Commit 3fbaeaa6 authored by Luboš Horáček's avatar Luboš Horáček

#338 Zalomení hlášek myši a zmenšení obrázků v dialogu na menších displejích

parent 3b7ed7dc
......@@ -217,36 +217,36 @@
<string name="trophy_bankovniloupez_play3_description">Za 10 dohraných hier</string>
<string name="trophy_bankovniloupez_play3_name">Púta premium gold edition</string>
<string name="trophy_count_sum">Celkom</string>
<string name="trophy_mouse_0_1">Kde nič, tu nič. Ani medaile, ani saláma. Radšej utekaj do práce chytať lupičov.</string>
<string name="trophy_mouse_0_1">Kde nič, tu nič. Ani medaile, ani saláma.\r\nRadšej utekaj do práce chytať lupičov.</string>
<string name="trophy_mouse_0_2">Tak čo tu ešte okúňaš?</string>
<string name="trophy_mouse_0_3">Tebe príde divné, že myš hovorí?</string>
<string name="trophy_mouse_0_4">To budú asi preľudy z tohto prázdna.</string>
<string name="trophy_mouse_0_5">Tak ale už bež!</string>
<string name="trophy_mouse_13_1">Je vidieť, že si na svoju zbierku trofejí pyšný. Tiež už máš na čo.</string>
<string name="trophy_mouse_13_2">Zase sa toľko nenaparuj, ešte ti ich pár chýba.</string>
<string name="trophy_mouse_13_3">Že zvyšné trofeje za chvíľu pozbieraš? To hovoril každý detektív.</string>
<string name="trophy_mouse_13_4">Pre mňa za mňa, kľudne si ich prezeraj, ale tie zvyšné trofeje sa samé nepozbierajú.</string>
<string name="trophy_mouse_13_5">Ó určite, detektív tvojho formátu má na všetko dosť času.</string>
<string name="trophy_mouse_13_1">Je vidieť, že si na svoju zbierku\r\ntrofejí pyšný. Tiež už máš na čo.</string>
<string name="trophy_mouse_13_2">Zase sa toľko nenaparuj,\r\nešte ti ich pár chýba.</string>
<string name="trophy_mouse_13_3">Že zvyšné trofeje za chvíľu pozbieraš?\r\nTo hovoril každý detektív.</string>
<string name="trophy_mouse_13_4">Pre mňa za mňa, kľudne si ich prezeraj,\r\nale tie zvyšné trofeje sa samé nepozbierajú.</string>
<string name="trophy_mouse_13_5">Ó určite, detektív tvojho\r\nformátu má na všetko dosť času.</string>
<string name="trophy_mouse_16_1">Vyzerá to tak, že je tu niekto veľmi ambiciózny.</string>
<string name="trophy_mouse_16_2">To \nnieje len tak, vyzbierať skoro všetky trofeje.</string>
<string name="trophy_mouse_16_3">Vsadím sa, že tie ostatné už nepozbieraš.</string>
<string name="trophy_mouse_16_4">No dobre, radšej ti budem veriť, že to dokážeš.</string>
<string name="trophy_mouse_16_2">To \nnieje len tak, vyzbierať\r\nskoro všetky trofeje.</string>
<string name="trophy_mouse_16_3">Vsadím sa, že tie ostatné\r\nuž nepozbieraš.</string>
<string name="trophy_mouse_16_4">No dobre, radšej ti\r\nbudem veriť, že to dokážeš.</string>
<string name="trophy_mouse_1_1">Žiadne bohatstvo tu ešte nemáš, ale aspoň niečo.</string>
<string name="trophy_mouse_1_2">Proste pár trofejí...údivom z toho teda nepadám.</string>
<string name="trophy_mouse_1_3">Na tvojom mieste idem loviť ďalšie, nech sa máš čím pochváliť.</string>
<string name="trophy_mouse_1_3">Na tvojom mieste idem loviť ďalšie,\r\nnech sa máš čím pochváliť.</string>
<string name="trophy_mouse_20_1">Tak to tu ešte nebolo!</string>
<string name="trophy_mouse_20_2">Všetka česť, toto som ešte nevidela. A to tu bývam už celkom dlho.</string>
<string name="trophy_mouse_20_3">Gratulujem, gratulujem, gratulujem! Úctyhodný výkon!</string>
<string name="trophy_mouse_20_4">O \ntom si budú rozprávať ešte moje vnúčatá.</string>
<string name="trophy_mouse_4_1">Je vidieť, že si na sebe pracoval, ale dobrí detektívovia majú trofejí ešte viac.</string>
<string name="trophy_mouse_20_2">Všetka česť, toto som ešte nevidela.\r\nA to tu bývam už celkom dlho.</string>
<string name="trophy_mouse_20_3">Gratulujem, gratulujem, gratulujem!\r\nÚctyhodný výkon!</string>
<string name="trophy_mouse_20_4">O \ntom si budú rozprávať\r\nešte moje vnúčatá.</string>
<string name="trophy_mouse_4_1">Je vidieť, že si na sebe pracoval,\r\nale dobrí detektívovia majú trofejí ešte viac.</string>
<string name="trophy_mouse_4_2">Tak sa pokochaj a zase do práce.</string>
<string name="trophy_mouse_4_3">Tak ešte chvíľu popozerať, pohladiť, preleštiť, ale nespí na vavrínoch.</string>
<string name="trophy_mouse_4_3">Tak ešte chvíľu popozerať,\r\npohladiť, preleštiť, ale nespí na vavrínoch.</string>
<string name="trophy_mouse_4_4">Vstávať! Sedmospáči!</string>
<string name="trophy_mouse_9_1">Ty ma prekvapuješ! Vyzerá to tak, že to myslíš vážne.</string>
<string name="trophy_mouse_9_1">Ty ma prekvapuješ! Vyzerá to tak,\r\nže to myslíš vážne.</string>
<string name="trophy_mouse_9_2">Možno to ešte dotiahneš ďaleko.</string>
<string name="trophy_mouse_9_3">Možno o tebe budeme ešte počuť.</string>
<string name="trophy_mouse_9_4">Možno tiež nie, to záleží na tom, ako na sebe ešte zapracuješ.</string>
<string name="trophy_mouse_9_5">Keď tu budeš ešte okúňať, tak o tebe skôr už nebudeme počuť.</string>
<string name="trophy_mouse_9_4">Možno tiež nie, to záleží na tom,\r\nako na sebe ešte zapracuješ.</string>
<string name="trophy_mouse_9_5">Keď tu budeš ešte okúňať,\r\ntak o tebe skôr už nebudeme počuť.</string>
<string name="trophy_mouse_bubble">Čože to myška povedala?</string>
<string name="trophy_nocnisledovani_diff1_description">Za 3 poháre na strednú úroveň</string>
<string name="trophy_nocnisledovani_diff1_name">Sýček</string>
......
......@@ -20,7 +20,7 @@
android:id="@+id/tablexiadialog_background"
android:layout_width="wrap_content"
android:adjustViewBounds="true"
android:layout_height="120dp"
android:layout_height="@dimen/tablexiadialog_image_height"
android:scaleType="centerInside"
android:layout_marginBottom="@dimen/tablexiadialog_text_maringbottom"
android:layout_gravity="center" />
......@@ -77,6 +77,7 @@
<dimen name="screen_statistics_list_padding">4dp</dimen>
<item name="tablexiadialog_button_scale" format="float" type="dimen">1.0</item>
<dimen name="tablexiadialog_image_height">120dp</dimen>
<dimen name="tablexiadialog_paddinbottom">30dp</dimen>
<dimen name="tablexiadialog_button_space">30dp</dimen>
......
......@@ -22,4 +22,5 @@
<!-- NEW USER -->
<string name="newuser_subscribe">Podepiš se pomocí pera</string>
</resources>
......@@ -114,6 +114,7 @@
<dimen name="tablexiadialog_image_maringbottom">0dp</dimen>
<dimen name="tablexiadialog_text_maringbottom">0dp</dimen>
<dimen name="tablexiadialog_button_translationY">10dp</dimen>
<dimen name="tablexiadialog_image_height">80dp</dimen>
<dimen name="newuser_signature_width">300dp</dimen>
<dimen name="newuser_signature_height">180dp</dimen>
......
......@@ -105,7 +105,7 @@
<string name="trophy_user_consecutivelyAllGames3Stars_description">Za všechny hry po sobě na těžkou obtížnost a tři poháry</string>
<!-- Myška -->
<string name="trophy_mouse_0_1">Kde nic, tu nic. Medaile, ani salám. Radši mazej do práce, chytat lupiče.</string>
<string name="trophy_mouse_0_1">Kde nic, tu nic. Medaile, ani salám.\r\nRadši mazej do práce, chytat lupiče.</string>
<string name="trophy_mouse_0_2">Tak co tu ještě okouníš?</string>
<string name="trophy_mouse_0_3">Tobě přijde divný, že myš mluví?</string>
<string name="trophy_mouse_0_4">To budou asi přeludy z toho prázdna tady.</string>
......@@ -113,27 +113,27 @@
<string name="trophy_mouse_1_1">Žádný bohatství tu ještě nemáš, ale aspoň něco.</string>
<string name="trophy_mouse_1_2">Prostě pár trofejí...údivem z toho teda nepadám.</string>
<string name="trophy_mouse_1_3">Bejt tebou, jdu lovit další, ať se máš čím chlubit.</string>
<string name="trophy_mouse_4_1">Je vidět, že jsi na sobě pracoval, ale dobří detektivové mají trofejí ještě víc.</string>
<string name="trophy_mouse_4_1">Je vidět, že jsi na sobě pracoval, ale dobří\r\ndetektivové mají trofejí ještě víc.</string>
<string name="trophy_mouse_4_2">Tak se pokochej a zase do práce.</string>
<string name="trophy_mouse_4_3">Tak ještě chvili pokoukat, pohladit, přeleštit, ale neusínej na vavřínech.</string>
<string name="trophy_mouse_4_3">Tak ještě chvili pokoukat, pohladit,\r\npřeleštit, ale neusínej na vavřínech.</string>
<string name="trophy_mouse_4_4">Vstávat! Sedmispáči!</string>
<string name="trophy_mouse_9_1">Ty mě překvapuješ! Vypadá to, že to myslíš vážně.</string>
<string name="trophy_mouse_9_2">Možná, že to dotáhneš daleko.</string>
<string name="trophy_mouse_9_3">Možná, že o tobě ještě uslyšíme.</string>
<string name="trophy_mouse_9_4">Možná taky ne, to záleží na tom, jak na sobě ještě zapracuješ.</string>
<string name="trophy_mouse_9_5">Když tu budeš ještě okounět, tak o tobě spíš už neuslyšíme.</string>
<string name="trophy_mouse_9_4">Možná taky ne, to záleží na tom,\r\njak na sobě ještě zapracuješ.</string>
<string name="trophy_mouse_9_5">Když tu budeš ještě okounět, tak o tobě\r\nspíš už neuslyšíme.</string>
<string name="trophy_mouse_13_1">Je vidět, že jsi na svou sbírku trofejí pyšný. Taky už máš na co.</string>
<string name="trophy_mouse_13_2">Zas tolik se nanaparuj, ještě ti jich pár chybí.</string>
<string name="trophy_mouse_13_3">Že zbylé trofeje za chvíli posbíráš? To říkal každý detektiv.</string>
<string name="trophy_mouse_13_4">Pro mě za mě, klidně si je prohlížej, ale ty zbylé trofeje se samy neposbírají.</string>
<string name="trophy_mouse_13_3">Že zbylé trofeje za chvíli\r\nposbíráš? To říkal každý detektiv.</string>
<string name="trophy_mouse_13_4">Pro mě za mě, klidně si je\r\nprohlížej, ale ty zbylé\r\ntrofeje se samy neposbírají.</string>
<string name="trophy_mouse_13_5">Ó jistě, detektiv tvého formátu má na všechno dost času.</string>
<string name="trophy_mouse_16_1">To vypadá, že je tu někdo hodně ambiciózní.</string>
<string name="trophy_mouse_16_1">To vypadá, že je tu\r\nněkdo hodně ambiciózní.</string>
<string name="trophy_mouse_16_2">To není samo sebou sesbírat skoro všechny trofeje.</string>
<string name="trophy_mouse_16_3">Vsadím svůj ocas, že ty zbylé už neposbíráš.</string>
<string name="trophy_mouse_16_4">No dobře, radši ti budu věřit, že to dokážeš.</string>
<string name="trophy_mouse_20_1">Tak to tu ještě nebylo!</string>
<string name="trophy_mouse_20_2">Všechna čest, tohle jsem ještě neviděla. A to tu bydlím už docela dlouho.</string>
<string name="trophy_mouse_20_3">Gratuluju, gratuluju, gratuluju! Úctyhodný výkon!</string>
<string name="trophy_mouse_20_2">Všechna čest, tohle jsem ještě neviděla.\r\nA to tu bydlím už docela dlouho.</string>
<string name="trophy_mouse_20_3">Gratuluju, gratuluju, gratuluju!\r\nÚctyhodný výkon!</string>
<string name="trophy_mouse_20_4">O tom si budou vyprávět ještě moje vnoučata.</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment