Commit dba1882b authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

Merge branch 'V3.7' into feature-HD-assets-crime-scene

parents 9fbc73d9 260074c9
...@@ -153,7 +153,7 @@ robbery_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -153,7 +153,7 @@ robbery_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
robbery_2_limit=Bytelně nedobytný robbery_2_limit=Bytelně nedobytný
robbery_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň robbery_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
robbery_bonus_finished=Zlatá mříž robbery_bonus_finished=Zlatá mříž
robbery_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru robbery_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Pursuit --> # <!-- Pursuit -->
pursuit_1_finished=Kompas pursuit_1_finished=Kompas
...@@ -167,7 +167,7 @@ pursuit_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -167,7 +167,7 @@ pursuit_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
pursuit_2_limit=Na plný plyn pursuit_2_limit=Na plný plyn
pursuit_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň pursuit_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
pursuit_bonus_finished=Atlas světa pursuit_bonus_finished=Atlas světa
pursuit_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru pursuit_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Kidnapping --> # <!-- Kidnapping -->
kidnapping_1_finished=Nastražené ucho kidnapping_1_finished=Nastražené ucho
...@@ -180,8 +180,8 @@ kidnapping_1_limit=Spící netopýr ...@@ -180,8 +180,8 @@ kidnapping_1_limit=Spící netopýr
kidnapping_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň kidnapping_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
kidnapping_2_limit=Netopýří koruna kidnapping_2_limit=Netopýří koruna
kidnapping_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň kidnapping_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
kidnapping_bonus_finished=Kovadlinka kidnapping_bonus_finished=Kovadlina
kidnapping_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru kidnapping_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Night watch --> # <!-- Night watch -->
night_watch_1_finished=Večernice night_watch_1_finished=Večernice
...@@ -195,7 +195,7 @@ night_watch_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -195,7 +195,7 @@ night_watch_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
night_watch_2_limit=Výr velký night_watch_2_limit=Výr velký
night_watch_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň night_watch_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
night_watch_bonus_finished=Dalekohled De Luxe night_watch_bonus_finished=Dalekohled De Luxe
night_watch_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru night_watch_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Shooting range --> # <!-- Shooting range -->
shooting_range_1_finished=Sváteční střelec shooting_range_1_finished=Sváteční střelec
...@@ -209,7 +209,7 @@ shooting_range_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -209,7 +209,7 @@ shooting_range_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
shooting_range_2_limit=Billy Ustřel-mouchu-z-nosu shooting_range_2_limit=Billy Ustřel-mouchu-z-nosu
shooting_range_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň shooting_range_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
shooting_range_bonus_finished=Davidův prak shooting_range_bonus_finished=Davidův prak
shooting_range_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru shooting_range_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- In the darkness --> # <!-- In the darkness -->
in_the_darkness_1_finished=Svit lucerny in_the_darkness_1_finished=Svit lucerny
...@@ -223,7 +223,7 @@ in_the_darkness_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -223,7 +223,7 @@ in_the_darkness_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
in_the_darkness_2_limit=Pohmatu in_the_darkness_2_limit=Pohmatu
in_the_darkness_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň in_the_darkness_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
in_the_darkness_bonus_finished=Pytel plný zlata in_the_darkness_bonus_finished=Pytel plný zlata
in_the_darkness_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru in_the_darkness_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Crime Scene --> # <!-- Crime Scene -->
crime_scene_1_finished=Památníček crime_scene_1_finished=Památníček
...@@ -237,7 +237,7 @@ crime_scene_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -237,7 +237,7 @@ crime_scene_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
crime_scene_2_limit=Sloní paměť crime_scene_2_limit=Sloní paměť
crime_scene_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň crime_scene_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
crime_scene_bonus_finished=Památkář crime_scene_bonus_finished=Památkář
crime_scene_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru crime_scene_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Runes --> # <!-- Runes -->
runes_1_finished=Vševidoucí brýle runes_1_finished=Vševidoucí brýle
...@@ -251,7 +251,7 @@ runes_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -251,7 +251,7 @@ runes_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
runes_2_limit=Bystrozrak runes_2_limit=Bystrozrak
runes_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň runes_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
runes_bonus_finished=Nedostižný Tagger runes_bonus_finished=Nedostižný Tagger
runes_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru runes_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Protocol --> # <!-- Protocol -->
protocol_1_finished=Zlatá složka protocol_1_finished=Zlatá složka
...@@ -265,7 +265,7 @@ protocol_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -265,7 +265,7 @@ protocol_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
protocol_2_limit=Aranžér protocol_2_limit=Aranžér
protocol_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň protocol_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
protocol_bonus_finished=Protokolář protocol_bonus_finished=Protokolář
protocol_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru protocol_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Safe --> # <!-- Safe -->
safe_1_finished=Diamantový pilník safe_1_finished=Diamantový pilník
...@@ -279,7 +279,7 @@ safe_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň ...@@ -279,7 +279,7 @@ safe_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
safe_2_limit=Zámečník safe_2_limit=Zámečník
safe_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň safe_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
safe_bonus_finished=Kasařské nádobíčko safe_bonus_finished=Kasařské nádobíčko
safe_bonus_finished_description=Za dohrání na bonusovou obtížnost hru safe_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Specialni trofeje --> # <!-- Specialni trofeje -->
user_consecutively3days=Prasklina ve zdi user_consecutively3days=Prasklina ve zdi
......
...@@ -153,8 +153,8 @@ robbery_1_limit=Unbezwingbar ...@@ -153,8 +153,8 @@ robbery_1_limit=Unbezwingbar
robbery_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe robbery_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
robbery_2_limit=Solide unbezwingbar robbery_2_limit=Solide unbezwingbar
robbery_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe robbery_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
robbery_bonus_finished=<DE>Zlatá mříž<DE> robbery_bonus_finished=Goldenes Gitter
robbery_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> robbery_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Pursuit --> # <!-- Pursuit -->
pursuit_1_finished=Kompass pursuit_1_finished=Kompass
...@@ -167,8 +167,8 @@ pursuit_1_limit=Volldampf ...@@ -167,8 +167,8 @@ pursuit_1_limit=Volldampf
pursuit_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe pursuit_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
pursuit_2_limit=Voll aufs Gas pursuit_2_limit=Voll aufs Gas
pursuit_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe pursuit_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
pursuit_bonus_finished=<DE>Atlas světa<DE> pursuit_bonus_finished=Weltatlas
pursuit_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> pursuit_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Kidnapping --> # <!-- Kidnapping -->
kidnapping_1_finished=Aufgestelltes Ohr kidnapping_1_finished=Aufgestelltes Ohr
...@@ -181,8 +181,8 @@ kidnapping_1_limit=Schlafende Fledermaus ...@@ -181,8 +181,8 @@ kidnapping_1_limit=Schlafende Fledermaus
kidnapping_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe kidnapping_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
kidnapping_2_limit=Fledermaus-Krone kidnapping_2_limit=Fledermaus-Krone
kidnapping_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe kidnapping_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
kidnapping_bonus_finished=<DE>Kovadlinka<DE> kidnapping_bonus_finished=Amboss
kidnapping_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> kidnapping_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Night watch --> # <!-- Night watch -->
night_watch_1_finished=Abendstern night_watch_1_finished=Abendstern
...@@ -195,8 +195,8 @@ night_watch_1_limit=Kauz ...@@ -195,8 +195,8 @@ night_watch_1_limit=Kauz
night_watch_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe night_watch_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
night_watch_2_limit=Uhu night_watch_2_limit=Uhu
night_watch_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe night_watch_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
night_watch_bonus_finished=<DE>Dalekohled De Luxe<DE> night_watch_bonus_finished=Fernglas Deluxe
night_watch_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> night_watch_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Shooting range --> # <!-- Shooting range -->
shooting_range_1_finished=Sonntags-Schütze shooting_range_1_finished=Sonntags-Schütze
...@@ -209,8 +209,8 @@ shooting_range_1_limit=Johnny Schießt-den-Apfel-vom-Kopf ...@@ -209,8 +209,8 @@ shooting_range_1_limit=Johnny Schießt-den-Apfel-vom-Kopf
shooting_range_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe shooting_range_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
shooting_range_2_limit=Billy Schießt-die-Fliege-von-der-Nase shooting_range_2_limit=Billy Schießt-die-Fliege-von-der-Nase
shooting_range_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe shooting_range_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
shooting_range_bonus_finished=<DE>Davidův prak<DE> shooting_range_bonus_finished=Davids Schleuder
shooting_range_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> shooting_range_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- In the darkness --> # <!-- In the darkness -->
in_the_darkness_1_finished=Licht der Laterne in_the_darkness_1_finished=Licht der Laterne
...@@ -223,8 +223,8 @@ in_the_darkness_1_limit=Blind ...@@ -223,8 +223,8 @@ in_the_darkness_1_limit=Blind
in_the_darkness_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit in_the_darkness_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
in_the_darkness_2_limit=Tastend in_the_darkness_2_limit=Tastend
in_the_darkness_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe in_the_darkness_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
in_the_darkness_bonus_finished=<DE>Pytel plný zlata<DE> in_the_darkness_bonus_finished=Sack voll Gold
in_the_darkness_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> in_the_darkness_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Crime Scene --> # <!-- Crime Scene -->
crime_scene_1_finished=Erinnerungsbuch crime_scene_1_finished=Erinnerungsbuch
...@@ -237,8 +237,8 @@ crime_scene_1_limit=Elefantenkalbes Gedächtnis ...@@ -237,8 +237,8 @@ crime_scene_1_limit=Elefantenkalbes Gedächtnis
crime_scene_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit crime_scene_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
crime_scene_2_limit=Elefanten Gedächtnis crime_scene_2_limit=Elefanten Gedächtnis
crime_scene_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe crime_scene_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
crime_scene_bonus_finished=<DE>Památkář<DE> crime_scene_bonus_finished=Gedächtnis-Schützer
crime_scene_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> crime_scene_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Runes --> # <!-- Runes -->
runes_1_finished=Alles-Seher-Brille runes_1_finished=Alles-Seher-Brille
...@@ -251,8 +251,8 @@ runes_1_limit=Adlerauge ...@@ -251,8 +251,8 @@ runes_1_limit=Adlerauge
runes_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit runes_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
runes_2_limit=Scharfäugig runes_2_limit=Scharfäugig
runes_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe runes_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
runes_bonus_finished=<DE>Nedostižný Tagger<DE> runes_bonus_finished=Unerreichbar Tagger
runes_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> runes_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Protocol --> # <!-- Protocol -->
protocol_1_finished=goldene Mappe protocol_1_finished=goldene Mappe
...@@ -265,8 +265,8 @@ protocol_1_limit=Archivar ...@@ -265,8 +265,8 @@ protocol_1_limit=Archivar
protocol_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit protocol_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
protocol_2_limit=Arrangeur protocol_2_limit=Arrangeur
protocol_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe protocol_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
protocol_bonus_finished=<DE>Protokolář<DE> protocol_bonus_finished=Protokollant
protocol_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> protocol_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Safe --> # <!-- Safe -->
safe_1_finished=Diamantfeile safe_1_finished=Diamantfeile
...@@ -279,8 +279,8 @@ safe_1_limit=Langfinger ...@@ -279,8 +279,8 @@ safe_1_limit=Langfinger
safe_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit safe_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
safe_2_limit=Schlosser safe_2_limit=Schlosser
safe_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe safe_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
safe_bonus_finished=<DE>Kasařské nádobíčko<DE> safe_bonus_finished=Knacker-Werkzeug
safe_bonus_finished_description=<DE>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<DE> safe_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Specialni trofeje --> # <!-- Specialni trofeje -->
user_consecutively3days=Riss in der Wand user_consecutively3days=Riss in der Wand
......
...@@ -154,8 +154,8 @@ robbery_1_limit=Nedobytný ...@@ -154,8 +154,8 @@ robbery_1_limit=Nedobytný
robbery_1_limit_description=Za 3 poháre na strednú úroveň robbery_1_limit_description=Za 3 poháre na strednú úroveň
robbery_2_limit=Pevne nedobytný robbery_2_limit=Pevne nedobytný
robbery_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň robbery_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
robbery_bonus_finished=<SK>Zlatá mříž<SK> robbery_bonus_finished=Zlatá mreža
robbery_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> robbery_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Pursuit --> # <!-- Pursuit -->
pursuit_1_finished=Kompas pursuit_1_finished=Kompas
...@@ -168,8 +168,8 @@ pursuit_1_limit=Plnou parou ...@@ -168,8 +168,8 @@ pursuit_1_limit=Plnou parou
pursuit_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň pursuit_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
pursuit_2_limit=Na plný plyn pursuit_2_limit=Na plný plyn
pursuit_2_limit_description=Za 3 poháre na ťažkú úroveň pursuit_2_limit_description=Za 3 poháre na ťažkú úroveň
pursuit_bonus_finished=<SK>Atlas světa<SK> pursuit_bonus_finished=Atlas sveta
pursuit_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> pursuit_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Kidnapping --> # <!-- Kidnapping -->
kidnapping_1_finished=Nastražené ucho kidnapping_1_finished=Nastražené ucho
...@@ -182,8 +182,8 @@ kidnapping_1_limit=Spiaci netopier ...@@ -182,8 +182,8 @@ kidnapping_1_limit=Spiaci netopier
kidnapping_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň kidnapping_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
kidnapping_2_limit=Netopierská koruna kidnapping_2_limit=Netopierská koruna
kidnapping_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň kidnapping_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
kidnapping_bonus_finished=<SK>Kovadlinka<SK> kidnapping_bonus_finished=Kovadlina
kidnapping_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> kidnapping_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Night watch --> # <!-- Night watch -->
night_watch_1_finished=Večernica night_watch_1_finished=Večernica
...@@ -196,8 +196,8 @@ night_watch_1_limit=Sýček ...@@ -196,8 +196,8 @@ night_watch_1_limit=Sýček
night_watch_1_limit_description=Za 3 poháre na strednú úroveň night_watch_1_limit_description=Za 3 poháre na strednú úroveň
night_watch_2_limit=Vír veľký night_watch_2_limit=Vír veľký
night_watch_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň night_watch_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
night_watch_bonus_finished=<SK>Dalekohled De Luxe<SK> night_watch_bonus_finished=Ďalekohľad Deluxe
night_watch_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> night_watch_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Shooting range --> # <!-- Shooting range -->
shooting_range_1_finished=Sviatočný strelec shooting_range_1_finished=Sviatočný strelec
...@@ -210,8 +210,8 @@ shooting_range_1_limit=Johnny Na-hlave-jablko-trafil ...@@ -210,8 +210,8 @@ shooting_range_1_limit=Johnny Na-hlave-jablko-trafil
shooting_range_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň shooting_range_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
shooting_range_2_limit=Billy Ustrel-muchu-z-nosu shooting_range_2_limit=Billy Ustrel-muchu-z-nosu
shooting_range_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň shooting_range_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
shooting_range_bonus_finished=<SK>Davidův prak<SK> shooting_range_bonus_finished=Dávidov prak
shooting_range_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> shooting_range_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- In the darkness --> # <!-- In the darkness -->
in_the_darkness_1_finished=Svit lucerny in_the_darkness_1_finished=Svit lucerny
...@@ -224,8 +224,8 @@ in_the_darkness_1_limit=Poslepiačky ...@@ -224,8 +224,8 @@ in_the_darkness_1_limit=Poslepiačky
in_the_darkness_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň in_the_darkness_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
in_the_darkness_2_limit=Pohmatom in_the_darkness_2_limit=Pohmatom
in_the_darkness_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň in_the_darkness_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
in_the_darkness_bonus_finished=<SK>Pytel plný zlata<SK> in_the_darkness_bonus_finished=Vrece plné zlata
in_the_darkness_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> in_the_darkness_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Crime Scene --> # <!-- Crime Scene -->
crime_scene_1_finished=Pamätníček crime_scene_1_finished=Pamätníček
...@@ -238,8 +238,8 @@ crime_scene_1_limit=Pamäť sloníčaťa ...@@ -238,8 +238,8 @@ crime_scene_1_limit=Pamäť sloníčaťa
crime_scene_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň crime_scene_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
crime_scene_2_limit=Slonia pamäť crime_scene_2_limit=Slonia pamäť
crime_scene_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň crime_scene_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
crime_scene_bonus_finished=<SK>Památkář<SK> crime_scene_bonus_finished=Pamiatkar
crime_scene_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> crime_scene_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Runes --> # <!-- Runes -->
runes_1_finished=Vševidiace okuliare runes_1_finished=Vševidiace okuliare
...@@ -252,8 +252,8 @@ runes_1_limit=Ostrovid ...@@ -252,8 +252,8 @@ runes_1_limit=Ostrovid
runes_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň runes_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
runes_2_limit=Bystrozrak runes_2_limit=Bystrozrak
runes_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň runes_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
runes_bonus_finished=<SK>Nedostižný Tagger<SK> runes_bonus_finished=Nedostihnuteľný Tagger
runes_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> runes_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Protocol --> # <!-- Protocol -->
protocol_1_finished=Zlatá zložka protocol_1_finished=Zlatá zložka
...@@ -266,8 +266,8 @@ protocol_1_limit=Archivár ...@@ -266,8 +266,8 @@ protocol_1_limit=Archivár
protocol_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň protocol_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
protocol_2_limit=Aranžér protocol_2_limit=Aranžér
protocol_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň protocol_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
protocol_bonus_finished=<SK>Protokolář<SK> protocol_bonus_finished=Protokolar
protocol_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> protocol_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Safe --> # <!-- Safe -->
safe_1_finished=Diamantový pilník safe_1_finished=Diamantový pilník
...@@ -280,8 +280,8 @@ safe_1_limit=Vreckový zlodej ...@@ -280,8 +280,8 @@ safe_1_limit=Vreckový zlodej
safe_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň safe_1_limit_description=Za tri poháre na strednú úroveň
safe_2_limit=Zámočník safe_2_limit=Zámočník
safe_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň safe_2_limit_description=Za tri poháre na ťažkú úroveň
safe_bonus_finished=<SK>Kasařské nádobíčko<SK> safe_bonus_finished=Náradie zlodejov
safe_bonus_finished_description=<SK>Za dohrání na bonusovou obtížnost hru<SK> safe_bonus_finished_description=Za 3 poháre na bonusovú úroveň hry
# <!-- Specialni trofeje --> # <!-- Specialni trofeje -->
user_consecutively3days=Prasklina v stene user_consecutively3days=Prasklina v stene
......
...@@ -112,50 +112,4 @@ public class GameTrophy { ...@@ -112,50 +112,4 @@ public class GameTrophy {
return false; return false;
} }
} }
public static class GamePlayed implements GameTrophyResolver {
public static final String GAME_SELECT_FOR_GAME_AND_DIFFICULTY = "SELECT " + GameDAO.GAME_SELECT_COLUMNS + " FROM game WHERE game_number = ? AND difficulty_number = ? AND user_id = ? AND end_time IS NOT NULL";
private static List<Game> getGamesForGameAndDifficulty(User user, GameTrophyDefinition trophyDef) {
List<Game> games = new ArrayList<Game>();
try {
PreparedStatement statement = TablexiaStorage.getInstance().prepareStatement(GAME_SELECT_FOR_GAME_AND_DIFFICULTY);
statement.setInt(1, trophyDef.getGameDefinition().getGameNumber());
statement.setInt(2, trophyDef.getLimit());
statement.setLong(3, user.getId());
try {
ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
while (resultSet.next()) {
games.add(GameDAO.prepareGameObject(resultSet));
}
resultSet.close();
} catch (SQLException e) {
Log.err(GameTrophy.class, "Cannot select game with user_id: " + user.getId() + ", game_number: " + trophyDef.getGameDefinition().getGameNumber() + ", difficulty: " + trophyDef.getLimit(), e);
}
statement.close();
} catch (SQLException e) {
Log.err(GameTrophy.class, "Cannot select game with user_id: " + user.getId() + ", game_number: " + trophyDef.getGameDefinition().getGameNumber() + ", difficulty: " + trophyDef.getLimit(), e);
}
return games;
}
@Override
public boolean hasGameTrophy(User user, GameTrophyDefinition trophyDef) {
List<Game> games = getGamesForGameAndDifficulty(user, trophyDef);
if (games.isEmpty()) {
return false;
}
for (Game game : games) {
if (GameDAO.getGameResult(game).getStarCount() == AbstractTablexiaGame.GameResult.THREE_STAR.getStarCount() ||
GameDAO.getGameResult(game).getStarCount() == AbstractTablexiaGame.GameResult.TWO_STAR.getStarCount() ||
GameDAO.getGameResult(game).getStarCount() == AbstractTablexiaGame.GameResult.ONE_STAR.getStarCount() ||
GameDAO.getGameResult(game).getStarCount() == AbstractTablexiaGame.GameResult.NO_STAR.getStarCount()) {
return true;
}
}
return false;
}
}
} }
...@@ -17,6 +17,9 @@ ...@@ -17,6 +17,9 @@
package cz.nic.tablexia.testing; package cz.nic.tablexia.testing;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import cz.nic.tablexia.Tablexia; import cz.nic.tablexia.Tablexia;
import cz.nic.tablexia.game.AbstractTablexiaGame; import cz.nic.tablexia.game.AbstractTablexiaGame;
import cz.nic.tablexia.game.GameDefinition; import cz.nic.tablexia.game.GameDefinition;
...@@ -34,31 +37,52 @@ import cz.nic.tablexia.util.ui.TablexiaImage; ...@@ -34,31 +37,52 @@ import cz.nic.tablexia.util.ui.TablexiaImage;
* Created by aneta on 15.11.16. * Created by aneta on 15.11.16.
*/ */
public abstract class AbstractTestScenarioHallOfFameTrophies extends AbstractTestScenario { public abstract class AbstractTestScenarioHallOfFameTrophies extends AbstractTestScenario {
public static final int BONUS_TROPHY_MULTIPLE = 6;
public AbstractTestScenarioHallOfFameTrophies(Tablexia tablexia) { public AbstractTestScenarioHallOfFameTrophies(Tablexia tablexia) {
super(tablexia); super(tablexia);
} }
private void checkTrophy(GameTrophyDefinition gameTrophyDefinition, User user, boolean [] gotTrophies, int i){
writeToLogFile("\tCheck trophy: " + gameTrophyDefinition.toString() + "\n");
swipeToActor("\t\ta. Swipe to trophy " + gameTrophyDefinition.toString(), gameTrophyDefinition.getTrophyName());
if (gotTrophies[i]) checkTrophyFull(user, gameTrophyDefinition);
else checkTrophyEmpty(user, gameTrophyDefinition);
}
protected void checkGameTrophies(int stepNumber, User user, boolean[] gotTrophies) { protected void checkGameTrophies(int stepNumber, User user, boolean[] gotTrophies) {
writeToLogFile(stepNumber + ". Check all trophies:\n"); writeToLogFile(stepNumber + ". Check all trophies:\n");
int i = 0; int i = 0;
List<GameTrophyDefinition> bonusTrophyDefinitions = new ArrayList<>();
for (GameTrophyDefinition gameTrophyDefinition : GameTrophyDefinition.values()) { for (GameTrophyDefinition gameTrophyDefinition : GameTrophyDefinition.values()) {
writeToLogFile("\tCheck trophy: " + gameTrophyDefinition.toString() + "\n"); if((i+1)%BONUS_TROPHY_MULTIPLE == 0) bonusTrophyDefinitions.add(gameTrophyDefinition);
swipeToActor("\t\ta. Swipe to trophy " + gameTrophyDefinition.toString(), gameTrophyDefinition.getTrophyName()); else checkTrophy(gameTrophyDefinition, user, gotTrophies, i);
if(gotTrophies[i]) checkTrophyFull(user, gameTrophyDefinition);
else checkTrophyEmpty(user, gameTrophyDefinition);
i++; i++;
} }
i=6;
for(GameTrophyDefinition bonusTrophyDefinition: bonusTrophyDefinitions){
checkTrophy(bonusTrophyDefinition, user, gotTrophies, i-1);
i+=BONUS_TROPHY_MULTIPLE;
}
}
private void checkTrophyEmpty(GameTrophyDefinition gameTrophyDefinition, User user){
writeToLogFile("\tCheck empty trophy: " + gameTrophyDefinition.toString() + "\n");
swipeToActor("\t\ta. Swipe to trophy " + gameTrophyDefinition.toString(), gameTrophyDefinition.getTrophyName());
checkTrophyEmpty(user, gameTrophyDefinition);
} }
protected void checkAllTrophiesEmpty(int stepNumber, User user) { protected void checkAllTrophiesEmpty(int stepNumber, User user) {
writeToLogFile(stepNumber + ". Check if all trophies are empty:\n"); writeToLogFile(stepNumber + ". Check if all trophies are empty:\n");
List<GameTrophyDefinition> bonusTrophyDefinitions = new ArrayList<>();
int i=0;
for (GameTrophyDefinition gameTrophyDefinition : GameTrophyDefinition.values()) { for (GameTrophyDefinition gameTrophyDefinition : GameTrophyDefinition.values()) {
writeToLogFile("\tCheck trophy: " + gameTrophyDefinition.toString() + "\n"); if((i+1)%BONUS_TROPHY_MULTIPLE == 0) bonusTrophyDefinitions.add(gameTrophyDefinition);
swipeToActor("\t\ta. Swipe to trophy " + gameTrophyDefinition.toString(), gameTrophyDefinition.getTrophyName()); else checkTrophyEmpty(gameTrophyDefinition, user);
checkTrophyEmpty(user, gameTrophyDefinition); i++;
} }
for(GameTrophyDefinition bonusTrophyDefinition: bonusTrophyDefinitions) checkTrophyEmpty(bonusTrophyDefinition, user);
} }
protected void addNewScoreAndGoToHallOfFame(int stepNumber, User user, GameDifficulty gameDifficulty, GameDefinition gameDefinition, AbstractTablexiaGame.GameResult gameResult) { protected void addNewScoreAndGoToHallOfFame(int stepNumber, User user, GameDifficulty gameDifficulty, GameDefinition gameDefinition, AbstractTablexiaGame.GameResult gameResult) {
......
...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameCrimeSceneTrophies extends AbstractTestScenar ...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameCrimeSceneTrophies extends AbstractTestScenar
false, false, false, false, false, false}); //SAFE false, false, false, false, false, false}); //SAFE
writeToLogFile("\nADD GAME CRIME_SCENE BONUS 2 STARS ---> CHECK TROPHIES\n"); writeToLogFile("\nADD GAME CRIME_SCENE BONUS 2 STARS ---> CHECK TROPHIES\n");
addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.CRIME_SCENE, AbstractTablexiaGame.GameResult.TWO_STAR); //get _BONUS addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.CRIME_SCENE, AbstractTablexiaGame.GameResult.THREE_STAR); //get _BONUS
checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY
false, false, false, false, false, false, //PURSUIT false, false, false, false, false, false, //PURSUIT
false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING
......
...@@ -209,7 +209,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameInTheDarknessTrophies extends AbstractTestSce ...@@ -209,7 +209,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameInTheDarknessTrophies extends AbstractTestSce
false, false, false, false, false, false}); //SAFE false, false, false, false, false, false}); //SAFE
writeToLogFile("\nADD GAME IN_THE_DARKNESS BONUS 1 STAR ---> CHECK TROPHIES\n"); writeToLogFile("\nADD GAME IN_THE_DARKNESS BONUS 1 STAR ---> CHECK TROPHIES\n");
addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.IN_THE_DARKNESS, AbstractTablexiaGame.GameResult.ONE_STAR); //get _BONUS addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.IN_THE_DARKNESS, AbstractTablexiaGame.GameResult.THREE_STAR); //get _BONUS
checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY
false, false, false, false, false, false, //PURSUIT false, false, false, false, false, false, //PURSUIT
false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING
......
...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameKidnappingTrophies extends AbstractTestScenar ...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameKidnappingTrophies extends AbstractTestScenar
false, false, false, false, false, false}); //SAFE false, false, false, false, false, false}); //SAFE
writeToLogFile("\nADD GAME KIDNAPPING BONUS 0 STARS ---> CHECK TROPHIES\n"); writeToLogFile("\nADD GAME KIDNAPPING BONUS 0 STARS ---> CHECK TROPHIES\n");
addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.KIDNAPPING, AbstractTablexiaGame.GameResult.NO_STAR); //get _BONUS addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.KIDNAPPING, AbstractTablexiaGame.GameResult.THREE_STAR); //get _BONUS
checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY
false, false, false, false, false, false, //PURSUIT false, false, false, false, false, false, //PURSUIT
true, true, true, true, true, true, //KIDNAPPING true, true, true, true, true, true, //KIDNAPPING
......
...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFamePursuitTrophies extends AbstractTestScenarioH ...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFamePursuitTrophies extends AbstractTestScenarioH
false, false, false, false, false, false}); //SAFE false, false, false, false, false, false}); //SAFE
writeToLogFile("\nADD GAME PURSUIT BONUS 1 STAR ---> CHECK TROPHIES\n"); writeToLogFile("\nADD GAME PURSUIT BONUS 1 STAR ---> CHECK TROPHIES\n");
addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.PURSUIT, AbstractTablexiaGame.GameResult.ONE_STAR); //get _BONUS addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.PURSUIT, AbstractTablexiaGame.GameResult.THREE_STAR); //get _BONUS
checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY
true, true, true, true, true, true, //PURSUIT true, true, true, true, true, true, //PURSUIT
false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING
......
...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameRobberyTrophies extends AbstractTestScenarioH ...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameRobberyTrophies extends AbstractTestScenarioH
false, false, false, false, false, false}); //SAFE false, false, false, false, false, false}); //SAFE
writeToLogFile("\nADD GAME ROBBERY BONUS 2 STARS ---> CHECK TROPHIES\n"); writeToLogFile("\nADD GAME ROBBERY BONUS 2 STARS ---> CHECK TROPHIES\n");
addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.ROBBERY, AbstractTablexiaGame.GameResult.TWO_STAR); //get _BONUS addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.ROBBERY, AbstractTablexiaGame.GameResult.THREE_STAR); //get _BONUS
checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ true, true, true, true, true, true, //ROBBERY checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ true, true, true, true, true, true, //ROBBERY
false, false, false, false, false, false, //PURSUIT false, false, false, false, false, false, //PURSUIT
false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING
......
...@@ -205,7 +205,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameSafeTrophies extends AbstractTestScenarioHall ...@@ -205,7 +205,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameSafeTrophies extends AbstractTestScenarioHall
true, true, true, true, true, false}); //SAFE true, true, true, true, true, false}); //SAFE
writeToLogFile("\nADD GAME SAFE BONUS 1 STAR ---> CHECK TROPHIES\n"); writeToLogFile("\nADD GAME SAFE BONUS 1 STAR ---> CHECK TROPHIES\n");
addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.SAFE, AbstractTablexiaGame.GameResult.ONE_STAR); //get _BONUS addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.SAFE, AbstractTablexiaGame.GameResult.THREE_STAR); //get _BONUS
checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY checkGameTrophies(32, user, new boolean[]{ false, false, false, false, false, false, //ROBBERY
false, false, false, false, false, false, //PURSUIT false, false, false, false, false, false, //PURSUIT
false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING false, false, false, false, false, false, //KIDNAPPING
......
...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameShootingRangeTrophies extends AbstractTestSce ...@@ -208,7 +208,7 @@ public class TestScenarioHallOfFameShootingRangeTrophies extends AbstractTestSce
false, false, false, false, false, false}); //SAFE false, false, false, false, false, false}); //SAFE
writeToLogFile("\nADD GAME SHOOTING_RANGE BONUS 0 STARS ---> CHECK TROPHIES\n"); writeToLogFile("\nADD GAME SHOOTING_RANGE BONUS 0 STARS ---> CHECK TROPHIES\n");
addNewScoreAndGoToHallOfFame(31, user, GameDifficulty.BONUS, GameDefinition.SHOOTING_RANGE, AbstractTablexiaGame.GameResult.NO_STAR); //get _BONUS