Commit bf41636b authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge branch 'devel'

parents 474c27f1 3124b5eb

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

......@@ -47,7 +47,7 @@ release-debug:
only:
- tags
script:
- ./gradlew clean assemble -PTABLEXIA_ASSETS_UPLOAD=true -PTABLEXIA_HD_ASSETS=true
- ./gradlew clean assemble -PTABLEXIA_ASSETS_UPLOAD=true -PTABLEXIA_HD_ASSETS=true -PTABLEXIA_DESKTOP_ARTEFACTS=true
artifacts:
paths:
- android/build/outputs/apk/*debug*.apk
......@@ -64,7 +64,7 @@ release:
only:
- tags
script:
- ./gradlew clean assemble -PTABLEXIA_ASSETS_UPLOAD=true -PTABLEXIA_HD_ASSETS=true -PTABLEXIA_RELEASE_BUILD=true
- ./gradlew clean assemble -PTABLEXIA_ASSETS_UPLOAD=true -PTABLEXIA_HD_ASSETS=true -PTABLEXIA_RELEASE_BUILD=true -PTABLEXIA_ASSETS_OPTIMIZE=true -PTABLEXIA_DESKTOP_ARTEFACTS=true
artifacts:
paths:
- android/build/outputs/apk/*release*.apk
......@@ -79,6 +79,8 @@ unitTest:
iTest-desktop:
stage: iTest-desktop
only:
- schedules
script:
- ./gradlew desktop:runITestBundle
artifacts:
......
......@@ -74,6 +74,10 @@ gamedifficulty_tutorial=Cvičení
gamedifficulty_easy=Lehká
gamedifficulty_medium=Střední
gamedifficulty_hard=Těžká
gamedifficulty_bonus=Bonus
gamedifficulty_bonus_locked_title=Obtížnost "Bonus" je prozatím uzamčená
gamedifficulty_bonus_locked_description=Bonus se otevře za odehrání 10x 3 poháry na těžkou úroveň hry
gamedifficulty_bonus_locked_current=Máš odehráno {0}/10
victoryscreen_button_replay=Hrát znovu
victoryscreen_button_finish=Ukončit
......@@ -108,6 +112,7 @@ game_pursuit_preloader_desktop=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením
game_night_watch_title=Hlídka
game_night_watch_description=Procvičování zrakové paměti
game_night_watch_preloader=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a\u00A0v\u00A0kolik hodin.\r\n\r\nPo rozednění nastav na hodinách čas a\u00A0označ okna, která byla rozsvícená.
game_night_watch_preloader_bonus=Pozorně sleduj, ve kterých z rozsvícených oknech, se objeví [BLACK]silueta zloděje[] a v kolik hodin. Po rozednění nastav na hodinách čas a [BLACK]označ okna, ve kterých se silueta zloděje objevila.[]
game_shooting_range_title=Střelnice
game_shooting_range_description=Procvičování pozornosti
game_shooting_range_preloader1=Pozorně sleduj kytku v\u00A0pravém horním rohu. Na střelnici trefuj kytky stejného tvaru a\u00A0barvy.
......@@ -135,6 +140,7 @@ game_protocol_preloader=Pozorně si přečti protokol. Poskládej podle něj chy
game_safe_title = Tajný kód
game_safe_description = Procvičování sluchové seriality
game_safe_preloader=Poslechni si pozorně přehrané zvuky.[BLACK]Doplň, jaký zvuk by měl následovat.[]
game_safe_preloader_bonus=Poslechni si pozorně přehrané zvuky a najdi v nich pravidelné opakování. [BLACK]Urči, který zvuk je špatně.[]
game_safe_preloader_headphones=Se sluchátky zvuky lépe uslyšíš.
# <!-- Robbery -->
......@@ -148,6 +154,8 @@ robbery_1_limit=Nedobytný
robbery_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
robbery_2_limit=Bytelně nedobytný
robbery_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
robbery_bonus_finished=Zlatá mříž
robbery_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Pursuit -->
pursuit_1_finished=Kompas
......@@ -160,6 +168,8 @@ pursuit_1_limit=Plnou parou
pursuit_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
pursuit_2_limit=Na plný plyn
pursuit_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
pursuit_bonus_finished=Atlas světa
pursuit_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Kidnapping -->
kidnapping_1_finished=Nastražené ucho
......@@ -172,6 +182,8 @@ kidnapping_1_limit=Spící netopýr
kidnapping_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
kidnapping_2_limit=Netopýří koruna
kidnapping_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
kidnapping_bonus_finished=Kovadlina
kidnapping_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Night watch -->
night_watch_1_finished=Večernice
......@@ -184,6 +196,8 @@ night_watch_1_limit=Sýček
night_watch_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
night_watch_2_limit=Výr velký
night_watch_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
night_watch_bonus_finished=Dalekohled De Luxe
night_watch_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Shooting range -->
shooting_range_1_finished=Sváteční střelec
......@@ -196,6 +210,8 @@ shooting_range_1_limit=Johnny Na-hlavě-jablko-trefil
shooting_range_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
shooting_range_2_limit=Billy Ustřel-mouchu-z-nosu
shooting_range_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
shooting_range_bonus_finished=Davidův prak
shooting_range_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- In the darkness -->
in_the_darkness_1_finished=Svit lucerny
......@@ -208,6 +224,8 @@ in_the_darkness_1_limit=Poslepu
in_the_darkness_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
in_the_darkness_2_limit=Pohmatu
in_the_darkness_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
in_the_darkness_bonus_finished=Pytel plný zlata
in_the_darkness_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Crime Scene -->
crime_scene_1_finished=Památníček
......@@ -220,6 +238,8 @@ crime_scene_1_limit=Slůní paměť
crime_scene_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
crime_scene_2_limit=Sloní paměť
crime_scene_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
crime_scene_bonus_finished=Památkář
crime_scene_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Runes -->
runes_1_finished=Vševidoucí brýle
......@@ -232,6 +252,8 @@ runes_1_limit=Ostrovid
runes_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
runes_2_limit=Bystrozrak
runes_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
runes_bonus_finished=Nedostižný Tagger
runes_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Protocol -->
protocol_1_finished=Zlatá složka
......@@ -244,6 +266,8 @@ protocol_1_limit=Archivář
protocol_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
protocol_2_limit=Aranžér
protocol_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
protocol_bonus_finished=Protokolář
protocol_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Safe -->
safe_1_finished=Diamantový pilník
......@@ -256,6 +280,8 @@ safe_1_limit=Kasař
safe_1_limit_description=Za 3 poháry na střední úroveň
safe_2_limit=Zámečník
safe_2_limit_description=Za 3 poháry na těžkou úroveň
safe_bonus_finished=Kasařské nádobíčko
safe_bonus_finished_description=Za 3 poháry na bonusovou úroveň hry
# <!-- Specialni trofeje -->
user_consecutively3days=Prasklina ve zdi
......
......@@ -75,6 +75,10 @@ gamedifficulty_tutorial=Lernprogramm
gamedifficulty_easy=Leicht
gamedifficulty_medium=Mittel
gamedifficulty_hard=Schwierig
gamedifficulty_bonus=Bonus
gamedifficulty_bonus_locked_title=BONUS Schwierigkeit ist jetzt noch gesperrt
gamedifficulty_bonus_locked_description=Für 10x 3 Pokale auf der schwierigen Stufe spielen
gamedifficulty_bonus_locked_current=Sie haben {0}/10 gespielt
victoryscreen_button_replay=Nochmal spielen
victoryscreen_button_finish=Beenden
......@@ -108,7 +112,8 @@ game_pursuit_preloader=Stelle die\u00A0Karte zusammen, indem du einzelne Teile v
game_pursuit_preloader_desktop=Stelle die\u00A0Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und\u00A0drehst. Die Teile kannst du mit einem Doppelklick oder der rechten Maustaste drehen.
game_night_watch_title=Wache
game_night_watch_description=Training des Sehgedächtnisses
game_night_watch_preloader=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und um wieviel Uhr.\r\n\r\nStelle nach Tageseinbruch in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
game_night_watch_preloader=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und\u00A0um\u00A0wie viel Uhr.\r\n\r\nStelle nach Tageseinbruch in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
game_night_watch_preloader_bonus=Verfolge aufmerksam, in welchen beleuchteten Fenstern [BLACK]die\u00A0Silhouette des\u00A0Verbrechers[] erscheint und\u00A0um\u00A0wie viel Uhr.\r\n\r\nHalte nach Tagesanbruch an der\u00A0Uhr die\u00A0Zeit an und [BLACK]markiere die Fenster, in denen die\u00A0Silhouette des\u00A0Verbrechers zu sehen war.[]
game_shooting_range_title=Schießwarte
game_shooting_range_description=Aufmerksamkeitstraining
game_shooting_range_preloader1=Verfolge aufmerksam die\u00A0Blume im oberen rechten Eck. Versuche, auf dem\u00A0Schießstand Blumen mit gleicher Form und\u00A0Farbe zu treffen.
......@@ -117,7 +122,7 @@ game_in_the_darkness_title=Im Dunkeln
game_in_the_darkness_description=Training der Serialität
game_in_the_darkness_preloader1=Plane Schritt für Schritt den\u00A0Weg duch das\u00A0Labyrinth.
game_in_the_darkness_preloader2=Ziehe die\u00A0richtigen Handlungen auf die\u00A0rechte Seite und\u00A0pass auf alle Hindernisse auf. Sobald du die\u00A0ganze Route geplant hast, drücke den\u00A0Knopf FERTIG.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Ziehe die\u00A0richtigen Handlungen auf die\u00A0rechte Seite und\u00A0pass auf alle Hindernisse auf. Sobald du die\u00A0ganze Route geplant hast, drücke den\u00A0Knopf FERTIG. *de* Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Ziehe die\u00A0richtigen Handlungen auf die\u00A0rechte Seite und\u00A0pass auf alle Hindernisse auf. Sobald du die\u00A0ganze Route geplant hast, drücke den\u00A0Knopf FERTIG.\nDu kannst die Aktion mit einem Doppelklick mit der Maus hinzufügen oder entfernen.
game_crime_scene_title=Tatort
game_crime_scene_description=Training des auditiven Kurzzeitgedächtnisses
game_crime_scene_preloader_1=Hör dir die Geräusche aufmerksam an und merke dir ihre Reihenfolge.
......@@ -136,6 +141,7 @@ game_protocol_preloader=Lies dir das Protokoll genau durch. Lege danach die fehl
game_safe_title = Geheimcode
game_safe_description=Training der akustischen Serialität
game_safe_preloader=Höre dir aufmerksam die abgespielten Geräusche an.[BLACK]Ergänze, welches Geräusch folgen sollte.[]
game_safe_preloader_bonus=Höre dir aufmerksam die abgespielten Geräusche an. Finde darin eine regelmäßige Wiederholung und [BLACK]bestimme, welches Geräusch falsch ist.[]
game_safe_preloader_headphones=Mit Kopfhörern hörst du die\u00A0Geräusche besser.
# <!-- Robbery -->
......@@ -149,6 +155,8 @@ robbery_1_limit=Unbezwingbar
robbery_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
robbery_2_limit=Solide unbezwingbar
robbery_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
robbery_bonus_finished=Goldenes Gitter
robbery_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Pursuit -->
pursuit_1_finished=Kompass
......@@ -161,6 +169,8 @@ pursuit_1_limit=Volldampf
pursuit_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
pursuit_2_limit=Voll aufs Gas
pursuit_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
pursuit_bonus_finished=Weltatlas
pursuit_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Kidnapping -->
kidnapping_1_finished=Aufgestelltes Ohr
......@@ -173,6 +183,8 @@ kidnapping_1_limit=Schlafende Fledermaus
kidnapping_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
kidnapping_2_limit=Fledermaus-Krone
kidnapping_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
kidnapping_bonus_finished=Amboss
kidnapping_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Night watch -->
night_watch_1_finished=Abendstern
......@@ -185,6 +197,8 @@ night_watch_1_limit=Kauz
night_watch_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
night_watch_2_limit=Uhu
night_watch_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
night_watch_bonus_finished=Fernglas Deluxe
night_watch_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Shooting range -->
shooting_range_1_finished=Sonntags-Schütze
......@@ -197,6 +211,8 @@ shooting_range_1_limit=Johnny Schießt-den-Apfel-vom-Kopf
shooting_range_1_limit_description=Für 3 Pokale auf der mittleren Stufe
shooting_range_2_limit=Billy Schießt-die-Fliege-von-der-Nase
shooting_range_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
shooting_range_bonus_finished=Davids Schleuder
shooting_range_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- In the darkness -->
in_the_darkness_1_finished=Licht der Laterne
......@@ -209,6 +225,8 @@ in_the_darkness_1_limit=Blind
in_the_darkness_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit
in_the_darkness_2_limit=Tastend
in_the_darkness_2_limit_description=Für 3 Pokale auf der schwierigen Stufe
in_the_darkness_bonus_finished=Sack voll Gold
in_the_darkness_bonus_finished_description=Für 3 Pokale auf der Bonusschwierigkeit des Spieles
# <!-- Crime Scene -->
crime_scene_1_finished=Erinnerungsbuch
......@@ -221,6 +239,8 @@ crime_scene_1_limit=Elefantenkalbes Gedächtnis
crime_scene_1_limit_description=Für 3 Pokale auf mittlerer Schwierigkeit