Commit e3811efa authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#955 Added new cable textures

parent 35f2efa4