Commit 903ecbb9 authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#959 Added new boom texture

parent 3d43bebf