Commit 4e6d13fd authored by Štěpán Henek's avatar Štěpán Henek 🌩

translations updated

parent 67490f0c
......@@ -17,18 +17,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 11:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 15:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-05 18:49+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris-subordinates-plugin/cs/>\n"
"Language: cs\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris-"
"subordinates-plugin/cs/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.7-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
msgid "Set up"
msgstr "Nastavit"
......@@ -58,12 +57,12 @@ msgstr "Podřízené „%(controller_id)s“ bylo úspěšně smazáno."
msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr "Nepodařilo se smazat podřízené „%(controller_id)s“."
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully enabled."
msgstr "Podřízené „%(controller_id)s“ bylo úspěšně zapnuto."
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully disabled."
msgstr "Podřízené „%(controller_id)s“ bylo úspěšně vypnuto."
#, python-format
......@@ -74,16 +73,16 @@ msgstr "Nepodařilo se zapnout podřízené „%(controller_id)s“."
msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr "Nepodařilo se vypnout podřízené „%(controller_id)s“."
#, python-format
msgid "Device '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
#, fuzzy, python-format
msgid "Device '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Zařízení„%(controller_id)s“ bylo úspěšně aktualizováno."
#, python-format
msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr "Nepodařilo se aktualizovat podřízené „%(controller_id)s“."
#, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Podřízené „%(controller_id)s“ bylo úspěšně aktualizováno."
#, python-format
......@@ -96,10 +95,12 @@ msgstr "Wi-Fi"
msgid "Managed devices: Wi-Fi"
msgstr "Spravovaná zařízení: Wi-Fi"
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
#, fuzzy
msgid "Wi-Fi settings were successfully updated."
msgstr "Nastavení WiFi bylo úspěšně aktualizováno."
msgid "Failed to update Wifi settings."
#, fuzzy
msgid "Failed to update Wi-Fi settings."
msgstr "Nastavení WiFi se nepodařilo uplatnit."
msgid "Managed devices"
......@@ -116,8 +117,8 @@ msgid ""
"You can edit managed devices here. These managed devices are directly "
"connected to this device."
msgstr ""
"Zde je možné upravit spravovaná zařízení. Ta jsou připojena přímo k tomuto "
"zařízení."
"Zde je možné upravit spravovaná zařízení. Ta jsou připojena přímo k "
"tomuto zařízení."
msgid "Custom Name"
msgstr "Uživatelsky určený název"
......@@ -136,8 +137,8 @@ msgid ""
"device."
msgstr ""
"Spravovaná zařízení je možné upravovat zde. Tato zařízení nejsou přímo "
"připojená k tomuto zařízení, ale jsou připojena pomocí jiného spravovaného "
"zařízení."
"připojená k tomuto zařízení, ale jsou připojena pomocí jiného "
"spravovaného zařízení."
#, python-format
msgid "Nicer name for your device with serial '%(controller_id)s'."
......@@ -170,6 +171,9 @@ msgstr "Sériové číslo"
msgid "Paired"
msgstr "Spárováno"
msgid "Paring"
msgstr ""
msgid "Unpaired"
msgstr "Spárování zrušeno"
......@@ -202,8 +206,8 @@ msgstr "V tuto chvíli zde nejsou žádná podřízená."
msgid "Manage devices which can be booted from this device through network."
msgstr ""
"Spravovat zařízení které je možné zavést z tohoto zařízení prostřednictvím "
"sítě."
"Spravovat zařízení které je možné zavést z tohoto zařízení "
"prostřednictvím sítě."
msgid "Devices suitable for netboot"
msgstr "Zařízení použitelná pro zavedení ze sítě"
......@@ -220,23 +224,24 @@ msgid ""
" "
msgstr ""
"\n"
" Všimněte si, že pokud se vše podaří, přijatá zařízení by se <strong>"
"případně měla objevit</strong> na stránce <a href=\"%(setup_url)s\""
">Nastavit</a>.\n"
" Všimněte si, že pokud se vše podaří, přijatá zařízení by se "
"<strong>případně měla objevit</strong> na stránce <a "
"href=\"%(setup_url)s\">Nastavit</a>.\n"
" "
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
" On this tab, you can set up other Turris devices which can be "
"controlled\n"
" by this device. You need to generate token on the remote tab on "
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here.\n"
" by this device. You need to generate a token on the remote tab on"
" the device\n"
" you want to control and insert the token here.\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Na této kartě je možné nastavit ostatní Turris zařízení, které je "
"možné\n"
" Na této kartě je možné nastavit ostatní Turris zařízení, které je"
" možné\n"
" z tohoto. Na zařízení, které chcete ovládat je třeba na kartě "
"vzdálené\n"
" vytvořit token. Ten pak vložte sem.\n"
......@@ -251,14 +256,17 @@ msgstr "Nahrát token"
msgid "Device list"
msgstr "Seznam zařízení"
msgid "Loading manged devices..."
#, fuzzy
msgid "Loading managed devices..."
msgstr "Načítání spravovaných zařízení…"
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
" On this tab, you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
"this device."
msgstr ""
"\n"
" Na této kartě je možné nastavit Wi-Fi ostatních zařízení, řízené "
"tímto zařízením."
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 11:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 15:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-16 05:25+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language: da\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
msgid "Set up"
msgstr ""
......@@ -46,11 +46,11 @@ msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully enabled."
msgstr "Kodeordet er blevet gemt."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully disabled."
msgstr "Kodeordet er blevet gemt."
#, python-format
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Device '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgid "Device '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Konfigurationen er blevet gemt."
#, python-format
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Konfigurationen er blevet gemt."
#, python-format
......@@ -84,10 +84,10 @@ msgid "Managed devices: Wi-Fi"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgid "Wi-Fi settings were successfully updated."
msgstr "Konfigurationen er blevet gemt."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgid "Failed to update Wi-Fi settings."
msgstr ""
msgid "Managed devices"
......@@ -154,6 +154,9 @@ msgstr ""
msgid "Paired"
msgstr ""
msgid "Paring"
msgstr ""
msgid "Unpaired"
msgstr ""
......@@ -208,11 +211,11 @@ msgstr ""
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
" On this tab, you can set up other Turris devices which can be "
"controlled\n"
" by this device. You need to generate token on the remote tab on "
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here.\n"
" by this device. You need to generate a token on the remote tab on"
" the device\n"
" you want to control and insert the token here.\n"
" "
msgstr ""
......@@ -227,11 +230,38 @@ msgstr ""
msgid "Device list"
msgstr "Enhed"
msgid "Loading manged devices..."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Loading managed devices..."
msgstr "Indlæser..."
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
" On this tab, you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
"this device."
msgstr ""
#~ msgid "Failed to update Wifi settings."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " On this tab you can set"
#~ " up other turris devices which can"
#~ " be controlled\n"
#~ " by this device. You need "
#~ "to generate token on the remote "
#~ "tab on the device\n"
#~ " you wan't to control. And insert the token here.\n"
#~ " "
#~ msgstr ""
#~ msgid "Loading manged devices..."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " On this tab you can set"
#~ " up Wi-Fi of other devices "
#~ "controlled by this device."
#~ msgstr ""
......@@ -16,18 +16,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 11:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 15:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-05 18:49+0000\n"
"Last-Translator: ssantos <ssantos@web.de>\n"
"Language-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/turris/"
"foris-subordinates-plugin/de/>\n"
"Language: de\n"
"Language-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/turris/foris-"
"subordinates-plugin/de/>\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 3.7-dev\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
msgid "Set up"
msgstr "Einrichten"
......@@ -59,12 +58,12 @@ msgstr ""
msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr "Untergeordnetes Gerät '%(controller_id)s' konnte nicht gelöscht werden."
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully enabled."
msgstr "Untergeordnetes Geräte '%(controller_id)s' wurde erfolgreich aktiviert."
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully disabled."
msgstr "Untergeordnetes Gerät '%(controller_id)s' wurde erfolgreich deaktiviert."
#, python-format
......@@ -77,8 +76,8 @@ msgstr ""
"Der Fernzugriff für das untergeordnete Gerät '%(controller_id)s' konnte "
"nicht deaktiviert werden."
#, python-format
msgid "Device '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
#, fuzzy, python-format
msgid "Device '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Das Gerät '%(controller_id)s' wurde erfolgreich aktualisiert."
#, python-format
......@@ -87,8 +86,8 @@ msgstr ""
"Das untergeordnete Geräte '%(controller_id)s' konnte nicht aktualisiert "
"werden."
#, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr ""
"Das untergeordnete Gerät '%(controller_id)s' wurde erfolgreich "
"aktualisiert."
......@@ -105,10 +104,12 @@ msgstr "WLAN"
msgid "Managed devices: Wi-Fi"
msgstr "Verwaltete Geräte: WLAN"
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
#, fuzzy
msgid "Wi-Fi settings were successfully updated."
msgstr "Die WLAN-Einstellungen wurden erfolgreich aktualisiert."
msgid "Failed to update Wifi settings."
#, fuzzy
msgid "Failed to update Wi-Fi settings."
msgstr "Die WLAN-Einstellungen konnten nicht aktualisiert werden."
msgid "Managed devices"
......@@ -125,8 +126,8 @@ msgid ""
"You can edit managed devices here. These managed devices are directly "
"connected to this device."
msgstr ""
"Sie können verwaltete Geräte hier bearbeiten. Diese verwalteten Geräte sind "
"direkt mit diesem Gerät verbunden."
"Sie können verwaltete Geräte hier bearbeiten. Diese verwalteten Geräte "
"sind direkt mit diesem Gerät verbunden."
msgid "Custom Name"
msgstr "Benutzerdefinierter Name"
......@@ -144,9 +145,9 @@ msgid ""
"connected to this device but they are connected through another managed "
"device."
msgstr ""
"Sie können verwaltete Geräte hier bearbeiten. Diese Geräte sind nicht direkt "
"mit diesem Gerät verbunden, sondern werden über ein anderes verwaltetes "
"Gerät verbunden."
"Sie können verwaltete Geräte hier bearbeiten. Diese Geräte sind nicht "
"direkt mit diesem Gerät verbunden, sondern werden über ein anderes "
"verwaltetes Gerät verbunden."
#, python-format
msgid "Nicer name for your device with serial '%(controller_id)s'."
......@@ -177,6 +178,9 @@ msgstr "Seriell"
msgid "Paired"
msgstr "Gepaart"
msgid "Paring"
msgstr ""
msgid "Unpaired"
msgstr "Paarung getrennt"
......@@ -209,8 +213,8 @@ msgstr "Derzeit gibt es keine untergeordneten Geräte."
msgid "Manage devices which can be booted from this device through network."
msgstr ""
"Verwalten Sie Geräte, die von diesem Gerät über das Netzwerk gebootet werden "
"können."
"Verwalten Sie Geräte, die von diesem Gerät über das Netzwerk gebootet "
"werden können."
msgid "Devices suitable for netboot"
msgstr "Für den Netzboot geeignete Geräte"
......@@ -232,20 +236,23 @@ msgstr ""
"Seite erscheinen sollten.\n"
" "
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
" On this tab, you can set up other Turris devices which can be "
"controlled\n"
" by this device. You need to generate token on the remote tab on "
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here.\n"
" by this device. You need to generate a token on the remote tab on"
" the device\n"
" you want to control and insert the token here.\n"
" "
msgstr ""
"\n"
" Hier können Sie weitere Turris-Geräte einrichten, die durch dieses "
"Gerät\n"
" gesteuert werden können. Sie müssen ein Token auf dem zu steuernden\n"
" Gerät generieren (unter Remote) und das Token dann hier einfügen.\n"
" Hier können Sie weitere Turris-Geräte einrichten, die durch "
"dieses Gerät\n"
" gesteuert werden können. Sie müssen ein Token auf dem zu "
"steuernden\n"
" Gerät generieren (unter Remote) und das Token dann hier einfügen."
"\n"
" "
msgid "Add device"
......@@ -257,14 +264,17 @@ msgstr "Token hochladen"
msgid "Device list"
msgstr "Geräteliste"
msgid "Loading manged devices..."
#, fuzzy
msgid "Loading managed devices..."
msgstr "Laden von verwalteten Geräten....."
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
" On this tab, you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
"this device."
msgstr ""
"\n"
" Auf dieser Registerkarte können Sie das WLAN anderer Geräte "
"einrichten, die von diesem Gerät gesteuert werden."
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 11:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 15:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-06-17 17:39+0000\n"
"Last-Translator: lamprakis <lamprakisa@yahoo.gr>\n"
"Language: el\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
msgid "Set up"
msgstr ""
......@@ -46,11 +46,11 @@ msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully enabled."
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύτηκε με επιτυχία."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully disabled."
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύτηκε με επιτυχία."
#, python-format
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Device '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgid "Device '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Η διαμόρφωση αποθηκεύτηκε με επιτυχία."
#, python-format
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Η διαμόρφωση αποθηκεύτηκε με επιτυχία."
#, python-format
......@@ -84,10 +84,10 @@ msgid "Managed devices: Wi-Fi"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgid "Wi-Fi settings were successfully updated."
msgstr "Η διαμόρφωση αποθηκεύτηκε με επιτυχία."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgid "Failed to update Wi-Fi settings."
msgstr ""
msgid "Managed devices"
......@@ -153,6 +153,9 @@ msgstr ""
msgid "Paired"
msgstr ""
msgid "Paring"
msgstr ""
msgid "Unpaired"
msgstr ""
......@@ -206,11 +209,11 @@ msgstr ""
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
" On this tab, you can set up other Turris devices which can be "
"controlled\n"
" by this device. You need to generate token on the remote tab on "
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here.\n"
" by this device. You need to generate a token on the remote tab on"
" the device\n"
" you want to control and insert the token here.\n"
" "
msgstr ""
......@@ -225,11 +228,37 @@ msgstr ""
msgid "Device list"
msgstr "Συσκευή"
msgid "Loading manged devices..."
msgid "Loading managed devices..."
msgstr ""
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
" On this tab, you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
"this device."
msgstr ""
#~ msgid "Failed to update Wifi settings."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " On this tab you can set"
#~ " up other turris devices which can"
#~ " be controlled\n"
#~ " by this device. You need "
#~ "to generate token on the remote "
#~ "tab on the device\n"
#~ " you wan't to control. And insert the token here.\n"
#~ " "
#~ msgstr ""
#~ msgid "Loading manged devices..."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " On this tab you can set"
#~ " up Wi-Fi of other devices "
#~ "controlled by this device."
#~ msgstr ""
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 11:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 15:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-13 09:26+0000\n"
"Last-Translator: Tomi <tomi.poutanen@gmail.com>\n"
"Language: fi\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
msgid "Set up"
msgstr ""
......@@ -46,11 +46,11 @@ msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully enabled."
msgstr "Salasana tallennettu."
#, fuzzy, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully disabled."
msgstr "Salasana tallennettu."
#, python-format
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Device '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgid "Device '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Asetukset tallennettu."
#, python-format
......@@ -70,7 +70,7 @@ msgid "Failed to update subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, fuzzy, python-format
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was sucessfully updated."
msgid "Subsubordinate '%(controller_id)s' was successfully updated."
msgstr "Asetukset tallennettu."
#, python-format
......@@ -84,10 +84,10 @@ msgid "Managed devices: Wi-Fi"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Wifi settings was sucessfully updated."
msgid "Wi-Fi settings were successfully updated."
msgstr "Asetukset tallennettu."
msgid "Failed to update Wifi settings."
msgid "Failed to update Wi-Fi settings."
msgstr ""
msgid "Managed devices"
......@@ -151,6 +151,9 @@ msgstr ""
msgid "Paired"
msgstr ""
msgid "Paring"
msgstr ""
msgid "Unpaired"
msgstr ""
......@@ -201,11 +204,11 @@ msgstr ""
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up other turris devices which can be "
" On this tab, you can set up other Turris devices which can be "
"controlled\n"
" by this device. You need to generate token on the remote tab on "
"the device\n"
" you wan't to control. And insert the token here.\n"
" by this device. You need to generate a token on the remote tab on"
" the device\n"
" you want to control and insert the token here.\n"
" "
msgstr ""
......@@ -218,11 +221,37 @@ msgstr ""
msgid "Device list"
msgstr ""
msgid "Loading manged devices..."
msgid "Loading managed devices..."
msgstr ""
msgid ""
"\n"
" On this tab you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
" On this tab, you can set up Wi-Fi of other devices controlled by "
"this device."
msgstr ""
#~ msgid "Failed to update Wifi settings."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " On this tab you can set"
#~ " up other turris devices which can"
#~ " be controlled\n"
#~ " by this device. You need "
#~ "to generate token on the remote "
#~ "tab on the device\n"
#~ " you wan't to control. And insert the token here.\n"
#~ " "
#~ msgstr ""
#~ msgid "Loading manged devices..."
#~ msgstr ""
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " On this tab you can set"
#~ " up Wi-Fi of other devices "
#~ "controlled by this device."
#~ msgstr ""
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Foris\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-01 11:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-25 15:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language: fo\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: Babel 2.6.0\n"
"Generated-By: Babel 2.7.0\n"
msgid "Set up"
msgstr ""
......@@ -45,11 +45,11 @@ msgid "Failed to delete subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly enabled."
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully enabled."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was sucessfuly disabled."
msgid "Subordinate '%(controller_id)s' was successfully disabled."
msgstr ""
#, python-format
......@@ -61,7 +61,7 @@ msgid "Failed to disable subordinate '%(controller_id)s'."
msgstr ""
#, python-format
msgid "Device '%(controller_id)s' was sucessfully updated."