Commit 9d893489 authored by Pavel Machek's avatar Pavel Machek

Docs updates.

parent 79a2b697
......@@ -74,12 +74,6 @@ o "2000" zcela vypadava mimo hlavicku.
Uvod:
o "What is bird": tam by melo byt receno, _co_ je BIRD, nikoliv cemu se podoba.
To obnasi jednak par vet o tom, o co se vlastne snazi, potom nejaky feature
list (s odkazy do jednotlivych casti dokumentace?) a tez neco na tema "v cem
jsme lepsi nez konkurence" (a neargumentovat pouze licenci :) ).
Rovnez tak neni vubec urcen jen pro unixove systemy -- je velice portabilni
a shodou okolnosti Unix (presneji Linux) je jediny zatim napsany port.
o Chybi sekce popisujici instalaci, spousteni a command-line options.
o "About routing tables" by melo byt podstatne podrobnejsi (vysvetlit, co vlastne
routovaci tabulky jsou, co obsahuji, ze vubec existuji nejake atributy, k cemu
......@@ -90,17 +84,12 @@ o Zminit logy a kategorie hlasek.
Filtry:
o Na zacatku zejmena vysvetlit, jak jsou filtry do systemu zapojeny, k cemu slouzi,
ze dostanou routu a ocekava se od nich verdikt. Teprve pak vysvetlovat, ze to
jsou programy, ze mohou volat funkce atd. Tez zminit, ze protokol ma pravo
nektere routy akceptovat/odmitnout bez toho, aniz by se zeptal filtru.
o Napsat neco o tom, jak filtry debugovat -- ze existuje trasovani filtru
a CLI command pro vypsani routovaci tabulky tak, jak projde filtrem ci tak,
jak ji vidi dany protokol.
o `filters internally work ...' patri do progdoc.
o Vysvetlit nesting a zastinovani.
o Nadefinovat, co se stane, kdyz funkce nevrati hodnotu, i kdyz ma.
o Popsat runtime errory a ze se chovaji jako rejecty.
o Typy: tez rici, ze integery se lisi nejen od booleanu, ale take od enumu.
o Boolean: TRUE nebo true? U kazdeho typu zminit, jak vypadaji literaly
tohoto typu a psat je vzdycky tt fontem.
......@@ -120,7 +109,6 @@ o defined(): To, ze undefined attribute cannot be accessed, by melo byt
rozhodne receno nekde jinde (v uvodu sekce) -- vzdyt u defined samotneho
to mozne je.
o attributes: nemyslim, ze jsou vsechny -- co treba scope a preference?
o Chybi operace na clistech a cestach.
o print: a coz takhle printn apod.?
o Mezi prikazy nikde neni zminen napriklad accept a reject.
o Co se stane, kdyz filtr skonci, aniz by vydal verdikt?
......@@ -133,8 +121,6 @@ o RIP: Vysvetlit, na ktere site se RIP hodi a na ktere ne, rici, ze je
zatim neexistuji slusne implementace OSPFv3.
o RIP: Per-interface optiony uvadet tez jako definition list.
o RIP: U RIP-specific atributu zminit, jakeho jsou typu a jak vznikaji.
o Example u RIPu je out of date: `honour' -> `honor' apod. Tez ukazat
per-interface optiony.
o passwords: syntaxe data uz, tusim, davno vypada jinak.
Struktura dokumentace:
......@@ -147,8 +133,6 @@ o Na konci (nebo ve zvlast sekci pro kazdy protokol?) by mel byt seznam referen
K jazyku:
o K "BIRD Internet Routing Daemon" by mel patrit urcity clen.
o Nerika se `comparation', nybrz `comparison'.
o RFC (a ostatni zkratky) psat vzdy velkymi pismeny.
o Pokud je v zavorce cela veta, patri pred ')' tecka, pokud neni, tak
nepatri.
o Davej si pozor na rody -- router je vzdycky `it', nikdy `he'.
......
......@@ -47,7 +47,7 @@ or what gated <HTMLURL URL="http://www.gated.org/"> or GNU zebra <HTMLURL
URL="http://www.zebra.org/"> does. However, you can not run Cisco's firmware on "normal" computer
and gated is really hard to configure and comes under wrong license. BIRD is being developed on
Charles University, Prague, and can be freely distributed under terms of GNU General Public
License. BIRD is designed to run on Unix and unix-like systems, it is primarily developed on Linux.
License. BIRD is designed to be portable; it is primarily developed on Linux.
<sect1>About this documentation
......@@ -514,8 +514,8 @@ through multicast mode is possible. <cf>quiet</cf> option means that rip will no
periodic messages onto this interface and <cf>nolisten</cf> means that rip will talk to this
interface but not listen on it.
<p>Following options generally override specified behavior from rfc. If you use any of these
options, BIRD will no longer be rfc-compatible, which means it will not be able to talk to anything
<p>Following options generally override specified behavior from RFC. If you use any of these
options, BIRD will no longer be RFC-compatible, which means it will not be able to talk to anything
other than equally misconfigured BIRD. I warned you.
<descrip>
......@@ -635,5 +635,5 @@ programmers documentation, web pages mailing lists and similar stuff.
<!--
# LocalWords: IPv doctype verb GPL Cisco sgml html Cisco's unix dvi sgmltools linuxdoc dtd descrip config conf syslog stderr auth ospf bgp router's IP expr num inst bool int ip px len enum cf md eval ipaddress pxlen netmask bgppath bgpmask clist gw RTS EXT quitbird nolisten UID timeouttime garbagetime rfc doc
# LocalWords: IPv doctype verb GPL Cisco sgml html Cisco's unix dvi sgmltools linuxdoc dtd descrip config conf syslog stderr auth ospf bgp router's IP expr num inst bool int ip px len enum cf md eval ipaddress pxlen netmask bgppath bgpmask clist gw RTS EXT quitbird nolisten UID timeouttime garbagetime RFC doc
-->
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment