Commit bb58c558 authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

#768 Reworked messages in preloader for desktop version.

parent 4ff79330
......@@ -103,7 +103,7 @@ game_kidnapping_preloader3=Se sluchátky zvuky lépe uslyšíš.
game_pursuit_title=Pronásledování
game_pursuit_description=Procvičování prostorové orientace
game_pursuit_preloader=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením jednotlivých dílků.
game_pursuit_preloader_desktop=Díly můžeš otáčet dvojklikem nebo pravým tlačítkem myši.
game_pursuit_preloader_desktop=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením jednotlivých dílků. Diely môžeš otáčať dvojklikom alebo pravým tlačidlom myši.
game_night_watch_title=Hlídka
game_night_watch_description=Procvičování zrakové paměti
game_night_watch_preloader=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a\u00A0v\u00A0kolik hodin.\r\n\r\nPo rozednění nastav na hodinách čas a\u00A0označ okna, která byla rozsvícená.
......@@ -115,20 +115,19 @@ game_in_the_darkness_title=Potmě
game_in_the_darkness_description=Procvičování seriality
game_in_the_darkness_preloader1=Naplánuj krok za krokem průchod labyrintem.
game_in_the_darkness_preloader2=Přetahuj správné úkony do pásu vpravo a\u00A0dávej pozor na všechny překážky. Teprve až budeš mít naplánovanou celou trasu, stiskni tlačítko HOTOVO.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Přetahuj správné úkony do pásu vpravo a\u00A0dávej pozor na všechny překážky. Teprve až budeš mít naplánovanou celou trasu, stiskni tlačítko HOTOVO. Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_title=Místo činu
game_crime_scene_description=Procvičování sluchové paměti
game_crime_scene_preloader_1=Poslechni si pozorně zvuky a zapamatuj si jejich pořadí.
game_crime_scene_preloader_2=Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Poté poskládej předměty z místa činu ve správném pořadí do pásu vpravo. Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_runes_title = Symboly
game_runes_description = Procvičování zrakového rozlišování
game_runes_preloader1=Podívej se na symboly v\u00A0pásu vpravo.
game_runes_preloader2_easy=Najdi je na domech a\u00A0označ dřív, než ti dojde čas.
game_runes_preloader2_medium=Najdi je na domech [BLACK]schované mezi jednotlivými symboly[] a\u00A0označ je dřív, než ti dojde čas.
game_runes_preloader2_hard=Najdi na domech jejich [BLACK]zrcadlově otočené varianty[] a\u00A0označ je dřív, než ti dojde čas.
game_runes_preloader3=\r\n[BLACK]Pro označení klikni na symbol dvakrát.[]]
game_runes_preloader_desktop_1=[BLACK]Díly můžeš otáčet dvojklikem nebo pravým tlačítkem myši.[]
game_runes_preloader3=\r\n[BLACK]Pro označení klikni na symbol dvakrát.[]
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Pouta standard
robbery_1_finished_description=Za dohrání první hry
......
......@@ -104,7 +104,7 @@ game_kidnapping_preloader3=Mit Kopfhörern hörst du die\u00A0Geräusche besser.
game_pursuit_title=Verfolgung
game_pursuit_description=Training der räumlichen Orientierung
game_pursuit_preloader=Stelle die\u00A0Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und\u00A0drehst.
game_pursuit_preloader_desktop=Díly můžeš otáčet dvojklikem nebo pravým tlačítkem myši.
game_pursuit_preloader_desktop=Stelle die\u00A0Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und\u00A0drehst. Die Teile kannst du mit einem Doppelklick oder der rechten Maustaste drehen.
game_night_watch_title=Wache
game_night_watch_description=Training des Sehgedächtnisses
game_night_watch_preloader=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und um wieviel Uhr.\r\n\r\nStelle nach Tageseinbruch in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
......@@ -116,12 +116,12 @@ game_in_the_darkness_title=Im Dunkeln
game_in_the_darkness_description=Training der Serialität
game_in_the_darkness_preloader1=Plane Schritt für Schritt den\u00A0Weg duch das\u00A0Labyrinth.
game_in_the_darkness_preloader2=Ziehe die\u00A0richtigen Handlungen auf die\u00A0rechte Seite und\u00A0pass auf alle Hindernisse auf. Sobald du die\u00A0ganze Route geplant hast, drücke den\u00A0Knopf FERTIG.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Ziehe die\u00A0richtigen Handlungen auf die\u00A0rechte Seite und\u00A0pass auf alle Hindernisse auf. Sobald du die\u00A0ganze Route geplant hast, drücke den\u00A0Knopf FERTIG. *de* Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_title=Tatort
game_crime_scene_description=Training des auditiven Kurzzeitgedächtnisses
game_crime_scene_preloader_1=Hör dir die Geräusche aufmerksam an und merke dir ihre Reihenfolge.
game_crime_scene_preloader_2=Nimm dann die Gegenstände vom Tatort die die Geräusche erzeugt haben und lege sie in der richtigen Reihenfolge im rechten Balken ab.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Nimm dann die Gegenstände vom Tatort die die Geräusche erzeugt haben und lege sie in der richtigen Reihenfolge im rechten Balken ab. Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_runes_title=Symbole
game_runes_description=Training der Visuellen Unterscheidung
game_runes_preloader1=Sieh dir die Symbole auf dem rechten Balken an.
......@@ -129,7 +129,6 @@ game_runes_preloader2_easy=Finde sie auf den Häusern und markiere sie, bevor di
game_runes_preloader2_medium=Finde sie auf den Häusern, [BLACK]wo sie zwischen anderen Symbolen versteckt sind[], und markiere sie, bevor die Zeit abgelaufen ist.
game_runes_preloader2_hard=Finde [BLACK]die gespiegelten Varianten[] der Zeichen auf den Häusern und markiere sie, bevor die Zeit abgelaufen ist.
game_runes_preloader3=\r\n[BLACK]Klicke das Symbol zwei Mal an, um es auszuwählen.[]
game_runes_preloader_desktop_1=[BLACK]Die Teile kannst du mit einem Doppelklick oder der rechten Maustaste drehen.[]
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Handschellen Standard
robbery_1_finished_description=Für das Beenden des ersten Spiels
......
......@@ -104,7 +104,7 @@ game_kidnapping_preloader3=So slúchadlami budeš zvuky počuť lepšie.
game_pursuit_title=Prenasledovanie
game_pursuit_description=Precvičovanie priestorovej orientácie
game_pursuit_preloader=Zostav mapu priemiestňovaniam a\u00A0otáčaniam jednotlivých dielcov.
game_pursuit_preloader_desktop=Díly můžeš otáčet dvojklikem nebo pravým tlačítkem myši.
game_pursuit_preloader_desktop=Zostav mapu priemiestňovaniam a\u00A0otáčaniam jednotlivých dielcov. Diely môžeš otáčať dvojklikom alebo pravým tlačidlom myši.
game_night_watch_title=Hliadka
game_night_watch_description=Precvičovanie zrakovej pamäti
game_night_watch_preloader=Dávaj pozor, ktoré okná sa po zotmení rozsvietia a\u00A0o\u00A0ktorej hodine.\r\n\r\nPo svitaní nastav na hodinách čas a\u00A0označ okná, ktoré boli rozsvietené.
......@@ -116,12 +116,12 @@ game_in_the_darkness_title=Potme
game_in_the_darkness_description=Precvičovanie seriality
game_in_the_darkness_preloader1=Naplánuj krok za krokom prechod labyrintom.
game_in_the_darkness_preloader2=Preťahuj správne úkony do pásu vpravo a\u00A0dávaj pozor na všetky prekážky. Až keď budeš mať naplánovanú celú trasu, stlač tlačítko HOTOVO.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_in_the_darkness_preloader_desktop_1=Preťahuj správne úkony do pásu vpravo a\u00A0dávaj pozor na všetky prekážky. Až keď budeš mať naplánovanú celú trasu, stlač tlačítko HOTOVO. Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_title=Miesto činu
game_crime_scene_description=Precvičovanie sluchovej pamäte
game_crime_scene_preloader_1=Vypočuj si pozorne zvuky a zapamätaj si ich poradie.
game_crime_scene_preloader_2=Potom poskladaj predmety z miesta činu v správnom poradí do pásu vpravo.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_crime_scene_preloader_desktop_1=Potom poskladaj predmety z miesta činu v správnom poradí do pásu vpravo. Akce můžeš přidat nebo odebrat dvojklikem myši.
game_runes_title=Symboly
game_runes_description=Precvičovanie zrakového rozlišovania
game_runes_preloader1=Pozri sa na symboly v páse vpravo.
......@@ -129,7 +129,6 @@ game_runes_preloader2_easy=Nájdi ich na domoch a označ skôr, ako ti vyprší
game_runes_preloader2_medium=Nájdi ich na domoch [BLACK]skryté medzi inými symbolmi[] a označ ich skôr, ako ti vyprší čas.
game_runes_preloader2_hard=Nájdi na domoch ich [BLACK]zrkadlovo otočené varianty[] a označ ich skôr, ako ti vyprší čas.
game_runes_preloader3=\r\n[BLACK]Pre označenie klikni na symbol dvakrát.[]
game_runes_preloader_desktop_1=[BLACK]Diely môžeš otáčať dvojklikom alebo pravým tlačidlom myši.[]
# <!-- Robbery -->
robbery_1_finished=Púta štandard
......
......@@ -39,6 +39,7 @@ import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
import cz.nic.tablexia.TablexiaApplication;
import cz.nic.tablexia.TablexiaSettings;
import cz.nic.tablexia.game.AbstractTablexiaGame;
import cz.nic.tablexia.game.difficulty.GameDifficulty;
import cz.nic.tablexia.game.games.crime_scene.actors.PlaySoundScreen;
......@@ -671,9 +672,9 @@ public class CrimeSceneGame extends AbstractTablexiaGame<CrimeSceneGameState> {
private static final int PRELOADER_ANIM_2_FRAMES = 18;
private static final float PRELOADER_ANIM_2_FRAME_DURATION = 2 / 5f;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_1 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_1;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_2 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_2;
private static final String PRELOADER_DESKTOP_TEXT = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_DESKTOP;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_1 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_1;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_2 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_2;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_2_DESKTOP = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_2_DESKTOP;
private static final Scaling PRELOADER_IMAGE_SCALING = Scaling.fit;
private static final int PRELOADER_TEXT_ALIGN = Align.left;
......@@ -701,7 +702,7 @@ public class CrimeSceneGame extends AbstractTablexiaGame<CrimeSceneGameState> {
AnimatedImage preloaderImage2 = new AnimatedImage(preloaderAssetsManager.getAnimation(PRELOADER_ANIM_2_IMAGE, PRELOADER_ANIM_2_FRAMES, PRELOADER_ANIM_2_FRAME_DURATION), false);
preloaderImage2.startAnimationLoop();
String preloaderText2 = getPreloaderPlatformDependingText(preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_2));
String preloaderText2 = TablexiaSettings.getInstance().isRunningOnMobileDevice() ? preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_2) : preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_2_DESKTOP);
components.add(new TwoColumnContentDialogComponent(
new TextContentDialogComponent(preloaderText2, PRELOADER_TEXT_ALIGN, PRELOADER_TEXT_PADDING),
new AnimatedImageContentDialogComponent(preloaderImage2, PRELOADER_IMAGE_SCALING),
......@@ -710,8 +711,4 @@ public class CrimeSceneGame extends AbstractTablexiaGame<CrimeSceneGameState> {
PRELOADER_ROW_HEIGHT));
}
@Override
protected String getDesktopPreloaderText() {
return ApplicationTextManager.getInstance().getText(PRELOADER_DESKTOP_TEXT);
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -955,7 +955,7 @@ public class InTheDarknessGame extends AbstractTablexiaGame<List<MapWidget>> imp
private static final float PRELOADER_ANIM_FRAME_DURATION = 0.5f;
private static final String PRELOADER_TEXT1_KEY = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_IN_THE_DARKNESS_PRELOADER_TEXT1;
private static final String PRELOADER_TEXT2_KEY = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_IN_THE_DARKNESS_PRELOADER_TEXT2;
private static final String PRELOADER_DESKTOP_KEY = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_IN_THE_DARKNESS_PRELOADER_DEKSTOP;
private static final String PRELOADER_TEXT2_KEY_DESKTOP = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_IN_THE_DARKNESS_PRELOADER_DEKSTOP;
private static final Scaling PRELOADER_IMAGE_SCALING = Scaling.fit;
private static final int PRELOADER_TEXT_ALIGN = Align.left;
......@@ -979,7 +979,7 @@ public class InTheDarknessGame extends AbstractTablexiaGame<List<MapWidget>> imp
AnimatedImage preloaderImage2 = new AnimatedImage(preloaderAssetsManager.getAnimation(PRELOADER_ANIM_IMAGE, PRELOADER_ANIM_FRAMES, PRELOADER_ANIM_FRAME_DURATION), false);
preloaderImage2.startAnimationLoop();
String preloaderText2 = getPreloaderPlatformDependingText(preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT2_KEY));
String preloaderText2 = TablexiaSettings.getInstance().isRunningOnMobileDevice() ? preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT2_KEY) : preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT2_KEY_DESKTOP);
components.add(new TwoColumnContentDialogComponent(
new TextContentDialogComponent(preloaderText2, Integer.valueOf(PRELOADER_TEXT_ALIGN), Float.valueOf(PRELOADER_TEXT_PADDING)),
new AnimatedImageContentDialogComponent(preloaderImage2, PRELOADER_IMAGE_SCALING),
......@@ -989,8 +989,4 @@ public class InTheDarknessGame extends AbstractTablexiaGame<List<MapWidget>> imp
}
@Override
protected String getDesktopPreloaderText() {
return ApplicationTextManager.getInstance().getText(PRELOADER_DESKTOP_KEY);
}
}
......@@ -574,7 +574,7 @@ public class PursuitGame extends AbstractTablexiaGame<Void> {
public void preparePreloaderContent(float width, float height, TablexiaApplication.PreloaderAssetsManager preloaderAssetsManager, List<TablexiaDialogComponentAdapter> components) {
AnimatedImage preloaderImage = new AnimatedImage(preloaderAssetsManager.getAnimation(PRELOADER_ANIM_IMAGE, PRELOADER_ANIM_FRAMES, PRELOADER_ANIM_FRAME_DURATION), false);
preloaderImage.startAnimationLoop();
String preloaderText = getPreloaderPlatformDependingText(preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY));
String preloaderText = TablexiaSettings.getInstance().isRunningOnMobileDevice() ? preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY) : preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_DESKTOP_TEXT_KEY);
components.add(new TwoColumnContentDialogComponent(
new AnimatedImageContentDialogComponent(preloaderImage, PRELOADER_IMAGE_SCALING),
new TextContentDialogComponent(preloaderText, Integer.valueOf(PRELOADER_TEXT_ALIGN), Float.valueOf(PRELOADER_TEXT_PADDING)),
......@@ -583,11 +583,6 @@ public class PursuitGame extends AbstractTablexiaGame<Void> {
PRELOADER_ROW_HEIGHT));
}
@Override
protected String getDesktopPreloaderText() {
return ApplicationTextManager.getInstance().getText(PRELOADER_DESKTOP_TEXT_KEY);
}
//////////////////////////////////////////// DEBUG - FORCE GAME END
@Override
......
......@@ -423,7 +423,6 @@ public class RunesGame extends AbstractTablexiaGame<RunesGameState> {
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_1 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_RUNES_PRELOADER_TEXT1;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_2 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_RUNES_PRELOADER_TEXT2;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_3 = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_RUNES_PRELOADER_TEXT3;
private static final String PRELOADER_TEXT_KEY_DESKTOP = ApplicationTextManager.ApplicationTextsAssets.GAME_RUNES_PRELOADER_DESKTOP;
private static final Scaling PRELOADER_IMAGE_SCALING = Scaling.fit;
private static final int PRELOADER_TEXT_ALIGN = Align.left;
......@@ -445,7 +444,7 @@ public class RunesGame extends AbstractTablexiaGame<RunesGameState> {
preloaderImage.startAnimationLoop();
String preloaderText1 = preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_1);
String preloaderText2 = preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_2 + prepareDifficultySuffix());
String preloaderText3 = getPreloaderPlatformDependingText(preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_3));
String preloaderText3 = TablexiaSettings.getInstance().isRunningOnMobileDevice() ? preloaderAssetsManager.getText(PRELOADER_TEXT_KEY_3) : "";
components.add(
new TwoColumnContentDialogComponent(
new AnimatedImageContentDialogComponent(preloaderImage, PRELOADER_IMAGE_SCALING),
......@@ -461,8 +460,4 @@ public class RunesGame extends AbstractTablexiaGame<RunesGameState> {
return PRELOADER_DIFFICULTY_SUFFIX_SEPARATOR + getGameDifficulty().name().toLowerCase();
}
@Override
protected String getDesktopPreloaderText() {
return ApplicationTextManager.getInstance().getText(PRELOADER_TEXT_KEY_DESKTOP);
}
}
......@@ -106,18 +106,17 @@ public class ApplicationTextManager extends TablexiaDataManager<I18NBundle> impl
public static final String GAME_IN_THE_DARKNESS_PRELOADER_TEXT2 = "game_in_the_darkness_preloader2";
public static final String GAME_IN_THE_DARKNESS_PRELOADER_DEKSTOP = "game_in_the_darkness_preloader_desktop_1";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_TITLE = "game_crime_scene_title";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_DESCRIPTION = "game_crime_scene_description";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_1 = "game_crime_scene_preloader_1";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_2 = "game_crime_scene_preloader_2";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_DESKTOP = "game_crime_scene_preloader_desktop_1";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_TITLE = "game_crime_scene_title";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_DESCRIPTION = "game_crime_scene_description";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_1 = "game_crime_scene_preloader_1";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_2 = "game_crime_scene_preloader_2";
public static final String GAME_CRIME_SCENE_PRELOADER_TEXT_2_DESKTOP = "game_crime_scene_preloader_desktop_1";
public static final String GAME_RUNES_DESCRIPTION = "game_runes_description";
public static final String GAME_RUNES_TITLE = "game_runes_title";
public static final String GAME_RUNES_PRELOADER_TEXT1 = "game_runes_preloader1";
public static final String GAME_RUNES_PRELOADER_TEXT2 = "game_runes_preloader2";
public static final String GAME_RUNES_PRELOADER_TEXT3 = "game_runes_preloader3";
public static final String GAME_RUNES_PRELOADER_DESKTOP = "game_runes_preloader_desktop_1";
public static final String GAME_DIFFICULTY_NAME = "gamedifficulty_name";
public static final String GAME_SCORE = "game_score";
......
......@@ -535,15 +535,6 @@ public abstract class AbstractTablexiaScreen<T> extends ScreenAdapter {
protected String preparePreloaderSpeechFileBaseName() {
return DEFAULT_PRELOADER_SPEECH_FILE;
}
protected String getDesktopPreloaderText(){
return "";
}
protected String getPreloaderPlatformDependingText(String preloaderText){
if (TablexiaSettings.getInstance().isRunningOnMobileDevice()) return preloaderText;
return preloaderText + " " + getDesktopPreloaderText();
}
//////////////////////////// LOADING LISTENER
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment