Commit f1cfc191 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent ad6e271b
...@@ -40,65 +40,135 @@ ...@@ -40,65 +40,135 @@
<context> <context>
<name>Accounts</name> <name>Accounts</name>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="308"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="331"/>
<source>Remove account: %1</source> <source>Remove account: %1</source>
<translation>Odstranit účet: %1</translation> <translation>Odstranit účet: %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="309"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="332"/>
<source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source> <source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation> <translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="310"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="333"/>
<source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source> <source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source>
<translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation> <translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="217"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="240"/>
<source>Problem while updating account</source> <source>Problem while updating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation> <translation>Problém při vytváření účtu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="218"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="181"/>
<source>Username, password or account name has not been specified. These fields must be filled in.</source>
<translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo uvedeno. Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="186"/>
<source>Username &apos;%1&apos; has wrong length.</source>
<translation>Uživatelské jméno &apos;%1&apos; má špatnou délku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="200"/>
<source>Account with username &apos;%1&apos; already exists.</source>
<translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="241"/>
<source>Account name has not been specified!</source> <source>Account name has not been specified!</source>
<translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation> <translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="219"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="242"/>
<source>This field must be filled in.</source> <source>This field must be filled in.</source>
<translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation> <translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="165"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="442"/>
<source>Problem while creating account</source> <source>Change user name: %1</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation> <translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="443"/>
<source>Do you want to change the username from &apos;%1&apos; to &apos;%2&apos; for the account &apos;%3&apos;?</source>
<translation>Chcete změnit uživatelské jméno z &apos;%1&apos; na &apos;%2&apos; pro účet &apos;%3&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="445"/>
<source>Note: It will also change all related local database names and account information.</source>
<translation>Poznámka: Změní se také jména všech odpovídajících databází a informace o účtu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="492"/>
<source>Cannot access file database for the username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nelze otevřít databázi souborů pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="501"/>
<source>Cannot change file database to username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nelze změnit databázi souborů na uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="527"/>
<source>Cannot access message database for username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nelze otevřít databázi zpráv pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="536"/>
<source>Cannot change message database to username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nelze změnit databázi zpráv na uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="166"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="570"/>
<source>User name, password or account name has not been specified!</source> <source>New data box identifier &apos;%1&apos; does not correspond with the old username &apos;%2&apos;.</source>
<translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo vyplněno!</translation> <translation>Identifikátor nové schránky &apos;%1&apos; neodpovídá starému uživatelskému jménu &apos;%2&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="167"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="577"/>
<source>These fields must be filled in.</source> <source>Cannot change username &apos;%1&apos; in the account database.</source>
<translation>Tyto položky musí být vyplněny.</translation> <translation>Nelze změnit uživatelské jméno &apos;%1&apos; v databázi účtů.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="183"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="599"/>
<source>Change username: %1</source>
<translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="600"/>
<source>A new username &apos;%1&apos; for the account &apos;%2&apos; has been set.</source>
<translation>Nové uživatelské jméno &apos;%1&apos; pro účet &apos;%2&apos; bylo nastaveno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="602"/>
<source>Account will use the new settings.</source>
<translation>Účet použije nová nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="625"/>
<source>Username problem: %1</source>
<translation>Problém s uživatelským jménem: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="626"/>
<source>The new username &apos;%1&apos; for account &apos;%2&apos; has not been set!</source>
<translation>Nové uživatelské jméno &apos;%1&apos; pro účet &apos;%2&apos; nebylo nastaveno!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="629"/>
<source>Account will use the original settings.</source>
<translation>Účet použije původní nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="208"/>
<source>Creating account: %1</source> <source>Creating account: %1</source>
<translation>Vytváření účtu: %1</translation> <translation>Vytváření účtu: %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="184"/> <location filename="../../src/accounts.cpp" line="209"/>
<source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source> <source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation> <translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation>
</message> </message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="185"/>
<source>Account with user name &apos;%1&apos; already exists.</source>
<translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
</message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>CalendarDialogue</name> <name>CalendarDialogue</name>
...@@ -938,38 +1008,40 @@ ...@@ -938,38 +1008,40 @@
<context> <context>
<name>IsdsWrapper</name> <name>IsdsWrapper</name>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="449"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="485"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1158"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1202"/>
<source>Wrong username or message ID</source> <source>Wrong username or message ID</source>
<translation>Špatné uživatelské jméno nebo ID zprávy</translation> <translation>Špatné uživatelské jméno nebo ID zprávy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="185"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="185"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="308"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="310"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="342"/>
<source>Wrong username</source> <source>Wrong username</source>
<translation>Špatné uživatelské jméno</translation> <translation>Špatné uživatelské jméno</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1170"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1214"/>
<source>Downloading message %1</source> <source>Downloading message %1</source>
<translation>Stahování zprávy %1</translation> <translation>Stahování zprávy %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="311"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="313"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="452"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="345"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="572"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="488"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="579"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="608"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="590"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="615"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="601"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="626"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="657"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="637"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="698"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="693"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="705"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="734"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="789"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="741"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="796"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="825"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="833"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="832"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1161"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1377"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1205"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1421"/>
<source>Error</source> <source>Error</source>
<translation>Chyba</translation> <translation>Chyba</translation>
</message> </message>
...@@ -980,17 +1052,18 @@ ...@@ -980,17 +1052,18 @@
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="311"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="313"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="452"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="345"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="572"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="488"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="591"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="608"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="602"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="627"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="658"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="638"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="706"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="694"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="789"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="742"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="833"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="825"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1161"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1377"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1205"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1421"/>
<source>Internal error</source> <source>Internal error</source>
<translation>Interní chyba</translation> <translation>Interní chyba</translation>
</message> </message>
...@@ -1011,126 +1084,131 @@ ...@@ -1011,126 +1084,131 @@
<translation>Heslo pro uživatelské jméno &apos;%1&apos; bylo změněno.</translation> <translation>Heslo pro uživatelské jméno &apos;%1&apos; bylo změněno.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="364"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="400"/>
<source>Finding databoxes</source> <source>Finding databoxes</source>
<translation>Vyhledávání datových schránek</translation> <translation>Vyhledávání datových schránek</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="389"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="425"/>
<source>Find databox: %1</source> <source>Find databox: %1</source>
<translation>Vyhledat datovou schránku: %1</translation> <translation>Vyhledat datovou schránku: %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="430"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="466"/>
<source>Error creating task</source> <source>Error creating task</source>
<translation>Chyba při vytváření úlohy</translation> <translation>Chyba při vytváření úlohy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="474"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="510"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="956"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="992"/>
<source>Delivery info: %1</source> <source>Delivery info: %1</source>
<translation>Informace o doručení: %1</translation> <translation>Informace o doručení: %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="721"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="757"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="732"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="768"/>
<source>%1: Large message</source> <source>%1: Large message</source>
<translation>%1: Veliká zpráva</translation> <translation>%1: Veliká zpráva</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="723"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="759"/>
<source>Total attachment size is %1 MB. ISDS limits its size to %2 MB. Reduce the total attachment size and try sending the message again.</source> <source>Total attachment size is %1 MB. ISDS limits its size to %2 MB. Reduce the total attachment size and try sending the message again.</source>
<translation>Celková velikost příloh je %1 MB. ISDS ji omezuje na %2 MB. Zmenšete celkovou velikost příloh a pokuste se odeslat zprávu znovu.</translation> <translation>Celková velikost příloh je %1 MB. ISDS ji omezuje na %2 MB. Zmenšete celkovou velikost příloh a pokuste se odeslat zprávu znovu.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="733"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="769"/>
<source>Total size of attachments exceeds %1 MB. Most of the data boxes cannot receive messages larger than %1 MB. However, some OVM data boxes can receive message up to %2 MB.</source> <source>Total size of attachments exceeds %1 MB. Most of the data boxes cannot receive messages larger than %1 MB. However, some OVM data boxes can receive message up to %2 MB.</source>
<translation>Celková velikost příloh přesahuje %1 MB. Většina datových schránek nemůže přijímat zprávy větší než %1 MB. Nicméně některé datové schránky typu OVM mohou přijímat zprávy až do %2 MB.</translation> <translation>Celková velikost příloh přesahuje %1 MB. Většina datových schránek nemůže přijímat zprávy větší než %1 MB. Nicméně některé datové schránky typu OVM mohou přijímat zprávy až do %2 MB.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="735"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="771"/>
<source>Do you really want to send a such large message?</source> <source>Do you really want to send a such large message?</source>
<translation>Opravdu chcete odeslat takto velikou zprávu?</translation> <translation>Opravdu chcete odeslat takto velikou zprávu?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="830"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="866"/>
<source>Username or password missing</source> <source>Username or password missing</source>
<translation>Chybí uživatelské jméno nebo heslo</translation> <translation>Chybí uživatelské jméno nebo heslo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="845"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="881"/>
<source>Account &apos;%1&apos; requires SMS code for password changing.</source> <source>Account &apos;%1&apos; requires SMS code for password changing.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos; vyžaduje SMS kód pro změnu hesla.</translation> <translation>Účet &apos;%1&apos; vyžaduje SMS kód pro změnu hesla.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="972"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1008"/>
<source>Failed to download complete message %1.</source> <source>Failed to download complete message %1.</source>
<translation>Chyba při stahování kompletní zprávy %1.</translation> <translation>Chyba při stahování kompletní zprávy %1.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="976"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1012"/>
<source>Message %1 has been downloaded</source> <source>Message %1 has been downloaded</source>
<translation>Zpráva %1 byla stažena</translation> <translation>Zpráva %1 byla stažena</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="461"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="497"/>
<source>Downloading delivery info %1</source> <source>Downloading delivery info %1</source>
<translation>Stahování doručenky %1</translation> <translation>Stahování doručenky %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="971"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1007"/>
<source>Downloading message: %1</source> <source>Downloading message: %1</source>
<translation>Stahuji zprávu: %1</translation> <translation>Stahuji zprávu: %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="475"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="511"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="957"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="993"/>
<source>Failed to download delivery info for message %1.</source> <source>Failed to download delivery info for message %1.</source>
<translation>Stažení informací o doručení zprávy %1 selhalo.</translation> <translation>Stažení informací o doručení zprávy %1 selhalo.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="320"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="322"/>
<source>Getting account info %1</source> <source>Getting account info %1</source>
<translation>Získávám info o účtě %1</translation> <translation>Získávám info o účtě %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="942"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="978"/>
<source>Account info: %1</source> <source>Account info: %1</source>
<translation>Informace o doručení: %1</translation> <translation>Informace o doručení: %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="943"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="979"/>
<source>Failed to get account info for username %1.</source> <source>Failed to get account info for username %1.</source>
<translation>Nezdařilo se stáhnout informace o účtu pro uživatelské jméno %1.</translation> <translation>Nezdařilo se stáhnout informace o účtu pro uživatelské jméno %1.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1064"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1100"/>
<source>%1: Message has been sent</source> <source>%1: Message has been sent</source>
<translation>%1: Zpráva byla odeslána</translation> <translation>%1: Zpráva byla odeslána</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1065"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1101"/>
<source>Message has successfully been sent to all recipients.</source> <source>Message has successfully been sent to all recipients.</source>
<translation>Zpráva byla úspěšně odeslána všem příjemcům.</translation> <translation>Zpráva byla úspěšně odeslána všem příjemcům.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1070"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1106"/>
<source>%1: Error sending message!</source> <source>%1: Error sending message!</source>
<translation>%1: Chyba při odeslání zprávy!</translation> <translation>%1: Chyba při odeslání zprávy!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1071"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1107"/>
<source>Message has NOT been sent to all recipients.</source> <source>Message has NOT been sent to all recipients.</source>
<translation>Zpráva nebyla odeslána všem příjemcům.</translation> <translation>Zpráva nebyla odeslána všem příjemcům.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1197"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1166"/>
<source>Username could not be changed because an error occurred while trying to log in with the new username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Uživatelské jméno nemohlo být změněno, protože nastala chyba v průběhu pokusu o přihlášení novým uživatelským jménem &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1241"/>
<source>Enter password</source> <source>Enter password</source>
<translation>Zadejte heslo</translation> <translation>Zadejte heslo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="847"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="883"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1221"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1265"/>
<source>Do you want to send SMS code now?</source> <source>Do you want to send SMS code now?</source>
<translation>Chcete zaslat SMS kód?</translation> <translation>Chcete zaslat SMS kód?</translation>
</message> </message>
...@@ -1165,185 +1243,190 @@ ...@@ -1165,185 +1243,190 @@
<translation>ZFO import běží... Počkejte, dokud import neskončí!</translation> <translation>ZFO import běží... Počkejte, dokud import neskončí!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="579"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="615"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="796"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="832"/>
<source>User must be logged to databox.</source> <source>User must be logged to databox.</source>
<translation>Uživatel musí být přihlášen do datové schránky.</translation> <translation>Uživatel musí být přihlášen do datové schránky.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="580"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="616"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="797"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="833"/>
<source>ISDS error.</source> <source>ISDS error.</source>
<translation>Chyba ISDS.</translation> <translation>Chyba ISDS.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="590"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="626"/>
<source>Cannot access databox model.</source> <source>Cannot access databox model.</source>
<translation>Nelze získat data ze seznamu příjemců.</translation> <translation>Nelze získat data ze seznamu příjemců.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="601"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="637"/>
<source>Cannot access attachment model.</source> <source>Cannot access attachment model.</source>
<translation>Nelze získat data ze seznamu příloh.</translation> <translation>Nelze získat data ze seznamu příloh.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="609"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="645"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="618"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="654"/>
<source>Error sending message</source> <source>Error sending message</source>
<translation>Chyba při odesílání zprávy</translation> <translation>Chyba při odesílání zprávy</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="610"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="646"/>
<source>Pre-paid transfer charges for message reply have been enabled.</source> <source>Pre-paid transfer charges for message reply have been enabled.</source>
<translation>Bylo povoleno předplatit poplatky za odpověď na tuto zprávu.</translation> <translation>Bylo povoleno předplatit poplatky za odpověď na tuto zprávu.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="611"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="647"/>
<source>The sender reference number must be specified in the additional section in order to send the message.</source> <source>The sender reference number must be specified in the additional section in order to send the message.</source>
<translation>Pro odeslání inicializační poštovní zprávy musí být zadáno referenční číslo odesílatele.</translation> <translation>Pro odeslání inicializační poštovní zprávy musí být zadáno referenční číslo odesílatele.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="619"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="655"/>
<source>Message uses the offered payment of transfer charges by the recipient.</source> <source>Message uses the offered payment of transfer charges by the recipient.</source>
<translation>Využít nabízenou platbu za zasílací poplatky příjemcem.</translation> <translation>Využít nabízenou platbu za zasílací poplatky příjemcem.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="620"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="656"/>
<source>The recipient reference number must be specified in the additional section in order to send the message.</source> <source>The recipient reference number must be specified in the additional section in order to send the message.</source>
<translation>Pro odeslání předplacené odpovědní poštovní zprávy musí být zadáno referenční číslo příjemce.</translation> <translation>Pro odeslání předplacené odpovědní poštovní zprávy musí být zadáno referenční číslo příjemce.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="657"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="693"/>
<source>Cannot access file database.</source> <source>Cannot access file database.</source>
<translation>Nelze zpřístupnit databázi příloh.</translation> <translation>Nelze zpřístupnit databázi příloh.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="698"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="734"/>
<source>Cannot load file content from path:</source> <source>Cannot load file content from path:</source>
<translation>Nelze načíst obsah souboru z cesty:</translation> <translation>Nelze načíst obsah souboru z cesty:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="705"/> <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="741"/>
<source>No file to sending.</source> <source>No file to sending.</source>
<translation>Žádný soubor k odeslání.</translation>