Commit eaccaa3b authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge 3.2.2 to feature-pursuit_devel

parent 971276e5
...@@ -30,6 +30,7 @@ android/gen/ ...@@ -30,6 +30,7 @@ android/gen/
*.iml *.iml
out/ out/
com_crashlytics_export_strings.xml com_crashlytics_export_strings.xml
captures
## Eclipse ## Eclipse
.classpath .classpath
......
[submodule "core/external"] [submodule "core/external"]
path = core/external path = core/external
url = git@gitlab.labs.nic.cz:mlatner/Tablexia-Model.git url = git@gitlab.labs.nic.cz:labs/tablexia-model.git
![Tablexia logo](https://gitlab.labs.nic.cz/labs/tablexia/raw/0efd78d10092b21472f8749ef673296502df034a/core/assets/common/screen/about/tablexia.png)
<br />
Tablexia is a modern educational application aiming to support the development of cognitive abilities. It is designed primarily for children with dyslexia in secondary schools. It should find its use in schools to supplement the standard teaching, as well as in pedagogical-psychological counseling offices and other counseling facilities for pupils with learning difficulties.
## <b>Build</b>
Project is working with git submodule [Tablexia-Model](https://gitlab.labs.nic.cz/labs/tablexia-model). Before building the application, it needs to be called:
```
git submodule update --init --recursive
```
<br />
Tablexia can be build by running the command:
```
./gradlew build
```
This will build all versions of application (Android, iOS, desktop). It will work only on OS X systems, as iOS application can be build only there.
<br />
<br />
For building specific version of application, run following commands:
<br />
<b>Android version</b>
```
./gradlew android:build
```
<br />
<b>iOS version</b>
```
./gradlew ios:build
```
<br />
<b>Desktop version</b>
```
./gradlew desktop:build
```
<br />
Final result of building application for each platform are 2 build types: RELEASE and DEBUG.
DEBUG version will show debug information on the screen.
## Gradle build parameters
File with build parameters should be located in `~/.gradle/gradle.properies`
<br />
<b>TABLEXIA_ASSETS_DOWNLOAD_URL</b>
URL address for downloading assets (textures, sounds...)
<br />
<b>TABLEXIA_ASSETS_UPLOAD_URL</b>
URL address for uploading assets, when application is built
<br />
<b>TABLEXIA_ASSETS_UPLOAD_USER</b>
User used for uploading assets
<br />
<b>TABLEXIA_SERVER_PROTOCOL</b>
Protocol of server
<br />
<b>TABLEXIA_SERVER_HOST</b>
Server host
<br />
<b>TABLEXIA_SERVER_PORT</b>
Server port
<br />
<b>TABLEXIA_SERVER_SECRET</b>
Password for the server
<br />
<b>TABLEXIA_SENTRY_DSN_DEBUG</b>
URL for Sentry server for collecting bugs, debug version
<br />
<b>TABLEXIA_SENTRY_DSN_RELEASE</b>
URL for Sentry server for collecting bugs, release version
<br />
## <b>Assets</b>
All graphic assets in application are connected into several atlas files. These atlases are then packed into .zip files.
<br />
<br />
<b>Location of files:</b>
<br />
`tablexia/build/assets/src`
Original assets files
`tablexia/build/assets/dest`
Atlas files
`tablexia/build/assets/pack`
Packed .zip files
<br />
In order to have these assets in application, .zip files has to be copied into this folder:
`tablexia/android/assets/.tablexia_devel/download`
<br />
This applies only for desktop version.
...@@ -60,6 +60,9 @@ game_averagescore_error=Průměrný počet chyb: ...@@ -60,6 +60,9 @@ game_averagescore_error=Průměrný počet chyb:
game_averagescore_duration=Průměrné trvání hry: game_averagescore_duration=Průměrné trvání hry:
game_quit_question=Opravdu chceš ukončit hru? game_quit_question=Opravdu chceš ukončit hru?
sound_muted_question=Pro pokračování je zapotřebí mít zapnutý zvuk. Přeješ si nyní zvuk zapnout a pokračovat?
sound_muted_game_question=Pro pokračování ve hře je zapotřebí mít zapnutý zvuk. Přeješ si nyní zvuk zapnout a pokračovat?
game_robbery_title=Lupiči game_robbery_title=Lupiči
game_robbery_description=Procvičování pracovní paměti game_robbery_description=Procvičování pracovní paměti
game_robbery_preloader=Na začátku hry si přečti pravidlo, podle kterého poznáš lupiče. Zapamatuj si\u00A0ho.\nSleduj lidi vcházející do místnosti a\u00A0dotykem lupiče označ. game_robbery_preloader=Na začátku hry si přečti pravidlo, podle kterého poznáš lupiče. Zapamatuj si\u00A0ho.\nSleduj lidi vcházející do místnosti a\u00A0dotykem lupiče označ.
......
...@@ -60,11 +60,14 @@ game_averagescore_error=Durchschnittliche Fehlerzahl: ...@@ -60,11 +60,14 @@ game_averagescore_error=Durchschnittliche Fehlerzahl:
game_averagescore_duration=Durchschnittliche Spieldauer: game_averagescore_duration=Durchschnittliche Spieldauer:
game_quit_question=Möchtest du wirklich das Spiel beenden? game_quit_question=Möchtest du wirklich das Spiel beenden?
sound_muted_question=Um fortzufahren ist es notwendig, dass der Ton eingeschalten ist. Möchtest du jetzt den Ton einschalten und fortfahren?
sound_muted_game_question=Um das Spiel fortzusetzen ist es notwendig, dass der Ton eingeschalten ist. Möchtest du jetzt den Ton einschalten und fortsetzen?
game_robbery_title=Einbrecher game_robbery_title=Einbrecher
game_robbery_description=Training des Arbeitsgedächtnisses game_robbery_description=Training des Arbeitsgedächtnisses
game_robbery_preloader=Lies dir zu Beginn des Spiels durch, wie du den Einbrecher bzw. die Einbrecherin erkennst. Merke dir diese Beschreibung.\nBeobachte die Leute, die den Raum betreten, und markiere mit einer Berührung den Einbrecher bzw. die Einbrecherin. game_robbery_preloader=Lies dir zu Beginn des Spiels durch, wie du den Einbrecher bzw. die Einbrecherin erkennst. Merke dir diese Beschreibung.\nBeobachte die Leute, die den Raum betreten, und markiere mit einer Berührung den Einbrecher bzw. die Einbrecherin.
game_kidnapping_title=Entführung game_kidnapping_title=Entführung
game_kidnapping_description=Training des Hörgedächtnisses game_kidnapping_description=Training der phonologische Bewusstheit
game_kidnapping_preloader1=Hör zu und merke dir\u00A0das Geräusch, das du auf der\u00A0Kreuzung gehört hast. game_kidnapping_preloader1=Hör zu und merke dir\u00A0das Geräusch, das du auf der\u00A0Kreuzung gehört hast.
game_kidnapping_preloader2=Hör dir\u00A0dann die\u00A0Geräusche der\u00A0umliegenden Straßen an und\u00A0bestimme, durch welche Straße sie gefahren sind. game_kidnapping_preloader2=Hör dir\u00A0dann die\u00A0Geräusche der\u00A0umliegenden Straßen an und\u00A0bestimme, durch welche Straße sie gefahren sind.
game_kidnapping_preloader3=Mit Kopfhörern hörst du die\u00A0Geräusche besser. game_kidnapping_preloader3=Mit Kopfhörern hörst du die\u00A0Geräusche besser.
...@@ -182,5 +185,5 @@ user_rank_9=Kleiner Kommissar ...@@ -182,5 +185,5 @@ user_rank_9=Kleiner Kommissar
user_rank_10=Besserwisser user_rank_10=Besserwisser
user_rank_11=Oberrat user_rank_11=Oberrat
sync_request_dialog_text=Trage deine Ausweisnummer ein: sync_request_dialog_text=Trage deine Ausweisnummer ein\:
sync_request_button=Account synchronisieren sync_request_button=Account synchronisieren
...@@ -62,11 +62,14 @@ game_averagescore_error=Priemerný počet chýb: ...@@ -62,11 +62,14 @@ game_averagescore_error=Priemerný počet chýb:
game_averagescore_duration=Priemerné trvanie hry\: game_averagescore_duration=Priemerné trvanie hry\:
game_quit_question=Naozaj chceš ukončiť hru? game_quit_question=Naozaj chceš ukončiť hru?
sound_muted_question=Pre pokračovanie je potrebné mať zapnutý zvuk. Chceš si zvuk teraz zapnúť a pokračovať?
sound_muted_game_question=Pre pokračovanie v hre je potrebné mať zapnutý zvuk. Chceš si zvuk teraz zapnúť a pokračovať?
game_robbery_title=Lupiči game_robbery_title=Lupiči
game_robbery_description=Precvičovanie pracovnej pamäti game_robbery_description=Precvičovanie pracovnej pamäti
game_robbery_preloader=Prečítaj a zapamätaj si pravidlo, podľa ktorého spoznáš lupiča. Sleduj ľudí prichádzajúcich do miestnosti a dotykom lupiča označ. game_robbery_preloader=Prečítaj a zapamätaj si pravidlo, podľa ktorého spoznáš lupiča. Sleduj ľudí prichádzajúcich do miestnosti a dotykom lupiča označ.
game_kidnapping_title=Únos game_kidnapping_title=Únos
game_kidnapping_description=Precvičovanie sluchovej pamäti game_kidnapping_description=Precvičovanie sluchového rozlišovania
game_kidnapping_preloader1=Vypočuj a\u00A0zapamätaj si zvuk, ktorý si počul na križovatke. game_kidnapping_preloader1=Vypočuj a\u00A0zapamätaj si zvuk, ktorý si počul na križovatke.
game_kidnapping_preloader2=Potom si vypočuj zvuky okolitých ulíc a\u00A0urči, ktorú ste prešli. game_kidnapping_preloader2=Potom si vypočuj zvuky okolitých ulíc a\u00A0urči, ktorú ste prešli.
game_kidnapping_preloader3=So slúchadlami budeš zvuky počuť lepšie. game_kidnapping_preloader3=So slúchadlami budeš zvuky počuť lepšie.
......
...@@ -6,32 +6,29 @@ mouse_0_1=Kde nic, tu nic. Medaile, ani salám.\r\nRadši mazej do práce, chyta ...@@ -6,32 +6,29 @@ mouse_0_1=Kde nic, tu nic. Medaile, ani salám.\r\nRadši mazej do práce, chyta
mouse_0_2=Tak co tu ještě okouníš? mouse_0_2=Tak co tu ještě okouníš?
mouse_0_3=Tobě přijde divný, že myš mluví? mouse_0_3=Tobě přijde divný, že myš mluví?
mouse_0_4=To budou asi přeludy z toho prázdna tady. mouse_0_4=To budou asi přeludy z toho prázdna tady.
mouse_0_5=Tak ale běž už! mouse_4_1=Žádný bohatství tu ještě nemáš,\r\nale aspoň něco.
mouse_1_1=Žádný bohatství tu ještě nemáš, ale aspoň něco. mouse_5_1=Prostě pár trofejí...\r\núdivem z toho teda nepadám.
mouse_1_2=Prostě pár trofejí...údivem z toho teda nepadám. mouse_6_1=Bejt tebou, jdu lovit další,\r\nať se máš čím chlubit.
mouse_1_3=Bejt tebou, jdu lovit další, ať se máš čím chlubit. mouse_9_1=Je vidět, že jsi na sobě pracoval, ale dobří\r\ndetektivové mají trofejí ještě víc.
mouse_4_1=Je vidět, že jsi na sobě pracoval, ale dobří\r\ndetektivové mají trofejí ještě víc. mouse_13_1=Tak se pokochej a zase do práce.
mouse_4_2=Tak se pokochej a zase do práce. mouse_14_1=Tak ještě chvili pokoukat, pohladit,\r\npřeleštit, ale neusínej na vavřínech.
mouse_4_3=Tak ještě chvili pokoukat, pohladit,\r\npřeleštit, ale neusínej na vavřínech. mouse_16_1=Možná, že to dotáhneš daleko.
mouse_4_4=Vstávat! Sedmispáči! mouse_17_1=Ty mě překvapuješ! Vypadá to,\r\nže to myslíš vážně.
mouse_9_1=Ty mě překvapuješ! Vypadá to, že to myslíš vážně. mouse_19_1=Je vidět, že jsi na svou sbírku trofejí pyšný.\r\nTaky už máš na co.
mouse_9_2=Možná, že to dotáhneš daleko. mouse_21_1=Možná, že o tobě ještě uslyšíme.
mouse_9_3=Možná, že o tobě ještě uslyšíme. mouse_21_2=Možná taky ne, to záleží na tom,\r\njak na sobě ještě zapracuješ.
mouse_9_4=Možná taky ne, to záleží na tom,\r\njak na sobě ještě zapracuješ. mouse_21_3=Když tu budeš ještě okounět, tak o tobě\r\nspíš už neuslyšíme.
mouse_9_5=Když tu budeš ještě okounět, tak o tobě\r\nspíš už neuslyšíme. mouse_25_1=Zas tolik se nenaparuj,\r\nještě ti jich pár chybí.
mouse_13_1=Je vidět, že jsi na svou sbírku trofejí pyšný. Taky už máš na co. mouse_28_1=Že zbylé trofeje za chvíli posbíráš?\r\nTo říkal každý detektiv.
mouse_13_2=Zas tolik se nenaparuj, ještě ti jich pár chybí. mouse_29_1=Pro mě za mě, klidně si je prohlížej,\r\nale ty zbylé trofeje se samy neposbírají.
mouse_13_3=Že zbylé trofeje za chvíli posbíráš? To říkal každý detektiv. mouse_30_1=Ó jistě, detektiv tvého formátu má na všechno dost času.
mouse_13_4=Pro mě za mě, klidně si je prohlížej, ale ty zbylé trofeje se samy neposbírají. mouse_31_1=To vypadá, že je tu někdo hodně ambiciózní.
mouse_13_5=Ó jistě, detektiv tvého formátu má na všechno dost času. mouse_32_1=To není samo sebou sesbírat skoro\r\nvšechny trofeje.
mouse_16_1=To vypadá, že je tu\r\nněkdo hodně ambiciózní. mouse_33_1=Vsadím svůj ocas, že ty zbylé už neposbíráš.
mouse_16_2=To není samo sebou sesbírat skoro všechny trofeje. mouse_34_1=Tolik trofejí. Úctyhodný výkon.
mouse_16_3=Vsadím svůj ocas, že ty zbylé už neposbíráš. mouse_36_1=Tak to tu ještě nebylo!
mouse_16_4=No dobře, radši ti budu věřit, že to dokážeš. mouse_36_2=Všechna čest, tohle jsem ještě neviděla.\r\nA to tu bydlím už docela dlouho.
mouse_20_1=Tak to tu ještě nebylo! mouse_36_3=O tom si budou vyprávět\r\nještě moje vnoučata.
mouse_20_2=Všechna čest, tohle jsem ještě neviděla.\r\nA to tu bydlím už docela dlouho.
mouse_20_3=Gratuluju, gratuluju, gratuluju!\r\nÚctyhodný výkon!
mouse_20_4=O tom si budou vyprávět\r\nještě moje vnoučata.
mouse_rankup=Gratuluju k povýšení. Jen tak dál! mouse_rankup=Gratuluju k povýšení. Jen tak dál!
......
...@@ -2,38 +2,35 @@ count_sum=Gesamt ...@@ -2,38 +2,35 @@ count_sum=Gesamt
mouse_bubble=Was hat die Maus gesagt? mouse_bubble=Was hat die Maus gesagt?
# <!-- Myška --> # <!-- Myška -->
mouse_0_1=Von nichts kommt nichts. Hier ist noch keine Medaille.\r\nMach dich lieber an die Arbeit, Einbrecher fangen. mouse_0_1=Von nichts kommt nichts. Hier ist noch keine Medaille.\r\nMach dich lieber an die Arbeit, Einbrecher fangen..
mouse_0_2=Na was stehst du hier noch rum? mouse_0_2=Na was stehst du hier noch rum?
mouse_0_3=Du wunderst dich, dass eine Maus sprechen kann? mouse_0_3=Du wunderst dich, dass eine Maus sprechen kann?
mouse_0_4=Das ist wohl eine Fata Morgana von der Leere hier. mouse_0_4=Das ist wohl eine Fata Morgana von der Leere hier.
mouse_0_5=Nun geh schon los! mouse_4_1=Du hast hier noch keinen Reichtum,\r\naber wenigstens etwas.
mouse_1_1=Du hast hier noch keinen Reichtum, aber wenigstens etwas. mouse_5_1=Nur ein paar Trophäen...\r\nalso vor Staunen fall ich noch nicht um.
mouse_1_2=Nur ein paar Trophäen ... also vor Staunen fall ich noch nicht um. mouse_6_1=An deiner Stelle würde ich noch weitere ergattern,\r\ndann kannst du damit prahlen.
mouse_1_3=An deiner Stelle würde ich noch weitere ergattern, dann kannst du damit prahlen. mouse_9_1=Man sieht, dass du an dir gearbeitet hast,\r\naber gute Detektive haben noch mehr Trophäen.
mouse_4_1=Man sieht, dass du an dir gearbeitet hast, aber gute\r\nDetektive haben noch mehr Trophäen. mouse_13_1=Dann schau dich kurz um und wieder an die Arbeit.
mouse_4_2=Dann schau dich kurz um und wieder an die Arbeit. mouse_14_1=Noch ein wenig schauen, streicheln, polieren,\r\naber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus.
mouse_4_3=Noch ein wenig schauen, streicheln,\r\npolieren, aber ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. mouse_16_1=Vielleicht bringst du es weit.
mouse_4_4=Aufstehen! Siebenschläfer! mouse_17_1=Du überraschst mich! Es sieht aus,\r\nals würdest du es ernst meinen.
mouse_9_1=Du überraschst mich! Es sieht aus, als würdest du es ernst meinen. mouse_19_1=Man sieht, dass du auf deine Trophäensammlung\r\nstolz bist. Du hast auch allen Grund.
mouse_9_2=Vielleicht bringst du es weit. mouse_21_1=Vielleicht hören wir noch etwas von dir.
mouse_9_3=Vielleicht hören wir noch etwas von dir. mouse_21_2=Vielleicht auch nicht, das hängt davon ab,\r\nwie sehr du noch an dir arbeitest.
mouse_9_4=Vielleicht auch nicht, das hängt davon ab,\r\nwie sehr du noch an dir arbeitest. mouse_21_3=Wenn du dir hier nur die Trophäen anschaust,\r\ndann wird man von dir\r\neher nichts mehr hören.
mouse_9_5=Wenn du dir hier nur die Trophäen anschaust, dann wird man von dir\r\neher nichts mehr hören. mouse_25_1=Gib aber nicht so viel damit an,\r\ndir fehlen noch ein paar Trophäen.
mouse_13_1=Man sieht, dass du auf deine Trophäensammlung stolz bist. Du hast auch allen Grund. mouse_28_1=Die fehlenden Trophäen sammelst\r\ndu sicher in einer Weile, richtig?\r\nDas hat jeder Detektiv/jede Detektivin gesagt.
mouse_13_2=Gib aber nicht so viel damit an, dir fehlen noch ein paar. mouse_29_1=Meinetwegen, schau sie dir ruhig\r\nan, aber die fehlenden\r\nTrophäen sammeln sich nicht von allein.
mouse_13_3=Die fehlenden Trophäen sammelst du\r\nsicher in einer Weile, richtig? Das hat jeder Detektiv gesagt. mouse_30_1=Na sicher, ein Detektiv/eine Detektivin\r\nvon deinem Format hat für alles genügend Zeit.
mouse_13_4=Meinetwegen, schau sie dir ruhig\r\nan, aber die fehlenden\r\nTrophäen sammeln sich nicht von allein. mouse_31_1=Es sieht so aus, dass hier\r\njemand große Ambitionen hat.
mouse_13_5=Na sicher, ein Detektiv von deinem Format hat für alles genügend Zeit. mouse_32_1=Das geht nicht von allein,\r\nfast alle Trophäen zu sammeln.
mouse_16_1=Es sieht so aus, dass hier\r\njemand große Ambitionen hat. mouse_33_1=Ich verwette meine Schneidezähne,\r\ndass du die übrigen nicht mehr einsammelst.
mouse_16_2=Das geht nicht von allein, fast alle Trophäen zu sammeln. mouse_34_1=So viele Trophäen. Respektable Leistung.
mouse_16_3=Ich verwette meine Schneidezähne, dass du die übrigen nicht mehr einsammelst. mouse_36_1=Na das hat es hier noch nicht gegeben!
mouse_16_4=Na gut, ich glaube dir lieber, dass du das schaffst. mouse_36_2=Alle Ehre, das habe ich noch nicht gesehen.\r\nUnd ich wohne hier schon ganz schön lange.
mouse_20_1=Na das hat es hier noch nicht gegeben! mouse_36_3=Davon werden sich noch meine Enkel erzählen.
mouse_20_2=Alle Ehre, das habe ich noch nicht gesehen.\r\nUnd ich wohne hier schon ganz schön lange.
mouse_20_3=Gratulation, Gratulation, Gratulation!\r\nRespektable Leistung!
mouse_20_4=Davon werden sich noch meine Enkel erzählen.
mouse_rankup=Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung! Mach weiter so! mouse_rankup=Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung!\r\nMach weiter so!
# <!-- Skrin s hodnostmi --> # <!-- Skrin s hodnostmi -->
badge_cabinet_list=Dienstgradliste badge_cabinet_list=Dienstgradliste
......
...@@ -6,32 +6,29 @@ mouse_0_1=Kde nič, tu nič. Ani medaile, ani saláma.\r\nRadšej utekaj do prá ...@@ -6,32 +6,29 @@ mouse_0_1=Kde nič, tu nič. Ani medaile, ani saláma.\r\nRadšej utekaj do prá
mouse_0_2=Tak čo tu ešte okúňaš? mouse_0_2=Tak čo tu ešte okúňaš?
mouse_0_3=Tebe príde divné, že myš hovorí? mouse_0_3=Tebe príde divné, že myš hovorí?
mouse_0_4=To budú asi preľudy z tohto prázdna. mouse_0_4=To budú asi preľudy z tohto prázdna.
mouse_0_5=Tak ale už bež! mouse_4_1=Žiadne bohatstvo tu ešte nemáš,\r\nale aspoň niečo.
mouse_1_1=Žiadne bohatstvo tu ešte nemáš, ale aspoň niečo. mouse_5_1=Proste pár trofejí...\r\núdivom z toho teda nepadám.
mouse_1_2=Proste pár trofejí...údivom z toho teda nepadám. mouse_6_1=Na tvojom mieste idem loviť ďalšie,\r\nnech sa máš čím pochváliť.
mouse_1_3=Na tvojom mieste idem loviť ďalšie,\r\nnech sa máš čím pochváliť. mouse_9_1=Je vidieť, že si na sebe pracoval,\r\nale dobrí detektívovia majú trofejí ešte viac.
mouse_4_1=Je vidieť, že si na sebe pracoval,\r\nale dobrí detektívovia majú trofejí ešte viac. mouse_13_1=Tak sa pokochaj a zase do práce.
mouse_4_2=Tak sa pokochaj a zase do práce. mouse_14_1=Tak ešte chvíľu popozerať, pohladiť,\r\npreleštiť, ale nespí na vavrínoch.
mouse_4_3=Tak ešte chvíľu popozerať,\r\npohladiť, preleštiť, ale nespí na vavrínoch. mouse_16_1=Možno to ešte dotiahneš ďaleko.
mouse_4_4=Vstávať! Sedmospáči! mouse_17_1=Ty ma prekvapuješ!\r\nVyzerá to tak, že to myslíš vážne.
mouse_9_1=Ty ma prekvapuješ! Vyzerá to tak,\r\nže to myslíš vážne. mouse_19_1=Je vidieť, že si na svoju zbierku trofejí pyšný.\r\nTiež už máš na čo.
mouse_9_2=Možno to ešte dotiahneš ďaleko. mouse_21_1=Možno o tebe budeme ešte počuť.
mouse_9_3=Možno o tebe budeme ešte počuť. mouse_21_2=Možno tiež nie, to záleží na tom,\r\nako na sebe ešte zapracuješ.
mouse_9_4=Možno tiež nie, to záleží na tom,\r\nako na sebe ešte zapracuješ. mouse_21_3=Keď tu budeš ešte okúňať,\r\ntak o tebe skôr už nebudeme počuť.
mouse_9_5=Keď tu budeš ešte okúňať,\r\ntak o tebe skôr už nebudeme počuť. mouse_25_1=Zas toľko sa nenaparuj,\r\nešte ti pár Trofejí chýba.
mouse_13_1=Je vidieť, že si na svoju zbierku\r\ntrofejí pyšný. Tiež už máš na čo. mouse_28_1=Že zvyšné trofeje za chvíľu pozbieraš?\r\nTo hovoril každý detektív.
mouse_13_2=Zase sa toľko nenaparuj,\r\nešte ti ich pár chýba. mouse_29_1=Pre mňa za mňa, kľudne si ich prezeraj,\r\nale tie zvyšné trofeje sa samé nepozbierajú.
mouse_13_3=Že zvyšné trofeje za chvíľu pozbieraš?\r\nTo hovoril každý detektív. mouse_30_1=Ó určite, detektív tvojho formátu\r\nmá na všetko dosť času.
mouse_13_4=Pre mňa za mňa, kľudne si ich prezeraj,\r\nale tie zvyšné trofeje sa samé nepozbierajú. mouse_31_1=Vyzerá to tak, že je tu niekto\r\nveľmi ambiciózny.
mouse_13_5=Ó určite, detektív tvojho\r\nformátu má na všetko dosť času. mouse_32_1=To nieje len tak, vyzbierať skoro\r\nvšetky trofeje.
mouse_16_1=Vyzerá to tak, že je tu niekto veľmi ambiciózny. mouse_33_1=Vsadím sa, že tie ostatné už nepozbieraš.
mouse_16_2=To \nnieje len tak, vyzbierať\r\nskoro všetky trofeje. mouse_34_1=Toľko trofejí. Úctyhodný výkon.
mouse_16_3=Vsadím sa, že tie ostatné\r\nuž nepozbieraš. mouse_36_1=Tak to tu ešte nebolo!
mouse_16_4=No dobre, radšej ti\r\nbudem veriť, že to dokážeš. mouse_36_2=Všetká česť, toto som ešte nevidela.\r\nA to tu bývam už celkom dlho.
mouse_20_1=Tak to tu ešte nebolo! mouse_36_3=O tom si budú rozprávať ešte moje vnúčatá.
mouse_20_2=Všetka česť, toto som ešte nevidela.\r\nA to tu bývam už celkom dlho.
mouse_20_3=Gratulujem, gratulujem, gratulujem!\r\nÚctyhodný výkon!
mouse_20_4=O tom si budú rozprávať\r\nešte moje vnúčatá.
mouse_rankup=Gratulujem k povýšenie. Len tak ďalej! mouse_rankup=Gratulujem k povýšenie. Len tak ďalej!
......
...@@ -29,18 +29,21 @@ android { ...@@ -29,18 +29,21 @@ android {
applicationIdSuffix rootProject.applicationIdBranch + rootProject.applicationIdDebugSuffix applicationIdSuffix rootProject.applicationIdBranch + rootProject.applicationIdDebugSuffix
buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern
resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}" resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}"
resValue "string", "sentry_dsn", project.hasProperty('TABLEXIA_SENTRY_DSN_DEBUG') ? "$TABLEXIA_SENTRY_DSN_DEBUG" : "$project.sentryDSNFallbackValue";
} }
release { release {
debuggable false debuggable false
applicationIdSuffix rootProject.applicationIdBranch applicationIdSuffix rootProject.applicationIdBranch
buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern
resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}" resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}"
resValue "string", "sentry_dsn", project.hasProperty('TABLEXIA_SENTRY_DSN_RELEASE') ? "$TABLEXIA_SENTRY_DSN_RELEASE" : "$project.sentryDSNFallbackValue";
} }
devel.initWith(buildTypes.debug) devel.initWith(buildTypes.debug)
devel { devel {
applicationIdSuffix rootProject.applicationIdDevelSuffix applicationIdSuffix rootProject.applicationIdDevelSuffix
buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern buildConfigField ASSETS_CHECKSUM_FIELD_TYPE, ASSETS_CHECKSUM_FIELD_NAME, rootProject.ext.assetsChecksumPattern
resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}" resValue "string", "app_name", "${tablexiaAppName}"
resValue "string", "sentry_dsn", "$project.sentryDSNFallbackValue";
} }
} }
......
...@@ -4,6 +4,7 @@ import android.content.Context; ...@@ -4,6 +4,7 @@ import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap; import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Matrix; import android.graphics.Matrix;
import android.net.ConnectivityManager; import android.net.ConnectivityManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle; import android.os.Bundle;
import com.badlogic.gdx.Gdx; import com.badlogic.gdx.Gdx;
...@@ -18,6 +19,7 @@ import cz.nic.tablexia.Tablexia; ...@@ -18,6 +19,7 @@ import cz.nic.tablexia.Tablexia;
import cz.nic.tablexia.TablexiaBuildConfig; import cz.nic.tablexia.TablexiaBuildConfig;
import cz.nic.tablexia.TablexiaSettings; import cz.nic.tablexia.TablexiaSettings;
import cz.nic.tablexia.debug.BuildConfig; import cz.nic.tablexia.debug.BuildConfig;
import cz.nic.tablexia.debug.R;
import cz.nic.tablexia.screen.loader.IConnectionManager; import cz.nic.tablexia.screen.loader.IConnectionManager;
import cz.nic.tablexia.util.Log; import cz.nic.tablexia.util.Log;
...@@ -41,8 +43,10 @@ public class AndroidLauncher extends AndroidApplication { ...@@ -41,8 +43,10 @@ public class AndroidLauncher extends AndroidApplication {
getResources().getConfiguration().locale, getResources().getConfiguration().locale,
SQL_CONNECTION_TYPE, SQL_CONNECTION_TYPE,
new AndroidConnectionManager(getContext()), new AndroidConnectionManager(getContext()),
getResources().getString(R.string.sentry_dsn),
HAS_SOFT_BACK_BUTTON, HAS_SOFT_BACK_BUTTON,
savedInstanceState == null), config); savedInstanceState == null,
Build.SERIAL), config);
if (TablexiaSettings.getInstance().getBuildType().isBugReport() && TablexiaBuildConfig.FLURRY_KEY != null) { if (TablexiaSettings.getInstance().getBuildType().isBugReport() && TablexiaBuildConfig.FLURRY_KEY != null) {
FlurryAgent.setLogEnabled(false); FlurryAgent.setLogEnabled(false);
...@@ -95,11 +99,16 @@ public class AndroidLauncher extends AndroidApplication { ...@@ -95,11 +99,16 @@ public class AndroidLauncher extends AndroidApplication {
@Override @Override
public boolean isUsingMobileData() { public boolean isUsingMobileData() {
return getConnectionType() == ConnectionType.Mobile;
}
@Override
public ConnectionType getConnectionType() {
ConnectivityManager conMan = (ConnectivityManager) androidContext.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); ConnectivityManager conMan = (ConnectivityManager) androidContext.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
//We are not connected to the internet at all... //We are not connected to the internet at all...
if(conMan == null || conMan.getActiveNetworkInfo() == null) if(conMan == null || conMan.getActiveNetworkInfo() == null)
return false; return ConnectionType.Unknown;
//Is user using any of mobile internet types ? Hope I didn't miss any... //Is user using any of mobile internet types ? Hope I didn't miss any...
switch (conMan.getActiveNetworkInfo().getType()) { switch (conMan.getActiveNetworkInfo().getType()) {
...@@ -108,10 +117,16 @@ public class AndroidLauncher extends AndroidApplication { ...@@ -108,10 +117,16 @@ public class AndroidLauncher extends AndroidApplication {
case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_HIPRI: case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_HIPRI:
case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_MMS: case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_MMS:
case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_SUPL: case ConnectivityManager.TYPE_MOBILE_SUPL:
return true; return ConnectionType.Mobile;
case ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET:
return ConnectionType.Ethernet;
case ConnectivityManager.TYPE_WIFI:
return ConnectionType.Wifi;
default: default:
return false; return ConnectionType.Unknown;
} }
} }
} }
......
<
...@@ -3,9 +3,9 @@ import com.badlogic.gdx.tools.texturepacker.TexturePacker ...@@ -3,9 +3,9 @@ import com.badlogic.gdx.tools.texturepacker.TexturePacker
buildscript { buildscript {
repositories { repositories {
// mavenCentral() maven { url "http://repo1.maven.org/maven2" }
maven { url 'https://jitpack.io' } maven { url "https://jitpack.io" }
jcenter{ url "http://jcenter.bintray.com/" } jcenter { url "http://jcenter.bintray.com/" }
} }
dependencies { dependencies {
classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.0.0' classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.0.0'
...@@ -13,7 +13,7 @@ buildscript { ...@@ -13,7 +13,7 @@ buildscript {
classpath 'de.felixschulze.gradle:gradle-spoon-plugin:2.1' classpath 'de.felixschulze.gradle:gradle-spoon-plugin:2.1'
classpath 'com.github.JakeWharton:sdk-manager-plugin:220bf7a88a7072df3ed16dc8466fb144f2817070' classpath 'com.github.JakeWharton:sdk-manager-plugin:220bf7a88a7072df3ed16dc8466fb144f2817070'
classpath 'com.novoda:gradle-android-command-plugin:1.3.0' classpath 'com.novoda:gradle-android-command-plugin:1.3.0'
classpath "com.badlogicgames.gdx:gdx-tools:1.6.1" classpath 'com.badlogicgames.gdx:gdx-tools:1.6.1'
} }
} }
...@@ -26,6 +26,9 @@ final assetsGameGlobalDirectory = "_global" ...@@ -26,6 +26,9 @@ final assetsGameGlobalDirectory = "_global"
final assetsGameCommonDifficultyDirectory = "common" final assetsGameCommonDifficultyDirectory = "common"
final assetsGameExcludedDirectory = "excluded" final assetsGameExcludedDirectory = "excluded"
final String TABLEXIA_GIT_PATH = './'
final String MODEL_GIT_PATH = 'core/external/'
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", new File("${project(":android").projectDir.absolutePath}/assets/keystore/tablexiaTrustKeystore").getAbsolutePath()); System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", new File("${project(":android").projectDir.absolutePath}/assets/keystore/tablexiaTrustKeystore").getAbsolutePath());
System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "tablexia"); System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "tablexia");
...@@ -45,8 +48,10 @@ allprojects { ...@@ -45,8 +48,10 @@ allprojects {
masterBranch = 'master' masterBranch = 'master'
applicationBaseId = 'cz.nic.tablexia' applicationBaseId = 'cz.nic.tablexia'
tablexiaAppName = getTablexiaAppName() tablexiaAppName = getTablexiaAppName()
tablexiaVersionName = getVersionNameFromGit() tablexiaVersionName = getVersionNameFromGit(TABLEXIA_GIT_PATH)
tablexiaVersionCode = getVersionCodeFromGit() tablexiaVersionCode = getVersionCodeFromGit(TABLEXIA_GIT_PATH)
tablexiaModelVersionName = getVersionNameFromGit(MODEL_GIT_PATH)
tablexiaModelVersionCode = getVersionCodeFromGit(MODEL_GIT_PATH)
applicationIdBranch = getTablexiaAppId() applicationIdBranch = getTablexiaAppId()
applicationIdRelease = applicationBaseId + applicationIdBranch applicationIdRelease = applicationBaseId + applicationIdBranch
applicationIdDebugSuffix = '.debug' applicationIdDebugSuffix = '.debug'
...@@ -54,6 +59,9 @@ allprojects { ...@@ -54,6 +59,9 @@ allprojects {
applicationIdDevelSuffix = '.devel' applicationIdDevelSuffix = '.devel'
applicationIdDevel = applicationBaseId + applicationIdDevelSuffix applicationIdDevel = applicationBaseId + applicationIdDevelSuffix
//Fallback value if sentry DSN is not defined (gradle parameter SENTRY_DSN_DEBUG or SENTRY_DSN_RELEASE)
sentryDSNFallbackValue = "None"
gdxVersion = '1.9.2' gdxVersion = '1.9.2'
gdxUtilsVersion = '0.13.2' gdxUtilsVersion = '0.13.2'
mbassadorVersion = '1.2.0' mbassadorVersion = '1.2.0'
...@@ -64,15 +72,16 @@ allprojects { ...@@ -64,15 +72,16 @@ allprojects {
roboPodsVersion = '1.13.0' roboPodsVersion = '1.13.0'
androidSupportV4Version = '22.0.0' androidSupportV4Version = '22.0.0'
googlePlayServicesVersion = '8.3.+' googlePlayServicesVersion = '8.3.+'
servletApiVersion = '5.5.23'
ravenVersion = '7.5.0'
} }
version = getVersionNameFromGit() version = getVersionNameFromGit(TABLEXIA_GIT_PATH)
repositories { repositories {
mavenCentral() maven { url "http://repo1.maven.org/maven2" }
jcenter { jcenter { url "http://jcenter.bintray.com/" }