Commit 2b7b8da1 authored by Aneta Steimarova's avatar Aneta Steimarova

#957 Robbery bonus - rule order changed.

parent 3d43bebf