Commit ba6f06b1 authored by Štěpán Henek's avatar Štěpán Henek 🌩

translations updated

parent dd4c1d07
......@@ -17,16 +17,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 11:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 11:18+0000\n"
"Last-Translator: Josef Schlehofer <pepe@bloodkings.eu>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -140,9 +140,9 @@ msgid ""
"probably want to act as a client here thus select "
"<strong>Computer</strong> mode here."
msgstr ""
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i tak "
"chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Směrovač). Nejspíš "
"chcete aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim "
"Pro fungování jako místní server, není potřeba spravovat LAN (pokud ji i "
"tak chcete spravovat, resetuje průvodce a zvolte postup Směrovač). "
"Nejspíš chcete aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim "
"<strong>Počítač</strong>."
msgid ""
......@@ -318,8 +318,8 @@ msgid ""
"The password you've entered has been compromised. It appears %(count)d "
"times in '%(list)s' list."
msgstr ""
"Heslo, které jste zadali, bylo kompromitováno. Objevuje se %(count)d krát v "
"seznamu „%(list)s“."
"Heslo, které jste zadali, bylo kompromitováno. Objevuje se %(count)d krát"
" v seznamu „%(list)s“."
msgid "Old password you entered was not valid."
msgstr "Zadali jste neplatné původní heslo."
......@@ -369,6 +369,65 @@ msgstr "Cert. autorita pro přístup na dálku byla úspěšně smazána."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr "Nepodařilo se smazat cert. autoritu pro přístup na dálku."
msgid "Subordinates"
msgstr ""
#, python-format
msgid ""
"Token was successfully added and client '%(controller_id)s' should be "
"visible in a moment."
msgstr ""
msgid "Failed to add token."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully deleted."
msgstr "Cert. autorita pro přístup na dálku byla úspěšně smazána."
#, python-format
msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
msgstr "Přístup na dálku byl úspěšně zapnut."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
msgstr "Přístup na dálku byl úspěšně vypnut."
#, python-format
msgid "Failed to enable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr "Přístup na dálku se nepodařilo vypnout."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgstr "Nastavení sítě bylo úspěšně aktualizováno."
#, python-format
msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgstr "Nastavení sítě bylo úspěšně aktualizováno."
#, python-format
msgid "Failed to update subsubordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgstr "Nastavení sítě bylo úspěšně aktualizováno."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgstr ""
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
msgstr "Scénář průvodce úspěšně nastaven."
......@@ -608,10 +667,10 @@ msgid ""
"as a client in this network. It acts in a similar way as WAN, but it has "
"opened ports for configuration interface and other services."
msgstr ""
"Režim Směrovač znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako směrovač, "
"může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle zařízení "
"funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má otevřené "
"porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
"Režim Směrovač znamená, že toto zařízení spravuje LAN (slouží jako "
"směrovač, může přidělovat IP adresy, …). Režim Počítač znamená, že tohle "
"zařízení funguje na síti jako klient. Chová se podobně jako WAN, ale má "
"otevřené porty pro své rozhraní pro nastavování a ostatní služby."
msgid "Router IP address"
msgstr "IP adresa routeru"
......@@ -976,6 +1035,41 @@ msgstr "Název tokenu není platný."
msgid "Token id is invalid."
msgstr "Identifikátor tokenu není platný."
#, fuzzy
msgid "Token file"
msgstr "Název tokenu"
#, python-format
msgid "Edit subordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgid ""
"You can edit you subordinate here. Subordinates are directly connected to"
" this device."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Custom Name"
msgstr "Název stroje"
#, python-format
msgid "Nicer name for your device '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Edit subsubordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgid ""
"You can edit you subsubordinate here. Subsubordinates are devices which "
"are not directly connected to this device but they are connected with a "
"subordinated."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Nicer name for your device with serial '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgid "Updater"
msgstr "Aktualizace"
......@@ -1198,6 +1292,25 @@ msgstr "Oddělovačem je dvojtečka, např. 00:11:22:33:44:55"
msgid "Wi-Fi"
msgstr "Wi-Fi"
#, python-format
msgid "Configure WiFi for '%s'"
msgstr ""
msgid ""
"If you want to use your router as a Wi-Fi access point, enable Wi-Fi here"
" and fill in an SSID (the name of the access point) and a corresponding "
"password. You can then set up your mobile devices, using the QR code "
"available within the form."
msgstr ""
"Pokud chcete router používat pro připojování dalších zařízení k Internetu"
" pomocí Wi-Fi, zapněte ji v následujícím formuláři a zvolte si SSID "
"(název přístupového bodu) a příslušné heslo.<br><br>Mobilní zařízení "
"můžete jednoduše nastavit načtením QR kódu zobrazovaného uvnitř "
"formuláře."
msgid "Wi-Fi settings"
msgstr "Nastavení Wi-Fi"
msgid ""
"WPA2 pre-shared key, that is required to connect to the network. Minimum "
"length is 8 characters."
......@@ -1292,8 +1405,8 @@ msgid ""
"router. Parameters of the guest network can be set in <a "
"href='%(url)s'>the Guest network tab</a>."
msgstr ""
"Zapne Wi-Fi pro hosty, která je oddělená od vnitřní sítě. Zařízení v této "
"síti mohou na Internet, ale nemají přístup k ostatním zařízením ani k "
"Zapne Wi-Fi pro hosty, která je oddělená od vnitřní sítě. Zařízení v této"
" síti mohou na Internet, ale nemají přístup k ostatním zařízením ani k "
"nastavení směrovače. Parametry sítě pro hosty můžete nastavit <a "
"href='%(url)s'>na kartě Síť pro hosty</a>."
......@@ -1303,21 +1416,6 @@ msgstr "Název sítě pro hosty"
msgid "Password for guests"
msgstr "Heslo k síti pro hosty"
msgid ""
"If you want to use your router as a Wi-Fi access point, enable Wi-Fi here"
" and fill in an SSID (the name of the access point) and a corresponding "
"password. You can then set up your mobile devices, using the QR code "
"available within the form."
msgstr ""
"Pokud chcete router používat pro připojování dalších zařízení k Internetu"
" pomocí Wi-Fi, zapněte ji v následujícím formuláři a zvolte si SSID "
"(název přístupového bodu) a příslušné heslo.<br><br>Mobilní zařízení "
"můžete jednoduše nastavit načtením QR kódu zobrazovaného uvnitř "
"formuláře."
msgid "Wi-Fi settings"
msgstr "Nastavení Wi-Fi"
msgid "Hint"
msgstr "Nápověda"
......@@ -1480,6 +1578,31 @@ msgstr "Připravit token"
msgid "Revoke"
msgstr "Odvolat platnost"
#, fuzzy
msgid "Close"
msgstr "ztraceno"
msgid "Apply"
msgstr ""
msgid "ID"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "State"
msgstr "stav"
#, fuzzy
msgid "Devices"
msgstr "Zařízení"
#, fuzzy
msgid "Channels"
msgstr "Kanál"
msgid "Currently there are no subordinates."
msgstr ""
msgid ""
"If you want to use this card for 2.4GHz bands, correction of cables "
"connected to diplexers is needed! Factory default setting: Cables from "
......@@ -1815,9 +1938,6 @@ msgstr ""
"Cert. autorita nezbytná pro správu na dálku. Čas potřebný pro vytvoření "
"CA může být různý. Zkuste tuto stránku načíst později znovu."
msgid "Loading..."
msgstr "Načítání…"
msgid "Reload page"
msgstr "Znovu načíst stránku"
......@@ -1874,6 +1994,30 @@ msgstr ""
"<a href=\"${response.url}\"><div id=\"remote-"
"qrcode-${token_id}\"></div></a><br/>Platnost končí v:"
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
"controlled\n"
" by this device. You need to generate token on the remote tab on "
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
msgid "Add subordinate device"
msgstr ""
msgid "Upload token"
msgstr ""
msgid "Subordinate devices"
msgstr ""
msgid "Wifi"
msgstr ""
msgid "Loading subordinates..."
msgstr ""
msgid "Failed to query ntp servers."
msgstr "Nepodařilo se kontaktovat ntp servery."
......@@ -2111,6 +2255,9 @@ msgstr "Ok"
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
msgid "Loading..."
msgstr "Načítání…"
msgid "Connectivity test failed, testing connection with disabled forwarding."
msgstr ""
"Test připojení se nezdařil, probíhá test připojení s vypnutým "
......@@ -3193,3 +3340,4 @@ msgstr "Návrat ke starší verzi"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Uložit změny"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 11:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 05:25+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language: da\n"
......@@ -310,6 +310,65 @@ msgstr "Kodeordet er blevet gemt."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr ""
msgid "Subordinates"
msgstr ""
#, python-format
msgid ""
"Token was successfully added and client '%(controller_id)s' should be "
"visible in a moment."
msgstr ""
msgid "Failed to add token."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully deleted."
msgstr "Kodeordet er blevet gemt."
#, python-format
msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
msgstr "Kodeordet er blevet gemt."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
msgstr "Kodeordet er blevet gemt."
#, python-format
msgid "Failed to enable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgstr "Konfigurationen er blevet gemt."
#, python-format
msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgstr "Konfigurationen er blevet gemt."
#, python-format
msgid "Failed to update subsubordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgstr "Konfigurationen er blevet gemt."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
msgstr "Kodeordet er blevet gemt."
......@@ -922,6 +981,41 @@ msgstr ""
msgid "Token id is invalid."
msgstr "MAC adressen er ikke gyldig."
#, fuzzy
msgid "Token file"
msgstr "Afsenders navn"
#, python-format
msgid "Edit subordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgid ""
"You can edit you subordinate here. Subordinates are directly connected to"
" this device."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Custom Name"
msgstr "DHCP start-adresse"
#, python-format
msgid "Nicer name for your device '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Edit subsubordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgid ""
"You can edit you subsubordinate here. Subsubordinates are devices which "
"are not directly connected to this device but they are connected with a "
"subordinated."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Nicer name for your device with serial '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgid "Updater"
msgstr "Opdateringsfunktion"
......@@ -1143,6 +1237,25 @@ msgstr "Adskilles a kolon, eksempelvis 00:11:22:33:44:55"
msgid "Wi-Fi"
msgstr "Wi-Fi"
#, python-format
msgid "Configure WiFi for '%s'"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid ""
"If you want to use your router as a Wi-Fi access point, enable Wi-Fi here"
" and fill in an SSID (the name of the access point) and a corresponding "
"password. You can then set up your mobile devices, using the QR code "
"available within the form."
msgstr ""
"Hvis du vil bruge din router som et Wi-Fi access point, aktiver Wi-Fi her"
" og udfyld et SSID (navnet på access point) og en tilhørende kode. Du kan"
" derefter opsætte mobile enheder, ved at bruge QR koden ved siden af "
"formularen."
msgid "Wi-Fi settings"
msgstr "Wi-Fi indstillinger"
msgid ""
"WPA2 pre-shared key, that is required to connect to the network. Minimum "
"length is 8 characters."
......@@ -1249,21 +1362,6 @@ msgstr "SSID for gæster"
msgid "Password for guests"
msgstr "Kode til gæster"
#, fuzzy
msgid ""
"If you want to use your router as a Wi-Fi access point, enable Wi-Fi here"
" and fill in an SSID (the name of the access point) and a corresponding "
"password. You can then set up your mobile devices, using the QR code "
"available within the form."
msgstr ""
"Hvis du vil bruge din router som et Wi-Fi access point, aktiver Wi-Fi her"
" og udfyld et SSID (navnet på access point) og en tilhørende kode. Du kan"
" derefter opsætte mobile enheder, ved at bruge QR koden ved siden af "
"formularen."
msgid "Wi-Fi settings"
msgstr "Wi-Fi indstillinger"
msgid "Hint"
msgstr "Tip"
......@@ -1428,6 +1526,30 @@ msgstr ""
msgid "Revoke"
msgstr ""
msgid "Close"
msgstr ""
msgid "Apply"
msgstr ""
msgid "ID"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "State"
msgstr "DHCP start-adresse"
#, fuzzy
msgid "Devices"
msgstr "Enhed"
#, fuzzy
msgid "Channels"
msgstr "Netværkskanal"
msgid "Currently there are no subordinates."
msgstr ""
msgid ""
"If you want to use this card for 2.4GHz bands, correction of cables "
"connected to diplexers is needed! Factory default setting: Cables from "
......@@ -1730,9 +1852,6 @@ msgid ""
"generating CA may differ. Please try to reload this page later."
msgstr ""
msgid "Loading..."
msgstr "Indlæser..."
#, fuzzy
msgid "Reload page"
msgstr "Forsinkede opdateringer"
......@@ -1780,6 +1899,30 @@ msgid ""
"qrcode-${token_id}\"></div></a><br/>Expires in:"
msgstr ""
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
"controlled\n"
" by this device. You need to generate token on the remote tab on "
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
msgid "Add subordinate device"
msgstr ""
msgid "Upload token"
msgstr ""
msgid "Subordinate devices"
msgstr ""
msgid "Wifi"
msgstr ""
msgid "Loading subordinates..."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Failed to query ntp servers."
msgstr "Det lykkedes ikke at forespørge serveren."
......@@ -2009,6 +2152,9 @@ msgstr "OK"
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
msgid "Loading..."
msgstr "Indlæser..."
msgid "Connectivity test failed, testing connection with disabled forwarding."
msgstr "Forbindelsestest fejlede, tester forbindelse med forwarding deaktiveret."
......@@ -3126,7 +3272,8 @@ msgstr ""
#~ "Just set your password and you are"
#~ " ready to go. This workflow is "
#~ "aimed to more advanced users who "
#~ "intend not to use the web gui. \n"
#~ "intend not to use the web gui."
#~ " \n"
#~ msgstr ""
#~ msgid "Failed to save system password"
......
......@@ -16,17 +16,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-11 11:26+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-19 08:18+0000\n"
"Last-Translator: ssantos <ssantos@web.de>\n"
"Language-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/de/>"
"\n"
"Language: de\n"
"Language-Team: German "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/de/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -153,9 +152,9 @@ msgid ""
"<strong>Computer</strong> mode here."
msgstr ""
"Um als lokaler Server zu arbeiten, ist es nicht erforderlich, das LAN zu "
"verwalten (wenn Sie es trotzdem verwalten möchten, setzen Sie den Leitfaden "
"zurück und wählen Sie den Router-Workflow). Sie könnten hier wahrscheinlich "
"als Client auftreten, wählen Sie also hier den Modus "
"verwalten (wenn Sie es trotzdem verwalten möchten, setzen Sie den "
"Leitfaden zurück und wählen Sie den Router-Workflow). Sie könnten hier "
"wahrscheinlich als Client auftreten, wählen Sie also hier den Modus "
"<strong>Computer</strong>."
msgid ""
......@@ -246,8 +245,8 @@ msgid ""
" more advanced users who intend not to use the web GUI."
msgstr ""
"Setzen Sie einfach Ihr Passwort und schon können Sie loslegen. Dieser "
"Workflow richtet sich an fortgeschrittenere Benutzer, die beabsichtigen, die "
"Web-GUI nicht zu verwenden."
"Workflow richtet sich an fortgeschrittenere Benutzer, die beabsichtigen, "
"die Web-GUI nicht zu verwenden."
msgid ""
"After you finish this workflow your device will be able to act as a fully"
......@@ -384,6 +383,65 @@ msgstr "CA für Remote-Zugriff wurde erfolgreich gelöscht."
msgid "Failed to delete CA for remote access."
msgstr "CA für den Fernzugriff konnte nicht gelöscht werden."
msgid "Subordinates"
msgstr ""
#, python-format
msgid ""
"Token was successfully added and client '%(controller_id)s' should be "
"visible in a moment."
msgstr ""
msgid "Failed to add token."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully deleted."
msgstr "CA für Remote-Zugriff wurde erfolgreich gelöscht."
#, python-format
msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
msgstr "Der Fernzugriff wurde erfolgreich aktiviert."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
msgstr "Der Fernzugriff wurde erfolgreich deaktiviert."
#, python-format
msgid "Failed to enable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr "Der Fernzugriff konnte nicht deaktiviert werden."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgstr "Die Netzwerkkonfiguration wurde erfolgreich aktualisiert."
#, python-format
msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgstr "Die Netzwerkkonfiguration wurde erfolgreich aktualisiert."
#, python-format
msgid "Failed to update subsubordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgstr "Die Netzwerkkonfiguration wurde erfolgreich aktualisiert."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgstr ""
msgid "Guide workflow was sucessfully set."
msgstr "Der Leitfaden-Workflow wurde erfolgreich eingestellt."
......@@ -631,11 +689,11 @@ msgid ""
"as a client in this network. It acts in a similar way as WAN, but it has "
"opened ports for configuration interface and other services."
msgstr ""
"Der Router-Modus bedeutet, dass diese Geräte das LAN verwalten (fungiert als "
"Router, kann IP-Adressen vergeben,....). Computermodus bedeutet, dass dieses "
"Gerät als Client in diesem Netzwerk arbeitet. Es verhält sich ähnlich wie "
"WAN, hat aber Ports für Konfigurationsschnittstellen und andere Dienste "
"geöffnet."
"Der Router-Modus bedeutet, dass diese Geräte das LAN verwalten (fungiert "
"als Router, kann IP-Adressen vergeben,....). Computermodus bedeutet, dass"
" dieses Gerät als Client in diesem Netzwerk arbeitet. Es verhält sich "
"ähnlich wie WAN, hat aber Ports für Konfigurationsschnittstellen und "
"andere Dienste geöffnet."
msgid "Router IP address"
msgstr "IP-Adresse des Routers"
......@@ -1014,6 +1072,41 @@ msgstr "Der Token-Name ist ungültig."
msgid "Token id is invalid."
msgstr "Die Token-ID ist ungültig."
#, fuzzy
msgid "Token file"
msgstr "Tokenname"
#, python-format
msgid "Edit subordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgid ""
"You can edit you subordinate here. Subordinates are directly connected to"
" this device."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Custom Name"
msgstr "Rechnername"
#, python-format
msgid "Nicer name for your device '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Edit subsubordinate '%(controller_id)s'"
msgstr ""
msgid ""
"You can edit you subsubordinate here. Subsubordinates are devices which "
"are not directly connected to this device but they are connected with a "
"subordinated."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Nicer name for your device with serial '%(controller_id)s'."
msgstr ""
msgid "Updater"
msgstr "Updater"
......@@ -1237,6 +1330,24 @@ msgstr "Doppelpunkte werden als Trennzeichen verwendet, z.B. 00:11:22:22:33:44:5
msgid "Wi-Fi"
msgstr "WLAN"
#, python-format
msgid "Configure WiFi for '%s'"
msgstr ""
msgid ""
"If you want to use your router as a Wi-Fi access point, enable Wi-Fi here"
" and fill in an SSID (the name of the access point) and a corresponding "
"password. You can then set up your mobile devices, using the QR code "
"available within the form."
msgstr ""
"Wenn Sie den Router als WLAN-Zugangspunkt verwenden wollen, dann "
"aktivieren Sie die WLAN-Option. Geben Sie dann die SSID (Netzwerkname) "
"und das zugehörige Kennwort ein.<br><br>Danach können Sie Ihre "
"Mobilgeräte mittels des angezeigten QR-Codes einfach konfigurieren."
msgid "Wi-Fi settings"
msgstr "WLAN Einstellungen"
msgid ""
"WPA2 pre-shared key, that is required to connect to the network. Minimum "
"length is 8 characters."
......@@ -1333,10 +1444,10 @@ msgid ""
"href='%(url)s'>the Guest network tab</a>."
msgstr ""
"Aktiviert WLAN für Gäste, das vom LAN-Netzwerk getrennt ist. Mit diesem "
"Netzwerk verbundene Geräte dürfen auf das Internet zugreifen, aber nicht auf "
"andere Geräte und die Konfigurationsschnittstelle des Routers. Die Parameter "
"des Gastnetzes können in <a href='%(url)s'>der Registerkarte Gastnetz</a> "
"eingestellt werden."
"Netzwerk verbundene Geräte dürfen auf das Internet zugreifen, aber nicht "
"auf andere Geräte und die Konfigurationsschnittstelle des Routers. Die "
"Parameter des Gastnetzes können in <a href='%(url)s'>der Registerkarte "
"Gastnetz</a> eingestellt werden."