Commit 490b91e9 authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#962 Added background for safe medium

parent bc6d1731