Commit e260766b authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#959 Made better boom position

parent 903ecbb9