Commit 989ba2e6 authored by Drahomír Karchňák's avatar Drahomír Karchňák Committed by Matyáš Latner

#140 - Removed "new line characters" from game text assets

parent d88ee32c
floor=Patro
complete=Hotovo
score_0=Au au, tolik chyb! To muselo bolet.
score_1=Krůček za krůčkem. \nTo chce klid, soustředit se a úspěchy se brzy dostaví.
score_2=Chybička se vždycky vloudí, \nale dobrému detektivovi by se to stávat nemělo.
score_3=Tak tohle ovšem nemělo chybu. \nKlidně by sis mohl vykračovat poslepu!
score_1=Krůček za\u00A0krůčkem. To chce klid, soustředit se a úspěchy se brzy dostaví.
score_2=Chybička se vždycky vloudí, ale dobrému detektivovi by\u00A0se to stávat nemělo.
score_3=Tak tohle ovšem nemělo chybu. Klidně by sis mohl vykračovat poslepu!
result_errors_count=Počet chyb: [BLACK]{0}[]
floor=Stock
complete=Fertig
score_0=Oh oh, so viele Fehler! Das muss weh getan haben.
score_1=Schritt für Schritt. \nMan braucht nur Ruhe, Konzentration und der Erfolg kommt bald.
score_1=Schritt für Schritt. Man braucht nur Ruhe, Konzentration und der Erfolg kommt bald.
score_2=Ein Fehler schleicht sich immer ein, aber guten Detektiven und Detektivinnen sollte das nicht passieren.
score_3=Na, das war sehr gut. \nDu könntest dort auch blind herumspazieren!
score_3=Na, das war sehr gut. Du könntest dort auch blind herumspazieren!
result_errors_count=Fehleranzahl: [BLACK]{0}[]
floor=Poschodie
complete=Hotovo
score_0=Au, au, toľko chýb! To muselo bolieť.
score_1=Krok za krokom. \nChce to kľud, sústrediť sa a výsledky sa skoro dostavia.
score_2=Chybička sa vždy objaví, \nale dobrému detektívovi by sa to stávať nemalo.
score_3=Tak to nemalo chybu. \nKľudne by si si mohol vykračovať poslepiačky!
score_1=Krok za krokom. Chce to kľud, sústrediť sa a výsledky sa skoro dostavia.
score_2=Chybička sa vždy objaví, ale dobrému detektívovi by sa to stávať nemalo.
score_3=Tak to nemalo chybu. Kľudne by si si mohol vykračovať poslepiačky!
result_errors_count=Počet chýb\: [BLACK]{0}[]
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Hotovo
victory_text_window_mistakes=Chybně označená okna: {0}
victory_text_time_mistakes=Chybně nastavený čas: {0}
game_nocnisledovani_victory_text_0=To vypadá, že tady někdo usnul na hlídce.
game_nocnisledovani_victory_text_1=U soudu by tyhle důkazy neuspěly. To ale neznamená, že se nemůže zadařit příště!
victory_text_time_mistakes=Chybně nastavený čas: {0}
game_nocnisledovani_loadingtext=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a v kolik hodin. Po rozednění nastav na hodinách čas a označ okna, která byla rozsvícená.
game_nocnisledovani_victory_text_0=To vypadá, že tady někdo usnul na\u00A0hlídce.
game_nocnisledovani_victory_text_1=U\u00A0soudu by tyhle důkazy neuspěly. To ale neznamená, že se nemůže zadařit příště!
game_nocnisledovani_victory_text_2=Tohle nebylo vůbec špatné! Stačilo málo a důkazy by byly neprůstřelné.
game_nocnisledovani_victory_text_3=Před tebou se musí obávat i Měsíc páchat nepravosti.
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Fertig
victory_text_window_mistakes=Falsch markierte Fenster: {0}
victory_text_time_mistakes=Falsch eingestellte Zeit: {0}
game_nocnisledovani_loadingtext=Pass auf, welche Fenster nach Einbruch der Dunkelheit leuchten und um wieviel Uhr. Nach Tagesanbruch stell in der Uhr die Zeit ein und markiere die Fenster, die geleuchtet haben.
game_nocnisledovani_victory_text_0=Es sieht so aus, als wäre hier jemand bei der Wache eingeschlafen.
game_nocnisledovani_victory_text_1=Vor Gericht hätten diese Beweise keinen Erfolg. Das heißt aber nicht, dass es nächstes Mal nicht gelingen kann!
game_nocnisledovani_victory_text_2=Das war Gar nicht schlecht! Es fehlt nicht viel und die Beweise wären bombensicher.
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Hotovo
victory_text_window_mistakes=Chybne označené okná: {0}
victory_text_time_mistakes=Chybne nastavený čas: {0}
game_nocnisledovani_victory_text_0=Vyzerá to tak, že tu niekto zaspal na hliadke.
game_nocnisledovani_loadingtext=Dávaj pozor, ktoré okná sa po\u00A0zotmení rozsvietia a o\u00A0ktorej. Po\u00A0svitaní nastav na\u00A0hodinách čas a označ okná, ktoré boli rozsvietené.
game_nocnisledovani_victory_text_0=Vyzerá to tak, že tu niekto zaspal na\u00A0hliadke.
game_nocnisledovani_victory_text_1=Na súde by tieto dôkazy neuspeli. To ale neznamená, že sa to nemôže podariť!
game_nocnisledovani_victory_text_2=To vôbec nebolo zlé! Stačilo málo a dôkazy by boli nepriestrelné.
game_nocnisledovani_victory_text_3=Pred tebou sa musí triasť aj Mesiac páchať nepravosti.
game_nocnisledovani_victory_text_3=Pred\u00A0tebou sa musí triasť aj Mesiac páchať nepravosti.
......@@ -3,10 +3,11 @@ victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Čas: {0}
victory_text_moves=Počet tahů: {0}
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Počkat si na lupiče v jejich doupěti, tak to je vydařený kousek!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Začínající dektiv by se za takový výkon nemusel stydět!
game_pronasledovani_victorytext_onestar=To bylo teda na poslední chvíli! Zapracuj na sobě ještě.
game_pronasledovani_victorytext_gameover=Lupiči už si rozdělují kořist a ty ještě skládáš.\nTo bude chtít ještě trénink!
game_pronasledovani_loadingtext=Sestav mapu přemisťováním a otáčením jednotlivých dílků.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Počkat si na\u00A0lupiče v\u00A0jejich doupěti, tak to je vydařený kousek!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Začínající dektiv by se za\u00A0takový výkon nemusel stydět!
game_pronasledovani_victorytext_onestar=To bylo teda na\u00A0poslední chvíli! Zapracuj na sobě ještě.
game_pronasledovani_victorytext_gameover=Lupiči už si rozdělují kořist a ty ještě skládáš. To bude chtít ještě trénink!
......@@ -3,7 +3,8 @@ victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Zeit: {0}
victory_text_moves=Anzahl der Züge: {0}
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Auf die Einbrecher in ihrem Unterschlupf warten, \ndas ist ein Meisterstück!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Angehende Detektive und Detektivinnen müssen sich für eine solche Leistung nicht schämen!
game_pronasledovani_loadingtext=Stelle die Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und drehst.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Auf die Einbrecher in ihrem Unterschlupf warten, das ist ein Meisterstück!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Ein angehender Detektiv muss sich für eine solche Leistung nicht schämen!
game_pronasledovani_victorytext_onestar=Das war aber in letzter Sekunde! Du musst noch an dir arbeiten.
game_pronasledovani_victorytext_gameover=Die Einbrecher teilen die Beute auf und du legst noch die Karte zusammen. Da ist noch Training nötig!
......@@ -3,7 +3,8 @@ victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Čas: {0}
victory_text_moves=Počet ťahov: {0}
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Počkať si na lupiča v jeho skrýši, tak to bol podarený kúsok!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Začínajúci detektív by sa za taký výkon nemusel hanbiť!
game_pronasledovani_victorytext_onestar=To teda bolo na poslednú chvíľu. Zapracuj ešte na sebe!
game_pronasledovani_victorytext_gameover=Lupiči si už rozdelili korisť a ty ešte skladáš.\nTo bude chcieť ešte tréning!
game_pronasledovani_loadingtext=Zostav mapu premiestňovania a otáčania jednotlivých dielcov.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Počkať si na\u00A0lupiča v\u00A0jeho skrýši, tak to bol podarený kúsok!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Začínajúci detektív by sa za\u00A0taký výkon nemusel hanbiť!
game_pronasledovani_victorytext_onestar=To teda bolo na\u00A0poslednú chvíľu. Zapracuj ešte na sebe!
game_pronasledovani_victorytext_gameover=Lupiči si už rozdelili korisť a ty ešte skladáš. To bude chcieť ešte tréning!
game_robbery_score=Správně identifikovaných:
game_robbery_score=Správně identifikovaných:
game_robbery_averagescore=Průměrně identifikovaných:
game_robbery_loadingtext=Na začátku hry si přečti pravidlo, podle kterého poznáš lupiče. Zapamatuj si ho. Sleduj lidi vcházející do banky a dotykem označ lupiče.
game_robbery_victorytext_threestars=S takovouhle ostrahou nepotřebuje banka ani trezor.
game_robbery_victorytext_twostar=Tvoje jméno si už začínají štěbetat i straky na střechách.
game_robbery_victorytext_onestar=Otázka je, jestli zůstal trezor poloplný, nebo poloprázdný.
......
game_robbery_score=Richtig identifizier:
game_robbery_score=Richtig identifizier:
game_robbery_averagescore=Durchschnittlich identifiziert:
game_robbery_loadingtext=Lies dir zu Beginn des Spiels durch, wie du den Räuber erkennst. Merke ihn dir. Beobachte di leute, die den Raum betreten, und markiere mit einer Berührung den Räuber.
game_robbery_victorytext_threestars=Mit einer solchen Wache braucht die Bank nicht einmal einen Tresor.
game_robbery_victorytext_twostar=Deinen Namen pfeifen langsam schon \ndie Elstern von den Dächern.
game_robbery_victorytext_onestar=Nicht schlecht! Einige Einbrecher hast du jedoch entwischen lassen!
game_robbery_victorytext_nostar=Du bist bei den Einbrechern zurzeit eindeutig am beliebtesten. \nWenn du aber trainierst, werden sie bald Angst vor dir haben!
game_robbery_victorytext_summary=Richtig: {0} [BLACK]{1}/{2}[].
game_robbery_victorytext_summary_identification=
game_robbery_victorytext_summary_identification_male=
game_robbery_victorytext_summary_identification_female=
game_robbery_victorytext_twostar=Deinen Namen pfeifen langsam schon die Elstern von den Dächern.
game_robbery_victorytext_onestar=Die Frage ist, ob der Tresor halb voll, oder halb leer geblieben ist.
game_robbery_victorytext_nostar=Du bist bei den Räubern eindeutig der beliebteste Wächter. Wenn du trainierst, werden sie bald Angst vor dir haben.
game_robbery_victorytext_summary=Du hast {0} Besucher richtig [BLACK]{1}/{2}[].
game_robbery_victorytext_summary_identification=identifiziert
game_robbery_victorytext_summary_identification_male=identifiziert
game_robbery_victorytext_summary_identification_female=identifiziert
game_robbery_color_red=rot
game_robbery_color_green=grün
game_robbery_color_blue=blau
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ game_robbery_averagescore=Priemerne identifikovaných:
game_robbery_victorytext_threestars=S takouto ostrahou nepotrebuje banka ani trezor.
game_robbery_victorytext_twostar=Tvoje meno si začínajú štebotať aj straky na strechách.
game_robbery_victorytext_onestar=Otázka je, či ostal trezor poloplný alebo poloprázdný.
game_robbery_victorytext_nostar=U lupičov si rozhodne najobľúbenejší strážca. \nAk budeš trénovať, určite sa ťa budú skoro báť.
game_robbery_victorytext_nostar=U lupičov si rozhodne najobľúbenejší strážca. Ak budeš trénovať, určite sa ťa budú skoro báť.
game_robbery_victorytext_summary=Správne si {0} [BLACK]{1}/{2}[] návštevníkov.
game_robbery_victorytext_summary_identification=identifikoval/a
game_robbery_victorytext_summary_identification_male=identifikoval
......
game_shootingrange_rulemessage_understand=Rozumím
game_shootingrange_result_0=Vedle jak ta jedle.\nTohle bude chtít hodně tréninku.
game_shootingrange_result_1=Ještě\u00A0že ty\u00A0náboje nemusíš platit!\nAle neboj, žádný pistolník z\u00A0nebe nespadl.
game_shootingrange_result_2=Pěkná série zásahů,\nale chce to ještě trochu víc se soustředit.
game_shootingrange_result_3=Na divokém západě by\u00A0se před tebou\nvšem klepala kolena.
game_shootingrange_result_0=Vedle jak ta jedle. Tohle bude chtít hodně tréninku.
game_shootingrange_result_1=Ještě\u00A0že ty\u00A0náboje nemusíš platit! Ale neboj, žádný pistolník z\u00A0nebe nespadl.
game_shootingrange_result_2=Pěkná série zásahů, ale chce to ještě trochu víc se soustředit.
game_shootingrange_result_3=Na divokém západě by\u00A0se před tebou všem klepala kolena.
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
......
game_shootingrange_rulemessage_understand=Ich verstehe
game_shootingrange_result_0=Meilenweit daneben.\nDa ist noch viel Training nötig.
game_shootingrange_result_0=Meilenweit daneben. Da ist noch viel Training nötig.
game_shootingrange_result_1=Zum Glück\u00A0musst du die\u00A0Munition nicht bezahlen! Aber keine Angst, es ist noch kein Revolverheld vom\u00A0Himmel gefallen.
game_shootingrange_result_2=Eine schöne Reihe an Treffern,\naber ein bisschen mehr Konzentration ist noch nötig.
game_shootingrange_result_3=Im wilden Westen würden\u00A0allen\nvor Angst die Knie zittern.
game_shootingrange_result_2=Eine schöne Reihe an Treffern, aber ein bisschen mehr Konzentration ist noch nötig.
game_shootingrange_result_3=Im wilden Westen würden\u00A0allen vor Angst die Knie zittern.
game_shootingrange_loadingtext_1=Verfolge aufmerksam die Blume im\u00A0oberen rechten Eck. Versuch, auf dem\u00A0Schießstand Blumen von gleicher Form und\u00A0Farbe zu treffen.
game_shootingrange_loadingtext_2=Mit einem Klick auf die Kiste mit\u00A0Stern lassen sich die\u00A0Blumen leichter treffen, mit einem Klick auf\u00A0 die Kiste mit\u00A0Schädel schwieriger.
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
game_shootingrange_stats=Deine Punktzahl: [BLACK]{0}[]
game_shootingrange_rulemessage_understand=Rozumiem
game_shootingrange_result_0=Vedľa ako tá jedľa.\nToto bude chcieť trochu tréningu.
game_shootingrange_result_1=Ešte že tie náboje nemusíš platiť!\nAle neboj, žiadny pištolník z neba nespadol.
game_shootingrange_result_2=Pekná séria zásahov,\nale chce to ešte trochu viac sa sústrediť.
game_shootingrange_result_3=Na divokom západe by sa pred tebou\nvšetkým klepali kolená.
game_shootingrange_result_0=Vedľa ako tá jedľa. Toto bude chcieť trochu tréningu.
game_shootingrange_result_1=Ešte že tie náboje nemusíš platiť! Ale neboj, žiadny pištolník z\u00A0neba nespadol.
game_shootingrange_result_2=Pekná séria zásahov, ale chce to ešte trochu viac sa\u00A0sústrediť.
game_shootingrange_result_3=Na divokom západe by sa pred\u00A0tebou všetkým klepali kolená.
game_shootingrange_loadingtext_1=Pozorne sleduj kvet v\u00A0pravom hornom rohu. Na\u00A0strelnici triafaj kvety rovnakého tvaru a farby.
game_shootingrange_loadingtext_2=Kliknutie na\u00A0bedňu s\u00A0hviezdičkou ti triafanie kvetov uľahčí, kliknutie na\u00A0bedňu s\u00A0lebkou naopak sťaží.
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
game_shootingrange_stats=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
......
......@@ -459,7 +459,7 @@ public abstract class AbstractTablexiaGame<T> extends AbstractTablexiaScreen<T>
private final float TROPHY_DIALOG_WIDTH = getSceneWidth() * 0.18f;
private final float TROPHY_DIALOG_HEIGHT = TROPHY_DIALOG_WIDTH * 1.2f;
private final int TROPHY_DIALOG_MAX_COUNT = 4;
private final float TROPHY_DIALOG_OFFSET_X = 1/4f;
private final float TROPHY_DIALOG_OFFSET_X = 1/5f;
private final float TROPHY_DIALOG_GAP_Y = 24;
private final float TROPHY_DIALOG_IMAGE_SCALE = 1f;
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment