Makefile 116 Bytes
Newer Older
1 2 3 4
src := babel.c packets.c
obj := $(src-o-files)
$(all-daemon)
$(cf-local)
Ondřej Zajíček's avatar
Ondřej Zajíček committed
5 6

tests_objs := $(tests_objs) $(src-o-files)