Commit 6d706836 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent d89b607a
......@@ -138,7 +138,7 @@ Item {
from: 0
to: 3
stepSize: 1
accessibleDescription: qsTr("Set application debug verbosity level")
accessibleDescription: qsTr("Set the amount of logged debugging information")
onValueModified: settings.setDebugVerbosityLevel(debugVerosityLevelSpinBox.val())
}
AccessibleText {
......@@ -158,13 +158,13 @@ Item {
from: 0
to: 3
stepSize: 1
accessibleDescription: qsTr("Set application log verbosity level")
accessibleDescription: qsTr("Set the verbosity of logged entries")
onValueModified: settings.setLogVerosityLevel(logVerosityLevelSpinBox.val())
}
AccessibleText {
color: datovkaPalette.mid
width: parent.width
text: qsTr("Log verbosity value controls the verbosity of written log entries.").arg(logVerosityLevelSpinBox.dflt)
text: qsTr("Log verbosity controls the level of detail of the logged entries.").arg(logVerosityLevelSpinBox.dflt)
wrapMode: Text.Wrap
}
} // Column layout
......
......@@ -2289,8 +2289,14 @@
<translation>Zobrazení logu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="238"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="238"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="227"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="227"/>
<source>Show log panel</source>
<translation>Zobrazit panel logu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="234"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="234"/>
<source>User Guide</source>
<translation>Uživatelská příručka</translation>
</message>
......@@ -3095,65 +3101,101 @@ Klikněte na ikonu nebo na tento text pro jejich stažení.</translation>
<context>
<name>PageSettingsGeneral</name>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="48"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="48"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="50"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="50"/>
<source>General settings</source>
<translation>Obecné nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="71"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="71"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="73"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="73"/>
<source>Language</source>
<translation>Jazyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="76"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="76"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="78"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="78"/>
<source>Select language</source>
<translation>Vyberte jazyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="80"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="80"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="82"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="82"/>
<source>System</source>
<translation>Ze systému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="81"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="81"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="83"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="83"/>
<source>Czech</source>
<translation>Český</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="82"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="82"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="84"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="84"/>
<source>English</source>
<translation>Anglický</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="89"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="89"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="91"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="91"/>
<source>Note: Language will be changed after application restart.</source>
<translation>Poznámka: Jazyk bude změněn až po restartu aplikace.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="96"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="96"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="98"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="98"/>
<source>Font size and application scale</source>
<translation>Velikost písma a měřítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="107"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="107"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="109"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="109"/>
<source>Set application font size</source>
<translation>Nastavit velikost fontu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="118"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="118"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="120"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="120"/>
<source>Note: Font size will be changed after application restart. Default is %1.</source>
<translation>Poznámka: Změna velikosti se projeví až po restartu aplikace. Výchozí hodnota je %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="133"/>
<source>Debug verbosity level</source>
<translation>Úroveň ladících výpisů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="141"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="141"/>
<source>Set the amount of logged debugging information</source>
<translation>Nastavit množství zaznamenávaných ladících informací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="161"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="161"/>
<source>Set the verbosity of logged entries</source>
<translation>Nastavit podrobnost zaznamenávaných položek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="167"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="167"/>
<source>Log verbosity controls the level of detail of the logged entries.</source>
<translation>Podrobnost záznamů určuje úroveň detailu zaznamenávaných informací.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="147"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="147"/>
<source>Debug verbosity controls the amount of debugging information written to the log file.</source>
<translation>Úroveň ladících výpisů řídí množství zaznamenávaných ladících informací.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="153"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="153"/>
<source>Log verbosity level</source>
<translation>Podrobnost záznamů</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageSettingsPin</name>
......
......@@ -2289,8 +2289,14 @@
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="238"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="238"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="227"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="227"/>
<source>Show log panel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="234"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="234"/>
<source>User Guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
......@@ -3094,65 +3100,101 @@ Click the icon or this text for their download.</source>
<context>
<name>PageSettingsGeneral</name>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="48"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="48"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="50"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="50"/>
<source>General settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="71"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="71"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="73"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="73"/>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="76"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="76"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="78"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="78"/>
<source>Select language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="80"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="80"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="82"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="82"/>
<source>System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="81"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="81"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="83"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="83"/>
<source>Czech</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="82"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="82"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="84"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="84"/>
<source>English</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="89"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="89"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="91"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="91"/>
<source>Note: Language will be changed after application restart.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="96"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="96"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="98"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="98"/>
<source>Font size and application scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="107"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="107"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="109"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="109"/>
<source>Set application font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="118"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="118"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="120"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="120"/>
<source>Note: Font size will be changed after application restart. Default is %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="133"/>
<source>Debug verbosity level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="141"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="141"/>
<source>Set the amount of logged debugging information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="147"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="147"/>
<source>Debug verbosity controls the amount of debugging information written to the log file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="153"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="153"/>
<source>Log verbosity level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="161"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="161"/>
<source>Set the verbosity of logged entries</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="167"/>
<location filename="../../qml/pages/PageSettingsGeneral.qml" line="167"/>
<source>Log verbosity controls the level of detail of the logged entries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageSettingsPin</name>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment