Commit a16967af authored by Vitaliy Vashchenko's avatar Vitaliy Vashchenko

Merge branch 'V3.6.3' into 896-optimalizovat-atlasy-behem-buildu

parents d4bd0211 7a66d944

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

......@@ -43,7 +43,7 @@ debug:
- pre-release
- release
script:
- ./gradlew clean assemble -PTABLEXIA_ASSETS_UPLOAD=true -PTABLEXIA_ASSETS_OPTIMIZE=true
- ./gradlew clean assemble -PTABLEXIA_ASSETS_UPLOAD=true -PTABLEXIA_HD_ASSETS=true -PTABLEXIA_ASSETS_OPTIMIZE=true
artifacts:
expire_in: 2 weeks
paths:
......@@ -71,7 +71,7 @@ release:
only:
- tags
script:
- ./gradlew clean assemble -PTABLEXIA_ASSETS_UPLOAD=true -PTABLEXIA_ASSETS_OPTIMIZE=true
- ./gradlew clean assemble -PTABLEXIA_ASSETS_UPLOAD=true -PTABLEXIA_HD_ASSETS=true -PTABLEXIA_ASSETS_OPTIMIZE=true
artifacts:
paths:
- android/build/outputs/apk/*release*.apk
......
......@@ -104,7 +104,7 @@ game_kidnapping_preloader3=Se sluchátky zvuky lépe uslyšíš.
game_pursuit_title=Pronásledování
game_pursuit_description=Procvičování prostorové orientace
game_pursuit_preloader=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením jednotlivých dílků.
game_pursuit_preloader_desktop=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením jednotlivých dílků. Diely môžeš otáčať dvojklikom alebo pravým tlačidlom myši.
game_pursuit_preloader_desktop=Sestav mapu přemisťováním a\u00A0otáčením jednotlivých dílků. Dílky můžeš otáčet dvojklikem nebo pravým tlačítkem myši.
game_night_watch_title=Hlídka
game_night_watch_description=Procvičování zrakové paměti
game_night_watch_preloader=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a\u00A0v\u00A0kolik hodin.\r\n\r\nPo rozednění nastav na hodinách čas a\u00A0označ okna, která byla rozsvícená.
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ createuser_form_sign=Podepsat
createuser_form_cancel=Zrušit
createuser_form_username=Krycí jméno
createuser_form_signature=Zde se podepiš prstem\!
createuser_form_legal_info=Pro více informací o zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů klikni zde
validation_username=Zvol si krycí jméno
validation_gender=Kluk/holka
validation_mugshot=Vyber si fotografii
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ createuser_form_sign=Zeichen
createuser_form_cancel=Stornieren
createuser_form_username=Deckname
createuser_form_signature=Unterschreibe hier mit dem Finger\!
createuser_form_legal_info=Weitere Informationen zu den Datenschutz- und Datenschutzrichtlinien, finden Sie hier
validation_username=Wähle deinen Decknamen
validation_gender=Junge/Mädchen
validation_mugshot=Wähle ein Foto
......
......@@ -21,6 +21,7 @@ createuser_form_sign=Podpísať
createuser_form_cancel=Zrušiť
createuser_form_username=Krycie meno
createuser_form_signature=Tu sa podpíš prstom\!
createuser_form_legal_info=Pre viac informácií o zásadách spracovania a ochrany osobných údajov, klikni tu
validation_username=Zvoľ si krycie meno
validation_gender=Chlapec/dievča
validation_mugshot=Vyber si fotografiu
......
This diff is collapsed.