Verified Commit 5d2600cd authored by Štěpán Henek's avatar Štěpán Henek 🌩

translations updated

parent 1134c64e
......@@ -17,16 +17,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-09 19:04+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech "
"<https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.5.1-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
msgid ""
......@@ -48,7 +48,8 @@ msgstr "Vyberte si jeden z možných scénářů nastavení."
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr "Scénář byl nastaven, můžete pokračovat k dalšímu kroku."
msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
#, fuzzy
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr "Zde je třeba si zvolit, která síťová rozhraní patří do které sítě."
msgid "If you are in doubt use the current settings."
......@@ -61,7 +62,8 @@ msgstr ""
"Nastavili jste sítová rozhraní. Zdá se, že jste si nerozbili žádná "
"důležitá nastavení sítě a tak můžete pokračovat na další krok."
msgid "In order to access the internet you need to configure your WAN interface."
#, fuzzy
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr "Pro přístup k Internetu potřebujete nastavit WAN rozhraní."
msgid ""
......@@ -122,13 +124,15 @@ msgstr "Nyní je třeba nastavit automatické aktualizace vašeho zařízení."
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr "Vyčkejte, dokud automatické aktualizace nebudou dokončeny."
msgid "You have sucessfully configured your device."
#, fuzzy
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr "Úspěšně jste nastavili své zařízení."
#, fuzzy
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all iterfaces to LAN."
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
"Zvolíte chování jako místní server což znamená, že nedává smysl umisťovat"
" jakékoli rozhraní do WAN nebo sítě pro hosty. Takže je dobrý nápad "
......@@ -145,10 +149,11 @@ msgstr ""
"Nejspíš chcete aby fungovalo jako klient a proto vyberte režim "
"<strong>Počítač</strong>."
#, fuzzy
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration iterface when the new settings are applied."
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
"Pokud zvolíte <strong>statické</strong> nastavení ověřte, že jste IP "
"adresy zadali správně jinak po uplatnění tohoto nastavení nebude rozhraní"
......@@ -165,8 +170,9 @@ msgstr ""
"který spravuje vaši síť. Na tuto novou IP adresu se budete potřebovat "
"připojit pro dokončení průvodce."
#, fuzzy
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cabels after"
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
msgstr ""
"Poznamenejme že v obou případech může po změně nastavení zde být třeba "
......@@ -224,7 +230,8 @@ msgstr "Zrušit nastavení"
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr "Scénář doposud nebyl nastaven."
msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
#, fuzzy
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr "Scénář pro starší zařízení a starší verze turris OS (před 4.0)."
msgid ""
......@@ -243,10 +250,11 @@ msgstr ""
" funkční router. Předpokládá se, že chcete více méně standardní nastavení"
" sítě."
#, fuzzy
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network attached "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
"Tento scénář vám pomůže nastavit své zařízení pro roli místního serveru. "
......@@ -377,8 +385,8 @@ msgid ""
"Token was successfully added and client '%(controller_id)s' should be "
"visible in a moment."
msgstr ""
"Token byl úspěšně přidán a klient „%(controller_id)s“ by v tuto chvíli už "
"měl být viditelný."
"Token byl úspěšně přidán a klient „%(controller_id)s“ by v tuto chvíli už"
" měl být viditelný."
msgid "Failed to add token."
msgstr "Token se nepodařilo smazat."
......@@ -1046,8 +1054,7 @@ msgstr "Upravit podřízené „%(controller_id)s“"
msgid ""
"You can edit you subordinate here. Subordinates are directly connected to"
" this device."
msgstr ""
"Zde je možné upravit podřízená. Ta jsou připojena přímo k tomuto zařízení."
msgstr "Zde je možné upravit podřízená. Ta jsou připojena přímo k tomuto zařízení."
msgid "Custom Name"
msgstr "Uživatelsky určený název"
......@@ -2004,8 +2011,8 @@ msgid ""
" you wan't to control. And insert the token here."
msgstr ""
"\n"
" Na této kartě je možné nasatvit ostatní turris zařízení, které je "
"možné\n"
" Na této kartě je možné nasatvit ostatní turris zařízení, které je"
" možné\n"
" z tohoto. Na zařízení, které chcete ovládat je třeba na kartě "
"vzdálené\n"
" vytvořit token. Ten pak vložte sem."
......@@ -3347,3 +3354,4 @@ msgstr "Návrat ke starší verzi"
#~ msgid "Save changes"
#~ msgstr "Uložit změny"
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 05:25+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language: da\n"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
"Firmware opdatering gennemført med succes, du kan fortsætte til næste "
"tring."
msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr ""
msgid "If you are in doubt use the current settings."
......@@ -48,7 +48,7 @@ msgid ""
" any crucial network settings so you can safely proceed to the next step."
msgstr ""
msgid "In order to access the internet you need to configure your WAN interface."
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -94,13 +94,13 @@ msgstr ""
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr ""
msgid "You have sucessfully configured your device."
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr ""
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all iterfaces to LAN."
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -113,7 +113,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration iterface when the new settings are applied."
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -124,7 +124,7 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cabels after"
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
msgstr ""
......@@ -169,7 +169,7 @@ msgstr ""
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr ""
msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -186,7 +186,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network attached "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
......@@ -3294,3 +3294,53 @@ msgstr ""
#~ "services. "
#~ msgstr ""
#~ msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "In order to access the internet "
#~ "you need to configure your WAN "
#~ "interface."
#~ msgstr ""
#~ msgid "You have sucessfully configured your device."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "You chose to act as local server"
#~ " this means that it doesn't make "
#~ "sense to put any interfaces to "
#~ "your WAN and Guest Network. So it"
#~ " is a good idea to assign all"
#~ " iterfaces to LAN."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "If you select the <strong>static</strong> "
#~ "configuration be sure that the IP "
#~ "addresses are entered correctly otherwise "
#~ "you won't be able to access this"
#~ " configuration iterface when the new "
#~ "settings are applied."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Note that either way you might "
#~ "need to re-plug your ethernet "
#~ "cabels after you update the settings "
#~ "here."
#~ msgstr ""
#~ msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "This workflow will help you to "
#~ "setup your device to act as a "
#~ "local server. It means that the "
#~ "device will provide some kind of "
#~ "service to other devices within your "
#~ "local network (e.g. act as a "
#~ "network attached storage)."
#~ msgstr ""
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-19 08:18+0000\n"
"Last-Translator: ssantos <ssantos@web.de>\n"
"Language: de\n"
......@@ -51,7 +51,8 @@ msgstr ""
"Der Workflow wurde eingestellt. Sie können mit dem nächsten Schritt "
"fortfahren."
msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
#, fuzzy
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr ""
"Hier müssen Sie sich entscheiden, welche Schnittstelle zu welchem "
"Netzwerk gehört."
......@@ -69,7 +70,8 @@ msgstr ""
" keine wichtigen Netzwerkeinstellungen falsch konfiguriert und Sie können"
" mit dem nächsten Schritt fortfahren."
msgid "In order to access the internet you need to configure your WAN interface."
#, fuzzy
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr "Für den Internetzugriff müssen Sie ihre WAN Schnittstelle konfigurieren."
msgid ""
......@@ -133,13 +135,15 @@ msgstr "Jetzt müssen Sie automatische Updates auf Ihrem Gerät konfigurieren."
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr "Bitte warten Sie, bis der Updater seinen Lauf beendet hat."
msgid "You have sucessfully configured your device."
#, fuzzy
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr "Sie haben Ihr Gerät erfolgreich konfiguriert."
#, fuzzy
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all iterfaces to LAN."
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
"Sie haben sich dafür entschieden, als lokaler Server zu arbeiten, d.h. es"
" macht keinen Sinn, Schnittstellen zu Ihrem WAN und Gastnetzwerk "
......@@ -157,10 +161,11 @@ msgstr ""
"wahrscheinlich als Client auftreten, wählen Sie also hier den Modus "
"<strong>Computer</strong>."
#, fuzzy
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration iterface when the new settings are applied."
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
"Wenn Sie die Konfiguration <strong>statisch</strong> auswählen, "
"vergewissern Sie sich, dass die IP-Adressen korrekt eingegeben wurden, da"
......@@ -178,8 +183,9 @@ msgstr ""
" es vom DHCP-Server beziehen, der Ihr LAN verwaltet. Dann müssen Sie sich"
" mit der neuen IP-Adresse verbinden, um mit dem Leitfaden fortzufahren."
#, fuzzy
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cabels after"
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
msgstr ""
"Beachten Sie, dass Sie auf jeden Fall Ihre Ethernet-Kabel neu anschließen"
......@@ -237,7 +243,8 @@ msgstr "Ungesetzt"
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr "Der Workflow war noch nicht festgelegt."
msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
#, fuzzy
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr "Workflow für ältere Geräte und ältere Turris OS-Versionen (vor 4.0)."
msgid ""
......@@ -257,10 +264,11 @@ msgstr ""
"vollwertiger Router arbeiten. Es wird davon ausgegangen, dass Sie eine "
"mehr oder weniger standardmäßige Netzwerkeinrichtung wünschen."
#, fuzzy
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network attached "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
"Dieser Workflow hilft Ihnen, Ihr Gerät so einzurichten, dass es als "
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-17 17:39+0000\n"
"Last-Translator: lamprakis <lamprakisa@yahoo.gr>\n"
"Language: el\n"
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr ""
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr ""
msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr ""
msgid "If you are in doubt use the current settings."
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgid ""
" any crucial network settings so you can safely proceed to the next step."
msgstr ""
msgid "In order to access the internet you need to configure your WAN interface."
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -91,13 +91,13 @@ msgstr ""
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr ""
msgid "You have sucessfully configured your device."
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr ""
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all iterfaces to LAN."
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -110,7 +110,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration iterface when the new settings are applied."
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cabels after"
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
msgstr ""
......@@ -166,7 +166,7 @@ msgstr ""
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr ""
msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -183,7 +183,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network attached "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
......@@ -2963,3 +2963,53 @@ msgstr ""
#~ " Guest network tab</a>. "
#~ msgstr ""
#~ msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "In order to access the internet "
#~ "you need to configure your WAN "
#~ "interface."
#~ msgstr ""
#~ msgid "You have sucessfully configured your device."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "You chose to act as local server"
#~ " this means that it doesn't make "
#~ "sense to put any interfaces to "
#~ "your WAN and Guest Network. So it"
#~ " is a good idea to assign all"
#~ " iterfaces to LAN."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "If you select the <strong>static</strong> "
#~ "configuration be sure that the IP "
#~ "addresses are entered correctly otherwise "
#~ "you won't be able to access this"
#~ " configuration iterface when the new "
#~ "settings are applied."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Note that either way you might "
#~ "need to re-plug your ethernet "
#~ "cabels after you update the settings "
#~ "here."
#~ msgstr ""
#~ msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "This workflow will help you to "
#~ "setup your device to act as a "
#~ "local server. It means that the "
#~ "device will provide some kind of "
#~ "service to other devices within your "
#~ "local network (e.g. act as a "
#~ "network attached storage)."
#~ msgstr ""
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-13 09:26+0000\n"
"Last-Translator: Tomi <tomi.poutanen@gmail.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr ""
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr ""
msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr ""
msgid "If you are in doubt use the current settings."
......@@ -45,7 +45,7 @@ msgid ""
" any crucial network settings so you can safely proceed to the next step."
msgstr ""
msgid "In order to access the internet you need to configure your WAN interface."
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -91,13 +91,13 @@ msgstr ""
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr ""
msgid "You have sucessfully configured your device."
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr ""
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all iterfaces to LAN."
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -110,7 +110,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration iterface when the new settings are applied."
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -121,7 +121,7 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cabels after"
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
msgstr ""
......@@ -165,7 +165,7 @@ msgstr ""
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr ""
msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network attached "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
......@@ -2779,3 +2779,53 @@ msgstr ""
#~ " Guest network tab</a>. "
#~ msgstr ""
#~ msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "In order to access the internet "
#~ "you need to configure your WAN "
#~ "interface."
#~ msgstr ""
#~ msgid "You have sucessfully configured your device."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "You chose to act as local server"
#~ " this means that it doesn't make "
#~ "sense to put any interfaces to "
#~ "your WAN and Guest Network. So it"
#~ " is a good idea to assign all"
#~ " iterfaces to LAN."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "If you select the <strong>static</strong> "
#~ "configuration be sure that the IP "
#~ "addresses are entered correctly otherwise "
#~ "you won't be able to access this"
#~ " configuration iterface when the new "
#~ "settings are applied."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Note that either way you might "
#~ "need to re-plug your ethernet "
#~ "cabels after you update the settings "
#~ "here."
#~ msgstr ""
#~ msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "This workflow will help you to "
#~ "setup your device to act as a "
#~ "local server. It means that the "
#~ "device will provide some kind of "
#~ "service to other devices within your "
#~ "local network (e.g. act as a "
#~ "network attached storage)."
#~ msgstr ""
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: fo\n"
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr ""
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr ""
msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr ""
msgid "If you are in doubt use the current settings."
......@@ -44,7 +44,7 @@ msgid ""
" any crucial network settings so you can safely proceed to the next step."
msgstr ""
msgid "In order to access the internet you need to configure your WAN interface."
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -90,13 +90,13 @@ msgstr ""
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr ""
msgid "You have sucessfully configured your device."
msgid "You have successfully configured your device."
msgstr ""
msgid ""
"You chose to act as local server this means that it doesn't make sense to"
" put any interfaces to your WAN and Guest Network. So it is a good idea "
"to assign all iterfaces to LAN."
"to assign all interfaces to LAN."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -109,7 +109,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If you select the <strong>static</strong> configuration be sure that the "
"IP addresses are entered correctly otherwise you won't be able to access "
"this configuration iterface when the new settings are applied."
"this configuration interface when the new settings are applied."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -120,7 +120,7 @@ msgid ""
msgstr ""
msgid ""
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cabels after"
"Note that either way you might need to re-plug your ethernet cables after"
" you update the settings here."
msgstr ""
......@@ -164,7 +164,7 @@ msgstr ""
msgid "The workflow wasn't set yet."
msgstr ""
msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
msgid "Workflow for older devices and older Turris OS versions (before 4.0)."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -181,7 +181,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"This workflow will help you to setup your device to act as a local "
"server. It means that the device will provide some kind of service to "
"other devices within your local network (e.g. act as a network attached "
"other devices within your local network (e.g. act as a network-attached "
"storage)."
msgstr ""
......@@ -2769,3 +2769,53 @@ msgstr ""
#~ " Guest network tab</a>. "
#~ msgstr ""
#~ msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "In order to access the internet "
#~ "you need to configure your WAN "
#~ "interface."
#~ msgstr ""
#~ msgid "You have sucessfully configured your device."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "You chose to act as local server"
#~ " this means that it doesn't make "
#~ "sense to put any interfaces to "
#~ "your WAN and Guest Network. So it"
#~ " is a good idea to assign all"
#~ " iterfaces to LAN."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "If you select the <strong>static</strong> "
#~ "configuration be sure that the IP "
#~ "addresses are entered correctly otherwise "
#~ "you won't be able to access this"
#~ " configuration iterface when the new "
#~ "settings are applied."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "Note that either way you might "
#~ "need to re-plug your ethernet "
#~ "cabels after you update the settings "
#~ "here."
#~ msgstr ""
#~ msgid "Workflow for older devices and older turris OS versions (before 4.0)."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "This workflow will help you to "
#~ "setup your device to act as a "
#~ "local server. It means that the "
#~ "device will provide some kind of "
#~ "service to other devices within your "
#~ "local network (e.g. act as a "
#~ "network attached storage)."
#~ msgstr ""
......@@ -6,9 +6,9 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 99.6.1\n"
"Project-Id-Version: Foris 99.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-08 14:38+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 12:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -32,7 +32,7 @@ msgstr ""
msgid "The workflow was set. You may proceed to next step."
msgstr ""
msgid "Here you need to decide which interfaces belongs to which network."
msgid "Here you need to decide which interfaces belong to which network."
msgstr ""
msgid "If you are in doubt use the current settings."
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgid ""
" any crucial network settings so you can safely proceed to the next step."
msgstr ""
msgid "In order to access the internet you need to configure your WAN interface."
msgid "In order to access the internet, you need to configure your WAN interface."
msgstr ""
msgid ""
......@@ -89,13 +89,13 @@ msgstr ""
msgid "Please wait till the updater finishes its run."
msgstr ""
msgid "You have sucessfully configured your device."