "Device"
msgstr "Zařízení"
msgid "There were some errors in your input."
msgstr "Některé z Vámi zadaných údajů nejsou platné."
msgid "Router Turris - model RTRS01"
msgstr "Router Turris - model RTRS01"
msgid "Old password you entered was invalid."
msgstr "Vámi zadané původní heslo je neplatné."
msgid "Serial number"
msgstr "Sériové číslo"
msgid "Password was successfully saved."
msgstr "Heslo bylo úspěšně uloženo."
msgid "Kernel version"
msgstr "Verze jádra"
msgid "WAN port has no link, your internet connection probably wouldn't work."
msgstr ""
"Do zdířky WAN není zapojený kabel, Vaše připojení do internetu zřejmě nebude "
"fungovat."
msgid "Device registration"
msgstr "Registrace zařízení"
#, python-format
msgid ""
"Configuration was successfully restored. After installing the updates and "
"rebooting, router will be available at <a href=\"http://%(new_ip)s\">http://"
"%(new_ip)s</a> in local network. Please wait a while until router "
"automatically restarts."
"If you did not register your device before, click on the following button to "
"obtain a registration code. This code must be submitted on the Turris site "
"in your user profile available at: <a href=\"%(url)s\">%(url)s</a>."
msgstr ""
"Nastavení bylo úspěšně obnoveno. Po instalaci aktualizací a restartu "
"zařízení bude router z vnitřní sítě dostupný na adrese <a href=\"http://"
"%(new_ip)s\">http://%(new_ip)s</a>. Vyčkejte prosím na automatický restart "
"routeru."
"Pokud ještě nemáte Vaše zařízení zaregistrované v systému Turris, klikněte "
"na následující tlačítko pro vygenerování registračního kódu. Ten následně "
"vyplňte ve Vašem uživatelském profilu v systému Turris na adrese <a href="
"\"%(url)s\">%(url)s</a>"
msgid "Registration code"
msgstr "Registrační kód"
msgid ""
"Configuration was successfully restored. Please wait a while for "
"installation of updates and automatic restart of the device."
"Unfortunately, it wasn't possible to generate the registration code. This "
"usually means the router is not connected to the internet. Please, try "
"registering later. If the problem persists, contact the support."
msgstr ""
"Nastavení bylo úspěšně obnoveno. Vyčkejte prosím na aktualizaci zařízení a "
"automatický restart routeru."
"Při pokusu o vygenerování registračního kódu bohužel došlo k chybě. To "
"většinou znamená, že Váš router není připojen k internetu. Prosím, zkuste "
"registrační kód vygenerovat později v administračním rozhraní. Pokud problém "
"přetrvává, kontaktujte prosím podporu."