Verified Commit f672d5e4 authored by Štěpán Henek's avatar Štěpán Henek 🌩

Merge remote-tracking branch 'weblate/master'

parents 4d0cb262 5643dd2c
......@@ -26,8 +26,6 @@ from foris.middleware.bottle_csrf import CSRFPlugin
from foris.utils.routing import reverse
from foris.state import current_state
from .pages.base import ConfigPageMixin, JoinedPages # TODO refactor plugins and remove this import
from .pages.notifications import NotificationsConfigPage
from .pages.password import PasswordConfigPage
from .pages.remote import RemoteConfigPage
......
......@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-09 19:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 07:04+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5.1\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -48,9 +48,8 @@ msgstr "Vyberte si jeden z možných scénářů nastavení."
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr "Scénář byl nastaven, můžete pokračovat k dalšímu kroku."
#, fuzzy
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr "Zde je třeba si zvolit, která síťová rozhraní patří do které sítě."
msgstr "Zde je třeba rozhodnout, která síťová rozhraní patří do které sítě."
msgid "If you are in doubt use the current settings."
msgstr "Pokud váháte, použijte stávající nastavení."
......@@ -62,7 +61,6 @@ msgstr ""
"Nastavili jste sítová rozhraní. Zdá se, že jste si nerozbili žádná "
"důležitá nastavení sítě a tak můžete pokračovat na další krok."
#, fuzzy
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr "Pro přístup k Internetu potřebujete nastavit WAN rozhraní."
......@@ -124,19 +122,17 @@ msgstr "Nyní je třeba nastavit automatické aktualizace vašeho zařízení."
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr "Vyčkejte, dokud automatické aktualizace nebudou dokončeny."
#, fuzzy
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr "Úspěšně jste nastavili své zařízení."
#, fuzzy
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
"Zvolíte chování jako místní server což znamená, že nedává smysl umisťovat"
" jakékoli rozhraní do WAN nebo sítě pro hosty. Takže je dobrý nápad "
"přiřadit veškerá rozhraní do LAN."
"Zvolíte chování jako místní server což znamená, že nedává smysl umisťovat "
"jakékoli rozhraní do WAN nebo sítě pro hosty. Takže je dobrý nápad přiřadit "
"veškerá rozhraní do LAN."
msgid ""
"To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still "
......@@ -144,20 +140,18 @@ msgid ""
"probably want to act as a client here thus select "
"<strong>Computer</strong> mode here."
msgstr ""
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i "
"tak chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Směrovač). "
"Nejspíš chcete aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim "
"<strong>Počítač</strong>."
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i tak "
"chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Router). Nejspíš chcete "
"aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim <strong>Počítač</strong>."
#, fuzzy
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
"Pokud zvolíte <strong>statické</strong> nastavení ověřte, že jste IP "
"adresy zadali správně jinak po uplatnění tohoto nastavení nebude rozhraní"
" pro nastavování přístupné."
"Pokud zvolíte <strong>statické</strong> nastavení ověřte, že jste IP adresy "
"zadali správně jinak po uplatnění tohoto nového nastavení nebude rozhraní "
"pro nastavování přístupné."
msgid ""
"If you select the <strong>DHCP</strong> method you probably you need to "
......@@ -170,7 +164,6 @@ msgstr ""
"který spravuje vaši síť. Na tuto novou IP adresu se budete potřebovat "
"připojit pro dokončení průvodce."
#, fuzzy
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
......@@ -219,7 +212,7 @@ msgid "Minimal"
msgstr "Minimální"
msgid "Router"
msgstr "Směrovač"
msgstr "Router"
msgid "Local Server"
msgstr "Místní server"
......@@ -230,9 +223,8 @@ msgstr "Zrušit nastavení"
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr "Scénář doposud nebyl nastaven."
#, fuzzy
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr "Scénář pro starší zařízení a starší verze turris OS (před 4.0)."
msgstr "Scénář pro starší zařízení a starší verze Turris OS (před 4.0)."
msgid ""
"Just set your password and you are ready to go. This workflow is aimed to"
......@@ -250,17 +242,15 @@ msgstr ""
" funkční router. Předpokládá se, že chcete více méně standardní nastavení"
" sítě."
#, fuzzy
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
"Tento scénář vám pomůže nastavit své zařízení pro roli místního serveru. "
"To znamená, že zařízení bude poskytovat nějaký druh služby ostatním "
"zařízením na vaší místní síti (např. sloužit jako síťové datové "
"úložiště)."
"Tento scénář vám pomůže nastavit své zařízení pro roli místního serveru. To "
"znamená, že zařízení bude poskytovat nějaký druh služby ostatním zařízením "
"na vaší místní síti (např. sloužit jako síťové datové úložiště)."
msgid "This field is required."
msgstr "Tuto kolonku je třeba vyplnit."
......@@ -676,10 +666,10 @@ msgid ""
"as a client in this network. It acts in a similar way as WAN, but it has "
"opened ports for configuration interface and other services."
msgstr ""
"Režim Směrovač znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako "
"směrovač, může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle "
"zařízení funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má "
"otevřené porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
"Režim Router znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako router, "
"může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle zařízení "
"funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má otevřené "
"porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
msgid "Router IP address"
msgstr "IP adresa routeru"
......@@ -1201,7 +1191,7 @@ msgid "IPv6 gateway"
msgstr "IPv6 výchozí brána"
msgid "IPv6 prefix"
msgstr "IPv6 předpona"
msgstr "IPv6 prefix"
msgid "Address range for local network, e.g. 2001:db8:be13:37da::/64"
msgstr "Adresní rozsah pro vnitřní síť, např. 2001:db8:be13:37da::/64"
......@@ -1243,7 +1233,7 @@ msgid ""
msgstr "Tato adresa bude použita jako koncový bod tunelu na straně poskytovatele."
msgid "Routed IPv6 prefix"
msgstr "Směrovaná IPv6 předpona"
msgstr "Směrovaný IPv6 prefix"
msgid "IPv6 addresses which will be routed to your network."
msgstr "IPv6 adresy, které budou používané ve vaší síti."
......@@ -2011,8 +2001,8 @@ msgid ""
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
"\n"
" Na této kartě je možné nasatvit ostatní turris zařízení, které je"
" možné\n"
" Na této kartě je možné nastavit ostatní Turris zařízení, které je "
"možné\n"
" z tohoto. Na zařízení, které chcete ovládat je třeba na kartě "
"vzdálené\n"
" vytvořit token. Ten pak vložte sem."
......@@ -2426,7 +2416,7 @@ msgid "This is not a valid IPv4 prefix."
msgstr "Tohle není platná IPv4 předpona."
msgid "This is not a valid IPv6 prefix."
msgstr "Tohle není platná IPv6 předpona."
msgstr "Tohle není platný IPv6 prefix."
msgid "This is not a valid MAC address."
msgstr "Tohle není platná MAC adresa."
......@@ -3354,4 +3344,3 @@ msgstr "Návrat ke starší verzi"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Uložit změny"
......@@ -17,15 +17,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-19 08:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-16 22:04+0000\n"
"Last-Translator: ssantos <ssantos@web.de>\n"
"Language-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/de/>"
"\n"
"Language: de\n"
"Language-Team: German "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/de/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.6-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -51,11 +52,10 @@ msgstr ""
"Der Workflow wurde eingestellt. Sie können mit dem nächsten Schritt "
"fortfahren."
#, fuzzy
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr ""
"Hier müssen Sie sich entscheiden, welche Schnittstelle zu welchem "
"Netzwerk gehört."
"Hier müssen Sie sich entscheiden, welche Schnittstelle zu welchem Netzwerk "
"gehört."
msgid "If you are in doubt use the current settings."
msgstr ""
......@@ -70,9 +70,9 @@ msgstr ""
" keine wichtigen Netzwerkeinstellungen falsch konfiguriert und Sie können"
" mit dem nächsten Schritt fortfahren."
#, fuzzy
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr "Für den Internetzugriff müssen Sie ihre WAN Schnittstelle konfigurieren."
msgstr ""
"Für den Internetzugriff müssen Sie ihre WAN Schnittstelle konfigurieren."
msgid ""
"You've configured your WAN interface. Try to run connection test to see "
......@@ -135,19 +135,17 @@ msgstr "Jetzt müssen Sie automatische Updates auf Ihrem Gerät konfigurieren."
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr "Bitte warten Sie, bis der Updater seinen Lauf beendet hat."
#, fuzzy
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr "Sie haben Ihr Gerät erfolgreich konfiguriert."
#, fuzzy
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
"Sie haben sich dafür entschieden, als lokaler Server zu arbeiten, d.h. es"
" macht keinen Sinn, Schnittstellen zu Ihrem WAN und Gastnetzwerk "
"einzurichten. Es ist daher ratsam, alle Iterfaces dem LAN zuzuordnen."
"Sie haben sich dafür entschieden, als lokaler Server zu arbeiten, d.h. es "
"macht keinen Sinn, Schnittstellen zu Ihrem WAN und Gastnetzwerk "
"einzurichten. Es ist daher ratsam, alle Schnittstellen dem LAN zuzuordnen."
msgid ""
"To act as a local server, there's no need to manage LAN (if you still "
......@@ -161,16 +159,15 @@ msgstr ""
"wahrscheinlich als Client auftreten, wählen Sie also hier den Modus "
"<strong>Computer</strong>."
#, fuzzy
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
"Wenn Sie die Konfiguration <strong>statisch</strong> auswählen, "
"vergewissern Sie sich, dass die IP-Adressen korrekt eingegeben wurden, da"
" Sie sonst nicht auf diese Konfigurationsoberfläche zugreifen können, "
"wenn die neuen Einstellungen übernommen werden."
"Wenn Sie die <strong>statische</strong> Konfiguration auswählen, "
"vergewissern Sie sich, dass die IP-Adressen korrekt eingegeben wurden, sonst "
"können Sie nicht auf diese Konfigurationsoberfläche zugreifen, wenn die "
"neuen Einstellungen angewendet werden."
msgid ""
"If you select the <strong>DHCP</strong> method you probably you need to "
......@@ -183,13 +180,12 @@ msgstr ""
" es vom DHCP-Server beziehen, der Ihr LAN verwaltet. Dann müssen Sie sich"
" mit der neuen IP-Adresse verbinden, um mit dem Leitfaden fortzufahren."
#, fuzzy
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
msgstr ""
"Beachten Sie, dass Sie auf jeden Fall Ihre Ethernet-Kabel neu anschließen"
" müssen, nachdem Sie die Einstellungen hier aktualisiert haben."
"Beachten Sie, dass Sie auf jeden Fall die Ethernet-Kabel neu anschließen "
"müssen, nachdem Sie die Einstellungen hier aktualisiert haben."
msgid ""
"Please test whether the settings you provided are correctly working. This"
......@@ -243,9 +239,9 @@ msgstr "Ungesetzt"
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr "Der Workflow war noch nicht festgelegt."
#, fuzzy
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr "Workflow für ältere Geräte und ältere Turris OS-Versionen (vor 4.0)."
msgstr ""
"Arbeitsschritte für ältere Geräte und ältere Turris OS-Versionen (vor 4.0)."
msgid ""
"Just set your password and you are ready to go. This workflow is aimed to"
......@@ -264,16 +260,15 @@ msgstr ""
"vollwertiger Router arbeiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie eine "
"mehr oder weniger standardmäßige Netzwerkeinrichtung wünschen."
#, fuzzy
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
"Dieser Workflow hilft Ihnen, Ihr Gerät so einzurichten, dass es als "
"lokaler Server arbeitet. Das bedeutet, dass das Gerät anderen Geräten in "
"Ihrem lokalen Netzwerk einen Dienst zur Verfügung stellt (z.B. als "
"Diese Arbeitsschritte helfen Ihnen, das Gerät so einzurichten, dass es als "
"lokaler Server arbeitet. Das bedeutet, dass dieses Gerät den anderen Geräten "
"in Ihrem lokalen Netzwerk einen Dienst zur Verfügung stellt (z.B. als "
"Netzwerkspeicher arbeitet)."
msgid "This field is required."
......@@ -392,63 +387,76 @@ msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr "CA für den Fernzugriff konnte nicht gelöscht werden."
msgid "Subordinates"
msgstr ""
msgstr "Untergeordnete Geräte"
#, python-format
msgid ""
"Token was successfully added and client '%(controller_id)s' should be "
"visible in a moment."
msgstr ""
"Token wurde erfolgreich hinzugefügt und ein Client '%(controller_id)s' "
"sollte jeden Moment sichtbar werden."
msgid "Failed to add token."
msgstr ""
msgstr "Token konnte nicht hinzugefügt werden."
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully deleted."
msgstr "CA für Remote-Zugriff wurde erfolgreich gelöscht."
msgstr ""
"Untergeordnetes Gerät '%(controller_id)s' für Remote-Zugriff wurde "
"erfolgreich gelöscht."
#, python-format
msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Untergeordnetes Gerät '%(controller_id)s' konnte nicht gelöscht werden."
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
msgstr "Der Fernzugriff wurde erfolgreich aktiviert."
msgstr "Untergeordnetes Geräte '%(controller_id)s' wurde erfolgreich aktiviert."
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
msgstr "Der Fernzugriff wurde erfolgreich deaktiviert."
msgstr ""
"Untergeordnetes Gerät '%(controller_id)s' wurde erfolgreich deaktiviert."
#, python-format
msgid "Failed to enable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
"Untergeordnetes Gerät '%(controller_id)s' konnte nicht aktiviert werden."
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr "Der Fernzugriff konnte nicht deaktiviert werden."
msgstr ""
"Der Fernzugriff für das untergeordnete Gerät '%(controller_id)s' konnte "
"nicht deaktiviert werden."
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgstr "Die Netzwerkkonfiguration wurde erfolgreich aktualisiert."
msgstr ""
"Das untergeordnete Geräte '%(controller_id)s' wurde erfolgreich aktualisiert."
#, python-format
msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
"Das untergeordnete Geräte '%(controller_id)s' konnte nicht aktualisiert "
"werden."
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgstr "Die Netzwerkkonfiguration wurde erfolgreich aktualisiert."
msgstr ""
"Das untergeordnete Gerät '%(controller_id)s' wurde erfolgreich aktualisiert."
#, python-format
msgid "Failed to update subsubordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
"Das untergeordnete Geräte '%(controller_id)s' konnte nicht aktualisiert "
"werden."
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgstr "Die Netzwerkkonfiguration wurde erfolgreich aktualisiert."
msgstr "Die WLAN-Einstellungen wurden erfolgreich aktualisiert."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgstr ""
msgstr "Die WLAN-Einstellungen konnten nicht aktualisiert werden."
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
msgstr "Der Leitfaden-Workflow wurde erfolgreich eingestellt."
......@@ -1080,40 +1088,43 @@ msgstr "Der Token-Name ist ungültig."
msgid "Token id is invalid."
msgstr "Die Token-ID ist ungültig."
#, fuzzy
msgid "Token file"
msgstr "Tokenname"
msgstr "Token-Datei"
#, python-format
msgid "Edit subordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgstr "Bearbeite untergeordnetes Gerät '%(controller_id)s'"
msgid ""
"You can edit you subordinate here. Subordinates are directly connected to"
" this device."
msgstr ""
"Sie können die untergeordneten Geräte hier bearbeiten. Untergeordnete Geräte "
"sind direkt mit diesem Gerät verbunden."
#, fuzzy
msgid "Custom Name"
msgstr "Rechnername"
msgstr "Benutzerdefinierter Name"
#, python-format
msgid "Nicer name for your device '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Kurzname für Ihr Gerät '%(controller_id)s'."
#, python-format
msgid "Edit subsubordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgstr "Bearbeite untergeordnetes Gerät '%(controller_id)s'"
msgid ""
"You can edit you subsubordinate here. Subsubordinates are devices which "
"are not directly connected to this device but they are connected with a "
"subordinated."
msgstr ""
"Hier können Sie Ihre unter-untergeordneten Geräte bearbeiten. Unter-"
"untergeordnete Geräte sind solche, die nicht direkt mit diesem Gerät "
"verbunden sind, sondern über ein untergeordnetes Gerät."
#, python-format
msgid "Nicer name for your device with serial '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Kurzname für das Gerät mit der Nummer '%(controller_id)s'."
msgid "Updater"
msgstr "Updater"
......@@ -1340,7 +1351,7 @@ msgstr "WLAN"
#, python-format
msgid "Configure WiFi for '%s'"
msgstr ""
msgstr "Konfiguriere WiFi für '%s'"
msgid ""
"If you want to use your router as a Wi-Fi access point, enable Wi-Fi here"
......@@ -1627,30 +1638,26 @@ msgstr "Token vorbereiten"
msgid "Revoke"
msgstr "Widerrufen"
#, fuzzy
msgid "Close"
msgstr "verloren"
msgstr "Schließen"
msgid "Apply"
msgstr ""
msgstr "Anwenden"
msgid "ID"
msgstr ""
msgstr "ID"
#, fuzzy
msgid "State"
msgstr "Zustand"
msgstr "Status"
#, fuzzy
msgid "Devices"
msgstr "Gerät"
msgstr "Geräte"
#, fuzzy
msgid "Channels"
msgstr "Netzwerkkanal"
msgstr "Kanäle"
msgid "Currently there are no subordinates."
msgstr ""
msgstr "Derzeit gibt es keine untergeordneten Geräte."
msgid ""
"If you want to use this card for 2.4GHz bands, correction of cables "
......@@ -2067,21 +2074,26 @@ msgid ""
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
"\n"
" Hier können Sie weitere Turris-Geräte einrichten, die durch dieses "
"Gerät\n"
" gesteuert werden können. Sie müssen ein Token auf dem zu steuerndem\n"
" Gerät generieren (unter Remote), und das Token dann hier einfügen."
msgid "Add subordinate device"
msgstr ""
msgstr "Füge untergeordnetes Gerät hinzu"
msgid "Upload token"
msgstr ""
msgstr "Token hochladen"
msgid "Subordinate devices"
msgstr ""
msgstr "Untergeordnete Geräte"
msgid "Wifi"
msgstr ""
msgstr "WLAN"
msgid "Loading subordinates..."
msgstr ""
msgstr "Untergeordnete Geräte laden..."
msgid "Failed to query ntp servers."
msgstr "Fehler beim Abfragen des Network Time Protocol (NTP) Servers."
......@@ -3503,4 +3515,3 @@ msgstr "Ältere Version"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Änderung speichern"
......@@ -5,18 +5,19 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-09 19:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-14 07:04+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris/nb_NO/>\n"
"Language: nb\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/nb_NO/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5.1\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
#, fuzzy
......@@ -395,14 +396,17 @@ msgstr "Passord lagret."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr "Klarte ikke å slette sertifikatsmyndighet for fjerntilgang."
#, fuzzy
msgid "Subordinates"
msgstr ""
msgstr "Underlegne"
#, python-format
msgid ""
"Token was successfully added and client '%(controller_id)s' should be "
"visible in a moment."
msgstr ""
"Symbol lagt til, og klienten \"%(controller_id)s\" bør være synlig om en "
"stund."
msgid "Failed to add token."
msgstr "Klarte ikke å legge til symbol."
......@@ -413,7 +417,7 @@ msgstr "Passord lagret."
#, python-format
msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å slette underlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
......@@ -425,7 +429,7 @@ msgstr "Passord lagret."
#, python-format
msgid "Failed to enable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å skru på underlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy, python-format
msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
......@@ -437,7 +441,7 @@ msgstr "Oppsettet ble lagret."
#, python-format
msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å oppdatere underlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
......@@ -445,14 +449,14 @@ msgstr "Oppsettet ble lagret."
#, python-format
msgid "Failed to update subsubordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å oppdatere underunderlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgstr "Oppsettet ble lagret."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å oppdetere Wi-Fi-innstillinger."
#, fuzzy
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
......@@ -1127,34 +1131,40 @@ msgstr "Avsendernavn"
#, python-format
msgid "Edit subordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgstr "Rediger underlegenhet \"%(controller_id)s\"."
msgid ""
"You can edit you subordinate here. Subordinates are directly connected to"
" this device."
msgstr ""
"Du kan redigere din underlegenhet her. Underlegenheter er direkte tilkoblet "
"denne enheten."
#, fuzzy
msgid "Custom Name"
msgstr "Brukernavn"
#, python-format
#, fuzzy, python-format
msgid "Nicer name for your device '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Finere navn for din enhet \"%(controller_id)s\"."
#, python-format
#, fuzzy, python-format
msgid "Edit subsubordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgstr "Rediger underunderlegenhet \"%(controller_id)s\"."
#, fuzzy
msgid ""
"You can edit you subsubordinate here. Subsubordinates are devices which "
"are not directly connected to this device but they are connected with a "
"subordinated."
msgstr ""
"Du kan redigere din underunderlegenhet her. Underunderlegenheter er enheter "
"som ikke er direkte tilkoblet denne enheten, men de er tilkoblet med en "
"underlegenhet."
#, python-format
msgid "Nicer name for your device with serial '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgstr "Finere navn for din enhet med serienummer \"%(controller_id)s\"."
msgid "Updater"
msgstr "Oppdateringsfunksjon"
......@@ -1381,7 +1391,7 @@ msgstr "Wi-Fi"
#, python-format
msgid "Configure WiFi for '%s'"
msgstr ""
msgstr "Sett opp Wi-Fi for \"%s\"."
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -1700,7 +1710,7 @@ msgid "Channels"
msgstr "Nettverkskanal"
msgid "Currently there are no subordinates."
msgstr ""
msgstr "Det er for øyeblikket ingen underlegenheter."
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -2109,6 +2119,7 @@ msgstr ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-"
"qrcode-${token_id}\"></div></a><br/>Utløper om:"
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
......@@ -2117,21 +2128,28 @@ msgid ""
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
"\n"
" I denne fanen kan du sette opp andre Turris-enheter, som kan "
"kontrolleres\n"
" av denne enheten. Du kan generere et symbol i fanen annensteds hen, "
"på enheten\n"
" du ønsker å kontrollere og lime inn symbolet her."
msgid "Add subordinate device"
msgstr ""
msgstr "Legg til underlegen enhet"
msgid "Upload token"
msgstr "Last opp symbol"
msgid "Subordinate devices"
msgstr ""
msgstr "Underlegne enheter"
#, fuzzy
msgid "Wifi"
msgstr ""
msgstr "Wi-Fi"
msgid "Loading subordinates..."
msgstr ""
msgstr "Laster inn underlegenheter…"
#, fuzzy
msgid "Failed to query ntp servers."
......@@ -3379,4 +3397,3 @@ msgstr "Nedgrader"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Lagre endringer"
......@@ -5,19 +5,20 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 15:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-16 22:04+0000\n"
"Last-Translator: Krzysztof Kulesza <github@cmza.pl>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/>"
"\n"
"Language: pl\n"
"Language-Team: Polish "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/pl/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && "
"(n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.6-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"