Commit 0af4fc61 authored by Matyáš Latner's avatar Matyáš Latner

Removed unused text resources

parent 8c47c204
......@@ -5,9 +5,6 @@ game_kidnapping_result_1=S čistýma ušima a trochou tréninku to jistě dotáh
game_kidnapping_result_2=Dobré uši detektiovi sluší!
game_kidnapping_result_3=S takovýmhle sluchem si můžeš ve městě vykračovat poslepu!
game_kidnapping_loadingtext_1=Poslechni a zapamatuj si\u00A0zvuk, který jsi\u00A0slyšel na\u00A0křižovatce.
game_kidnapping_loadingtext_2=Pak si\u00A0poslechni zvuky okolních ulic a urči, kterou jste projeli.
game_kidnapping_loadingtext_3=Se\u00A0sluchátky zvuky lépe uslyšíš.
game_kidnapping_instructions_silence=Pššššt!
game_kidnapping_instructions_pay_attention=Poslouchej pozorně
game_kidnapping_stats=Počet chyb: [BLACK]{0}[]
......
......@@ -5,9 +5,6 @@ game_kidnapping_result_1=Mit sauberen Ohren und ein wenig Training kommst du bes
game_kidnapping_result_2=Gute Ohren stehen einem Detektiv gut!
game_kidnapping_result_3=Mit so einem Gehör kannst du blind durch die Stadt spazieren!
game_kidnapping_loadingtext_1=Hör zu und merke dir das\u00A0Geräusch, das du\u00A0auf der\u00A0Kreuzung gehört hast.
game_kidnapping_loadingtext_2=Dann hör dir die\u00A0Geräusche der umliegenden Straßen an und bestimme, durch welche Straße sie gefahren sind.
game_kidnapping_loadingtext_3=Mit\u00A0Kopfhörern hörst du die Geräusche besser.
game_kidnapping_instructions_silence=Psssst!
game_kidnapping_instructions_pay_attention=Hör aufmerksam zu
game_kidnapping_stats=Fehlerzahl: [BLACK]{0}[]
......
......@@ -5,9 +5,6 @@ game_kidnapping_result_1=S čistými ušami a trochou tréningu to určite dotia
game_kidnapping_result_2=Dobré uši detektívovi pristanú!
game_kidnapping_result_3=S takým sluchom si môžeš v meste vykračovať poslepiačky!
game_kidnapping_loadingtext_1=Vypočuj a zapamätaj si zvuk, ktorý si počul na križovatke.
game_kidnapping_loadingtext_2=Potom si vypočuj zvuky okolitých ulic a urči, ktorú ste prešli.
game_kidnapping_loadingtext_3=So slúchatkami budeš zvuky počuť lepšie.
game_kidnapping_instructions_silence=Pššššt!
game_kidnapping_instructions_pay_attention=Počúvaj pozorne
game_kidnapping_stats=Počet chýb: [BLACK]{0}[]
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Hotovo
victory_text_window_mistakes=Chybně označená okna: {0}
victory_text_time_mistakes=Chybně nastavený čas: {0}
game_nocnisledovani_loadingtext=Dávej pozor, která okna se po setmění rozsvítí a v kolik hodin.\nPo rozednění nastav na hodinách čas a označ okna, která byla rozsvícená.
victory_text_time_mistakes=Chybně nastavený čas: {0}
game_nocnisledovani_victory_text_0=To vypadá, že tady někdo usnul na hlídce.
game_nocnisledovani_victory_text_1=U soudu by tyhle důkazy neuspěly. To ale neznamená, že se nemůže zadařit příště!
game_nocnisledovani_victory_text_2=Tohle nebylo vůbec špatné! Stačilo málo a důkazy by byly neprůstřelné.
......
game_nocnisledovani_btncontinue_text=Hotovo
victory_text_window_mistakes=Chybne označené okná: {0}
victory_text_time_mistakes=Chybne nastavený čas: {0}
game_nocnisledovani_loadingtext=Dávaj pozor, ktoré okná sa po zotmení rozsvietia a o ktorej. Po svitaní nastav na hodinách čas a označ okná, ktoré boli rozsvietené.
game_nocnisledovani_victory_text_0=Vyzerá to tak, že tu niekto zaspal na hliadke.
game_nocnisledovani_victory_text_1=Na súde by tieto dôkazy neuspeli. To ale neznamená, že sa to nemôže podariť!
game_nocnisledovani_victory_text_2=To vôbec nebolo zlé! Stačilo málo a dôkazy by boli nepriestrelné.
......
......@@ -3,7 +3,6 @@ victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Čas: {0}
victory_text_moves=Počet tahů: {0}
game_pronasledovani_loadingtext=Sestav mapu přemisťováním a otáčením jednotlivých dílků.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Počkat si na lupiče v jejich doupěti, tak to je povedený kousek!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Začínající dektiv by se za takový výkon nemusel stydět!
game_pronasledovani_victorytext_onestar=To bylo teda na poslední chvíli! Zapracuj na sobě ještě.
......
......@@ -3,7 +3,6 @@ victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Zeit: {0}
victory_text_moves=Anzahl der Züge: {0}
game_pronasledovani_loadingtext=Stelle die Karte zusammen, indem du einzelne Teile verschiebst und drehst.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Auf die Einbrecher in ihrem Unterschlupf warten, \ndas ist ein Meisterstück!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Angehende Detektive und Detektivinnen müssen sich für eine solche Leistung nicht schämen!
game_pronasledovani_victorytext_onestar=Das war aber in letzter Sekunde! Du musst noch an dir arbeiten.
......
......@@ -3,7 +3,6 @@ victory_text_minutes= {0}min
victory_text_seconds= {0}s
victory_text_time=Čas: {0}
victory_text_moves=Počet ťahov: {0}
game_pronasledovani_loadingtext=Zostav mapu premiestňovania a otáčania jednotlivých dielcov.
game_pronasledovani_victorytext_threestars=Počkať si na lupiča v jeho skrýši, tak to bol podarený kúsok!
game_pronasledovani_victorytext_twostars=Začínajúci detektív by sa za taký výkon nemusel hanbiť!
game_pronasledovani_victorytext_onestar=To teda bolo na poslednú chvíľu. Zapracuj ešte na sebe!
......
game_robbery_score=Správně identifikovaných:
game_robbery_averagescore=Průměrně identifikovaných:
game_robbery_loadingtext=Na začátku hry si přečti pravidlo, podle kterého poznáš lupiče. Zapamatuj si ho.\nSleduj lidi vcházející do banky a dotykem označ lupiče.
game_robbery_averagescore=Průměrně identifikovaných:
game_robbery_victorytext_threestars=S takovouhle ostrahou nepotřebuje banka ani trezor.
game_robbery_victorytext_twostar=Tvoje jméno si už začínají štěbetat\ni straky na střechách.
game_robbery_victorytext_onestar=Otázka je, jestli zůstal trezor poloplný,\nnebo poloprázdný.
......
game_robbery_score=Správne identifikovaných:
game_robbery_averagescore=Priemerne identifikovaných:
game_robbery_loadingtext=Na začiatku hry si prečítaj pravidlo, podľa ktorého spoznáš zlodeja. Zapamätaj si ho. Sleduj ľudí vchádzajúcich do banky a dotykom označ zlodejov.
game_robbery_victorytext_threestars=S takouto ostrahou nepotrebuje banka ani trezor.
game_robbery_victorytext_twostar=Tvoje meno si začínajú štebotať aj straky na strechách.
game_robbery_victorytext_onestar=Otázka je, či ostal trezor poloplný alebo poloprázdný.
......
......@@ -4,8 +4,6 @@ game_shootingrange_result_1=Ještě\u00A0že ty\u00A0náboje nemusíš platit!\n
game_shootingrange_result_2=Pěkná série zásahů,\nale chce to ještě trochu víc se soustředit.
game_shootingrange_result_3=Na divokém západě by\u00A0se před tebou\nvšem klepala kolena.
game_shootingrange_loadingtext_1=Pozorně sleduj kytku v\u00A0pravém horním rohu. Na\u00A0střelnici trefuj kytky stejného tvaru a\u00A0barvy.
game_shootingrange_loadingtext_2=Kliknutí na bednu s\u00A0hvězdičkou ti\u00A0strefování kytek ulehčí, kliknutí na\u00A0bednu s\u00A0lebkou naopak ztíží.
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
game_shootingrange_stats=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
......@@ -4,8 +4,6 @@ game_shootingrange_result_1=Zum Glück\u00A0musst du die\u00A0Munition nicht bez
game_shootingrange_result_2=Eine schöne Reihe an Treffern,\naber ein bisschen mehr Konzentration ist noch nötig.
game_shootingrange_result_3=Im wilden Westen würden\u00A0allen\nvor Angst die Knie zittern.
game_shootingrange_loadingtext_1=Verfolge aufmerksam die\u00A0 Blume im oberen rechten Eck. Versuche, auf\u00A0 dem Schießstand Blumen mit\u00A0 gleicher Form und\u00A0 Farbe zu treffen.
game_shootingrange_loadingtext_2=Mit einem Klick auf\u00A0 die\u00A0 Kiste mit\u00A0 Stern lassen sich die\u00A0 Blumen leichter treffen, mit\u00A0 einem Klick auf\u00A0 die\u00A0 Kiste mit\u00A0 Schädel schwieriger.
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
game_shootingrange_stats=Deine Punktzahl: [BLACK]{0}[]
......@@ -4,8 +4,6 @@ game_shootingrange_result_1=Ešte že tie náboje nemusíš platiť!\nAle neboj,
game_shootingrange_result_2=Pekná séria zásahov,\nale chce to ešte trochu viac sa sústrediť.
game_shootingrange_result_3=Na divokom západe by sa pred tebou\nvšetkým klepali kolená.
game_shootingrange_loadingtext_1=Pozorne sleduj kvet v pravom hornom rohu. Na strelnici triafaj kvety rovnakého tvaru a farby.
game_shootingrange_loadingtext_2=Kliknutie na bedňu s hviezdičkou ti triafanie kvetov uľahčí, kliknutie na bedňu s lebkou naopak sťaží.
game_shootingrange_plus=+5
game_shootingrange_minus=-5
game_shootingrange_stats=Tvoje skóre: [BLACK]{0}[]
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment