hash.h 5.24 KB
Newer Older
1 2


3
#define HASH(type)		struct { type **data; uint count, order; }
4
#define HASH_TYPE(v)		typeof(** (v).data)
5
#define HASH_SIZE(v)		(1U << (v).order)
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
6 7 8

#define HASH_EQ(v,id,k1,k2...)	(id##_EQ(k1, k2))
#define HASH_FN(v,id,key...)	((u32) (id##_FN(key)) >> (32 - (v).order))
9

10 11

#define HASH_INIT(v,pool,init_order)					\
12
 ({									\
13 14 15
  (v).count = 0;							\
  (v).order = (init_order);						\
  (v).data = mb_allocz(pool, HASH_SIZE(v) * sizeof(* (v).data));	\
16 17
 })

18
#define HASH_FIND(v,id,key...)						\
19
 ({									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
20
  u32 _h = HASH_FN(v, id, key);					\
21
  HASH_TYPE(v) *_n = (v).data[_h];					\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
22
  while (_n && !HASH_EQ(v, id, id##_KEY(_n), key))			\
23
   _n = id##_NEXT(_n);						\
24 25 26
  _n;									\
 })

27
#define HASH_INSERT(v,id,node)						\
28
 ({									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
29
  u32 _h = HASH_FN(v, id, id##_KEY((node)));				\
30 31
  HASH_TYPE(v) **_nn = (v).data + _h;					\
  id##_NEXT(node) = *_nn;						\
32
  *_nn = node;							\
33
  (v).count++;							\
34 35
 })

36
#define HASH_DO_REMOVE(v,id,_nn)					\
37
 ({									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
38 39
  *_nn = id##_NEXT((*_nn));						\
  (v).count--;							\
40 41
 })

42 43
#define HASH_DELETE(v,id,key...)					\
 ({									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
44 45
  u32 _h = HASH_FN(v, id, key);					\
  HASH_TYPE(v) *_n, **_nn = (v).data + _h;				\
46
									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
47
  while ((*_nn) && !HASH_EQ(v, id, id##_KEY((*_nn)), key))		\
48 49
   _nn = &(id##_NEXT((*_nn)));					\
									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
50 51 52
  if (_n = *_nn)							\
   HASH_DO_REMOVE(v,id,_nn);						\
  _n;									\
53 54
 })

55 56
#define HASH_REMOVE(v,id,node)						\
 ({									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
57 58
  u32 _h = HASH_FN(v, id, id##_KEY((node)));				\
  HASH_TYPE(v) *_n, **_nn = (v).data + _h;				\
59
									\
60
  while ((*_nn) && (*_nn != (node)))					\
61
   _nn = &(id##_NEXT((*_nn)));					\
62
									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
63 64 65
  if (_n = *_nn)							\
   HASH_DO_REMOVE(v,id,_nn);						\
  _n;									\
66 67 68
 })


69 70 71
#define HASH_REHASH(v,id,pool,step)					\
 ({									\
  HASH_TYPE(v) *_n, *_n2, **_od;					\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
72
  uint _i, _os;							\
73
									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
74
  _os = HASH_SIZE(v);							\
75 76 77 78 79
  _od = (v).data;							\
  (v).count = 0;							\
  (v).order += (step);						\
  (v).data = mb_allocz(pool, HASH_SIZE(v) * sizeof(* (v).data));	\
									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
80
  for (_i = 0; _i < _os; _i++)					\
81 82 83 84 85 86
   for (_n = _od[_i]; _n && (_n2 = id##_NEXT(_n), 1); _n = _n2)	\
	HASH_INSERT(v, id, _n);						\
									\
  mb_free(_od);							\
 })

Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
87 88 89 90 91 92 93 94 95
#define REHASH_LO_MARK(a,b,c,d,e,f)	a
#define REHASH_HI_MARK(a,b,c,d,e,f)	b
#define REHASH_LO_STEP(a,b,c,d,e,f)	c
#define REHASH_HI_STEP(a,b,c,d,e,f)	d
#define REHASH_LO_BOUND(a,b,c,d,e,f)	e
#define REHASH_HI_BOUND(a,b,c,d,e,f)	f

#define HASH_DEFINE_REHASH_FN(id,type)					\
 static void id##_REHASH(void *v, pool *p, int step)			\
96 97
 { HASH_REHASH(* (HASH(type) *) v, id, p, step); }

Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

#define HASH_MAY_STEP_UP(v,id,pool)	HASH_MAY_STEP_UP_(v,pool, id##_REHASH, id##_PARAMS)
#define HASH_MAY_STEP_DOWN(v,id,pool)	HASH_MAY_STEP_DOWN_(v,pool, id##_REHASH, id##_PARAMS)
#define HASH_MAY_RESIZE_DOWN(v,id,pool)	HASH_MAY_RESIZE_DOWN_(v,pool, id##_REHASH, id##_PARAMS)

#define HASH_MAY_STEP_UP_(v,pool,rehash_fn,args)			\
 ({                                  \
  if (((v).count > (HASH_SIZE(v) REHASH_HI_MARK(args))) &&		\
	((v).order < (REHASH_HI_BOUND(args))))				\
   rehash_fn(&(v), pool, REHASH_HI_STEP(args));			\
 })

#define HASH_MAY_STEP_DOWN_(v,pool,rehash_fn,args)			\
 ({                                  \
  if (((v).count < (HASH_SIZE(v) REHASH_LO_MARK(args))) &&		\
	((v).order > (REHASH_LO_BOUND(args))))				\
   rehash_fn(&(v), pool, -(REHASH_LO_STEP(args)));			\
 })

#define HASH_MAY_RESIZE_DOWN_(v,pool,rehash_fn,args)			\
 ({                                  \
119 120
  uint _o = (v).order;							\
  while (((v).count < ((1U << _o) REHASH_LO_MARK(args))) &&		\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
121 122 123
	  (_o > (REHASH_LO_BOUND(args))))				\
   _o -= (REHASH_LO_STEP(args));					\
  if (_o < (v).order)							\
124
   rehash_fn(&(v), pool, _o - (v).order);				\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
125 126 127 128
 })


#define HASH_INSERT2(v,id,pool,node)					\
129
 ({									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
130 131
  HASH_INSERT(v, id, node);						\
  HASH_MAY_STEP_UP(v, id, pool);					\
132 133
 })

Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
134
#define HASH_DELETE2(v,id,pool,key...)					\
135
 ({									\
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
  HASH_TYPE(v) *_n = HASH_DELETE(v, id, key);				\
  if (_n) HASH_MAY_STEP_DOWN(v, id, pool);				\
  _n;									\
 })

#define HASH_REMOVE2(v,id,pool,node)					\
 ({									\
  HASH_TYPE(v) *_n = HASH_REMOVE(v, id, node);			\
  if (_n) HASH_MAY_STEP_DOWN(v, id, pool);				\
  _n;									\
146
 })
147

Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
148

149 150 151 152
#define HASH_WALK(v,next,n)						\
 do {									\
  HASH_TYPE(v) *n;							\
  uint _i;								\
153 154
  uint _s = HASH_SIZE(v);						\
  for (_i = 0; _i < _s; _i++)						\
155 156 157 158 159 160 161 162 163
   for (n = (v).data[_i]; n; n = n->next)

#define HASH_WALK_END } while (0)


#define HASH_WALK_DELSAFE(v,next,n)					\
 do {									\
  HASH_TYPE(v) *n, *_next;						\
  uint _i;								\
164 165
  uint _s = HASH_SIZE(v);						\
  for (_i = 0; _i < _s; _i++)						\
166 167 168 169 170
   for (n = (v).data[_i]; n && (_next = n->next, 1); n = _next)

#define HASH_WALK_DELSAFE_END } while (0)


Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
#define HASH_WALK_FILTER(v,next,n,nn)					\
 do {									\
  HASH_TYPE(v) *n, **nn;						\
  uint _i;								\
  uint _s = HASH_SIZE(v);						\
  for (_i = 0; _i < _s; _i++)						\
   for (nn = (v).data + _i; n = *nn; (*nn == n) ? (nn = &n->next) : NULL)

#define HASH_WALK_FILTER_END } while (0)