Commit f1cfc191 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent ad6e271b
......@@ -40,65 +40,135 @@
<context>
<name>Accounts</name>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="308"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="331"/>
<source>Remove account: %1</source>
<translation>Odstranit účet: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="309"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="332"/>
<source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="310"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="333"/>
<source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source>
<translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="217"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="240"/>
<source>Problem while updating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="218"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="181"/>
<source>Username, password or account name has not been specified. These fields must be filled in.</source>
<translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo uvedeno. Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="186"/>
<source>Username &apos;%1&apos; has wrong length.</source>
<translation>Uživatelské jméno &apos;%1&apos; má špatnou délku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="200"/>
<source>Account with username &apos;%1&apos; already exists.</source>
<translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="241"/>
<source>Account name has not been specified!</source>
<translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="219"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="242"/>
<source>This field must be filled in.</source>
<translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="165"/>
<source>Problem while creating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="442"/>
<source>Change user name: %1</source>
<translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="443"/>
<source>Do you want to change the username from &apos;%1&apos; to &apos;%2&apos; for the account &apos;%3&apos;?</source>
<translation>Chcete změnit uživatelské jméno z &apos;%1&apos; na &apos;%2&apos; pro účet &apos;%3&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="445"/>
<source>Note: It will also change all related local database names and account information.</source>
<translation>Poznámka: Změní se také jména všech odpovídajících databází a informace o účtu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="492"/>
<source>Cannot access file database for the username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nelze otevřít databázi souborů pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="501"/>
<source>Cannot change file database to username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nelze změnit databázi souborů na uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="527"/>
<source>Cannot access message database for username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nelze otevřít databázi zpráv pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="536"/>
<source>Cannot change message database to username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Nelze změnit databázi zpráv na uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="166"/>
<source>User name, password or account name has not been specified!</source>
<translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo vyplněno!</translation>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="570"/>
<source>New data box identifier &apos;%1&apos; does not correspond with the old username &apos;%2&apos;.</source>
<translation>Identifikátor nové schránky &apos;%1&apos; neodpovídá starému uživatelskému jménu &apos;%2&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="167"/>
<source>These fields must be filled in.</source>
<translation>Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="577"/>
<source>Cannot change username &apos;%1&apos; in the account database.</source>
<translation>Nelze změnit uživatelské jméno &apos;%1&apos; v databázi účtů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="183"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="599"/>
<source>Change username: %1</source>
<translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="600"/>
<source>A new username &apos;%1&apos; for the account &apos;%2&apos; has been set.</source>
<translation>Nové uživatelské jméno &apos;%1&apos; pro účet &apos;%2&apos; bylo nastaveno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="602"/>
<source>Account will use the new settings.</source>
<translation>Účet použije nová nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="625"/>
<source>Username problem: %1</source>
<translation>Problém s uživatelským jménem: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="626"/>
<source>The new username &apos;%1&apos; for account &apos;%2&apos; has not been set!</source>
<translation>Nové uživatelské jméno &apos;%1&apos; pro účet &apos;%2&apos; nebylo nastaveno!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="629"/>
<source>Account will use the original settings.</source>
<translation>Účet použije původní nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="208"/>
<source>Creating account: %1</source>
<translation>Vytváření účtu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="184"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="209"/>
<source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="185"/>
<source>Account with user name &apos;%1&apos; already exists.</source>
<translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CalendarDialogue</name>
......@@ -938,38 +1008,40 @@
<context>
<name>IsdsWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="449"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1158"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="485"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1202"/>
<source>Wrong username or message ID</source>
<translation>Špatné uživatelské jméno nebo ID zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="185"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="308"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="310"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="342"/>
<source>Wrong username</source>
<translation>Špatné uživatelské jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1214"/>
<source>Downloading message %1</source>
<translation>Stahování zprávy %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="311"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="452"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="572"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="579"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="590"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="601"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="657"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="698"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="705"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="789"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="796"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="833"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1161"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="313"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="345"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="488"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="608"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="615"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="626"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="637"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="693"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="734"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="741"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="825"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="832"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1205"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1421"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
......@@ -980,17 +1052,18 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="311"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="452"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="572"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="591"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="602"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="658"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="706"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="789"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="833"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1161"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="313"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="345"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="488"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="608"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="627"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="638"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="694"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="742"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="825"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1205"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1421"/>
<source>Internal error</source>
<translation>Interní chyba</translation>
</message>
......@@ -1011,126 +1084,131 @@
<translation>Heslo pro uživatelské jméno &apos;%1&apos; bylo změněno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="364"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="400"/>
<source>Finding databoxes</source>
<translation>Vyhledávání datových schránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="389"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="425"/>
<source>Find databox: %1</source>
<translation>Vyhledat datovou schránku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="430"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="466"/>
<source>Error creating task</source>
<translation>Chyba při vytváření úlohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="474"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="956"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="510"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="992"/>
<source>Delivery info: %1</source>
<translation>Informace o doručení: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="721"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="732"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="757"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="768"/>
<source>%1: Large message</source>
<translation>%1: Veliká zpráva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="723"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="759"/>
<source>Total attachment size is %1 MB. ISDS limits its size to %2 MB. Reduce the total attachment size and try sending the message again.</source>
<translation>Celková velikost příloh je %1 MB. ISDS ji omezuje na %2 MB. Zmenšete celkovou velikost příloh a pokuste se odeslat zprávu znovu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="733"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="769"/>
<source>Total size of attachments exceeds %1 MB. Most of the data boxes cannot receive messages larger than %1 MB. However, some OVM data boxes can receive message up to %2 MB.</source>
<translation>Celková velikost příloh přesahuje %1 MB. Většina datových schránek nemůže přijímat zprávy větší než %1 MB. Nicméně některé datové schránky typu OVM mohou přijímat zprávy až do %2 MB.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="735"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="771"/>
<source>Do you really want to send a such large message?</source>
<translation>Opravdu chcete odeslat takto velikou zprávu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="830"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="866"/>
<source>Username or password missing</source>
<translation>Chybí uživatelské jméno nebo heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="845"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="881"/>
<source>Account &apos;%1&apos; requires SMS code for password changing.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos; vyžaduje SMS kód pro změnu hesla.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="972"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1008"/>
<source>Failed to download complete message %1.</source>
<translation>Chyba při stahování kompletní zprávy %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="976"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1012"/>
<source>Message %1 has been downloaded</source>
<translation>Zpráva %1 byla stažena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="461"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="497"/>
<source>Downloading delivery info %1</source>
<translation>Stahování doručenky %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="971"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1007"/>
<source>Downloading message: %1</source>
<translation>Stahuji zprávu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="475"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="957"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="511"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="993"/>
<source>Failed to download delivery info for message %1.</source>
<translation>Stažení informací o doručení zprávy %1 selhalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="320"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="322"/>
<source>Getting account info %1</source>
<translation>Získávám info o účtě %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="942"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="978"/>
<source>Account info: %1</source>
<translation>Informace o doručení: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="943"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="979"/>
<source>Failed to get account info for username %1.</source>
<translation>Nezdařilo se stáhnout informace o účtu pro uživatelské jméno %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1064"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1100"/>
<source>%1: Message has been sent</source>
<translation>%1: Zpráva byla odeslána</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1101"/>
<source>Message has successfully been sent to all recipients.</source>
<translation>Zpráva byla úspěšně odeslána všem příjemcům.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1106"/>
<source>%1: Error sending message!</source>
<translation>%1: Chyba při odeslání zprávy!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1071"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1107"/>
<source>Message has NOT been sent to all recipients.</source>
<translation>Zpráva nebyla odeslána všem příjemcům.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1197"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1166"/>
<source>Username could not be changed because an error occurred while trying to log in with the new username &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Uživatelské jméno nemohlo být změněno, protože nastala chyba v průběhu pokusu o přihlášení novým uživatelským jménem &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1241"/>
<source>Enter password</source>
<translation>Zadejte heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="847"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1221"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="883"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1265"/>
<source>Do you want to send SMS code now?</source>
<translation>Chcete zaslat SMS kód?</translation>
</message>
......@@ -1165,185 +1243,190 @@
<translation>ZFO import běží... Počkejte, dokud import neskončí!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="579"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="796"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="615"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="832"/>
<source>User must be logged to databox.</source>
<translation>Uživatel musí být přihlášen do datové schránky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="580"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="797"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="616"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="833"/>
<source>ISDS error.</source>
<translation>Chyba ISDS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="590"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="626"/>
<source>Cannot access databox model.</source>
<translation>Nelze získat data ze seznamu příjemců.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="601"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="637"/>
<source>Cannot access attachment model.</source>
<translation>Nelze získat data ze seznamu příloh.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="609"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="618"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="645"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="654"/>
<source>Error sending message</source>
<translation>Chyba při odesílání zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="610"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="646"/>
<source>Pre-paid transfer charges for message reply have been enabled.</source>
<translation>Bylo povoleno předplatit poplatky za odpověď na tuto zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="611"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="647"/>
<source>The sender reference number must be specified in the additional section in order to send the message.</source>
<translation>Pro odeslání inicializační poštovní zprávy musí být zadáno referenční číslo odesílatele.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="619"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="655"/>
<source>Message uses the offered payment of transfer charges by the recipient.</source>
<translation>Využít nabízenou platbu za zasílací poplatky příjemcem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="620"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="656"/>
<source>The recipient reference number must be specified in the additional section in order to send the message.</source>
<translation>Pro odeslání předplacené odpovědní poštovní zprávy musí být zadáno referenční číslo příjemce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="657"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="693"/>
<source>Cannot access file database.</source>
<translation>Nelze zpřístupnit databázi příloh.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="698"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="734"/>
<source>Cannot load file content from path:</source>
<translation>Nelze načíst obsah souboru z cesty:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="705"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="741"/>
<source>No file to sending.</source>
<translation>Žádný soubor k odeslání.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="722"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="758"/>
<source>Total attachment size exceeds the limit!</source>
<translation>Celková velikost příloh převyšuje limit!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="760"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="796"/>
<source>%1: sending message</source>
<translation>%1: odesílání zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="989"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1025"/>
<source>%1: messages</source>
<translation>%1: zpráv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="990"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1026"/>
<source>Failed to download list of messages for user name &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Chyba při stahování seznamu zpráv pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1039"/>
<source>ZFO import: %1/%2</source>
<translation>ZFO import: %1/%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1043"/>
<source>ZFO import has been finished with the result:</source>
<translation>ZFO import byl dokončen s výsledkem:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1044"/>
<source>ZFO import: done</source>
<translation>ZFO import: Dokončeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1079"/>
<source>Message has been sent to &lt;b&gt;&apos;%1&apos;&lt;/b&gt; &lt;i&gt;(%2)&lt;/i&gt; as message number &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;.</source>
<translation>Zpráva byla odeslána příjemci &lt;b&gt;&apos;%1&apos;&lt;/b&gt; &lt;i&gt;(%2)&lt;/i&gt; pod číslem &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1050"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1086"/>
<source>Message has NOT been sent to &lt;b&gt;&apos;%1&apos;&lt;/b&gt; &lt;i&gt;(%2)&lt;/i&gt;. ISDS returns: %3</source>
<translation>Zpráva nebyla odeslána příjemci &lt;b&gt;&apos;%1&apos;&lt;/b&gt; &lt;i&gt;(%2)&lt;/i&gt;. ISDS vrací: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1060"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1096"/>
<source>Sending finished</source>
<translation>Odeslání dokončeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1195"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1165"/>
<source>Username change: %1</source>
<translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1239"/>
<source>Enter password: %1</source>
<translation>Zadejte heslo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1196"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1240"/>
<source>Password for account &apos;%1&apos; missing</source>
<translation>Chybí heslo pro účet &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1206"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1250"/>
<source>Enter security code: %1</source>
<translation>Zadejte bezpečnostní kód: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1207"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1251"/>
<source>Security code for account &apos;%1&apos; required</source>
<translation>Je vyžadován bezpečnostní kód pro účet &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1232"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1276"/>
<source>Enter certificate password: %1</source>
<translation>Zadejte heslo k certifikátu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1233"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1277"/>
<source>Certificate password for account &apos;%1&apos; required</source>
<translation>Je vyžadováno heslo k certifikátu pro účet &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1344"/>
<source>Enter SMS code: %1</source>
<translation>Zadejte SMS kód: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1345"/>
<source>SMS code for &apos;%1&apos; required</source>
<translation>Je vyžadován SMS kód pro &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1346"/>
<source>Enter SMS code</source>
<translation>Zadejte SMS kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1364"/>
<source>Enter SMS code again</source>
<translation>Zadejte platný SMS kód znovu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1430"/>
<source>received</source>
<translation>přijaté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1432"/>
<source>sent</source>
<translation>odeslané</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1435"/>
<source>%1: downloading %2</source>
<translation>%1: stahuji %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1208"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1252"/>
<source>Enter security code</source>
<translation>Zadejte bezpečnostní kód</translation>
</message>
......@@ -1353,95 +1436,97 @@
<translation>Nezdařilo se změnit heslo pro uživatelské jméno %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="390"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="426"/>
<source>Failed finding databox to phrase &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Chyba při hledání datové schránky ke spojení &apos;%1&apos;.</translation>