Commit 67ffa0e4 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent fd605d40
......@@ -40,62 +40,62 @@
<context>
<name>Accounts</name>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="302"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="308"/>
<source>Remove account: %1</source>
<translation>Odstranit účet: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="303"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="309"/>
<source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="304"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="310"/>
<source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source>
<translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="211"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="217"/>
<source>Problem while updating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="212"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="218"/>
<source>Account name has not been specified!</source>
<translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="213"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="219"/>
<source>This field must be filled in.</source>
<translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="159"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="165"/>
<source>Problem while creating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="160"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="166"/>
<source>User name, password or account name has not been specified!</source>
<translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo vyplněno!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="161"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="167"/>
<source>These fields must be filled in.</source>
<translation>Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="177"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="183"/>
<source>Creating account: %1</source>
<translation>Vytváření účtu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="178"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="184"/>
<source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="179"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="185"/>
<source>Account with user name &apos;%1&apos; already exists.</source>
<translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
</message>
......@@ -130,26 +130,26 @@
<context>
<name>DbWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="157"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="228"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="158"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="227"/>
<source>Message %1 envelope update failed!</source>
<translation>Aktulizace obálky zprávy %1 selhala!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="171"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="172"/>
<source>%1: new messages: %2</source>
<translation>%1: nových zpráv: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="174"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="175"/>
<source>%1: No new messages.</source>
<translation>%1: Žádné nové zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="130"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="131"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="220"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="299"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="328"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="292"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="322"/>
<source>Cannot open message database!</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít databázi zpráv!</translation>
</message>
......@@ -276,7 +276,15 @@
<translation>Otevřené adresování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="147"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="122"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="191"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="283"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="311"/>
<source>Internal error!</source>
<translation>Interní chyba!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="148"/>
<source>Message %1 envelope insertion failed!</source>
<translation>Zpracování obálky zprávy %1 selhalo!</translation>
</message>
......@@ -290,11 +298,6 @@
<source>File %1 insertion failed!</source>
<translation>Nepodařilo se zpracovat soubor %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="243"/>
<source>Message has been downloaded</source>
<translation>Zpráva byla stažena</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ErrorEntry</name>
......@@ -365,62 +368,62 @@
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<source>Select location type</source>
<translation>Vyberte typ umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="131"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
<source>Desktop</source>
<translation>Plocha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
<source>Documents</source>
<translation>Dokumenty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="139"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="139"/>
<source>Downloads</source>
<translation>Stažené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="140"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="140"/>
<source>Pictures</source>
<translation>Obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="141"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="141"/>
<source>Temp</source>
<translation>Dočasné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="166"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="166"/>
<source>Up</source>
<translation>Nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="241"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="241"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="248"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="248"/>
<source>Open directory.</source>
<translation>Otevřít adresář.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="244"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="244"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="251"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="251"/>
<source>File is selected.</source>
<translation>Soubor je vybrán.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="246"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="246"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="253"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="253"/>
<source>File is not selected.</source>
<translation>Soubor není vybrán.</translation>
</message>
......@@ -470,189 +473,189 @@
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="313"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="657"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="661"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation>Chybějící ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="314"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="658"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="662"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="315"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="659"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="663"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="363"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="365"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation>Smazat soubory: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="364"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="366"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="365"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="367"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="407"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation>Vakuum databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="423"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="425"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="798"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="773"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="799"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="774"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="801"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="776"/>
<source>Attachment size</source>
<translation>Velikost příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="803"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="778"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="804"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="806"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="779"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="804"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="806"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="779"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="805"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="780"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="808"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="783"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="809"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="817"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="784"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="792"/>
<source>Databox ID</source>
<translation>ID schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="811"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="819"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="786"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="794"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="813"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="788"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="795"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="816"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="791"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="823"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="798"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="829"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="804"/>
<source>Our file mark</source>
<translation>Naše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="833"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="808"/>
<source>Our reference number</source>
<translation>Naše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="837"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="812"/>
<source>Your file mark</source>
<translation>Vaše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="841"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="816"/>
<source>Your reference number</source>
<translation>Vaše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="845"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
<source>Law</source>
<translation>Zákon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="849"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="824"/>
<source>Year</source>
<translation>Rok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="853"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="828"/>
<source>Section</source>
<translation>Sekce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="857"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="832"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="861"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="836"/>
<source>Letter</source>
<translation>Písmeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="840"/>
<source>Additional info</source>
<translation>Doplňující informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="844"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="870"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="845"/>
<source>Delivery time</source>
<translation>Čas dodání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="874"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="849"/>
<source>Accetance time</source>
<translation>Čas doručení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="853"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="882"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="857"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
......@@ -1386,6 +1389,28 @@
<translation>Změna hesla: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Log</name>
<message>
<location filename="../../src/log.cpp" line="89"/>
<source>Send log via email</source>
<translation>Odeslat log emailem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/log.cpp" line="90"/>
<source>Do you want to send the log information to developers?</source>
<translation>Chcete odeslat log vývojářům?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LogBar</name>
<message>
<location filename="../../qml/components/LogBar.qml" line="47"/>
<location filename="../../qml/components/LogBar.qml" line="47"/>
<source>Close log bar</source>
<translation>Zavřít panel logu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MessageDialogue</name>
<message>
......@@ -1665,50 +1690,50 @@
<translation>Zobrazit nastavení aplikace.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="150"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="150"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="151"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="151"/>
<source>Add a new account</source>
<translation>Přidat nový účet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="263"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="263"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="264"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="264"/>
<source>Account &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="263"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="263"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="264"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="264"/>
<source>Testing account &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Testovací účet &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="281"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="281"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="282"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="282"/>
<source>Synchronise account &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Synchronizovat účet &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="322"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="322"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="323"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="323"/>
<source>Received messages</source>
<translation>Přijaté zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="362"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="362"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="363"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="363"/>
<source>Received messages of account &apos;%1&apos;. (Unread %2 of %3 received messages.)</source>
<translation>Přijaté zprávy účtu &apos;%1&apos;. (Nepřečteno %2 z %3 přijatých zpráv.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="403"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="403"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="404"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="404"/>
<source>Sent messages</source>
<translation>Odeslané zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="443"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="443"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="444"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="444"/>
<source>Sent messages of account &apos;%1&apos;. (Total of %2 sent messages.)</source>
<translation>Odeslané zprávy účtu &apos;%1&apos;. (Celkem %2 odeslaných zpráv.)</translation>
</message>
......@@ -2105,6 +2130,39 @@
<translation>Importovat vybrané ZFO soubory</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageLog</name>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="46"/>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="46"/>
<source>Log from current run:</source>
<translation>Log současného běhu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="60"/>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="60"/>
<source>Log file</source>
<translation>Soubor s logem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="68"/>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="68"/>
<source>Log Viewer</source>
<translation>Zobrazení logu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="79"/>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="79"/>
<source>Send log to helpdesk</source>
<translation>Odeslat log na podporu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="113"/>
<location filename="../../qml/pages/PageLog.qml" line="113"/>
<source>Choose log file</source>
<translation>Vybrat soubor s logem</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageMenuAccount</name>
<message>
......@@ -2165,68 +2223,74 @@
<context>
<name>PageMenuDatovkaSettings</name>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="64"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="64"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="65"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="65"/>
<source>Settings</source>
<translation>Nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="146"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="146"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="157"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="157"/>
<source>Add account</source>
<translation>Přidat účet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="153"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="153"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="164"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="164"/>
<source>Search message</source>
<translation>Hledat zprávu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="171"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="171"/>
<source>Import message</source>
<translation>Importovat zprávu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="167"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="167"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="178"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="178"/>
<source>Update list of uploaded files</source>
<translation>Aktualizovat seznam nahraných zpráv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="181"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="181"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="192"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="192"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="188"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="188"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="199"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="199"/>
<source>Synchronization</source>
<translation>Synchronizace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="195"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="195"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="206"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="206"/>
<source>Storage</source>
<translation>Úložiště</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="202"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="202"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="213"/>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="213"/>
<source>Security and PIN</source>
<translation>Zabezpečení a PIN</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageMenuDatovkaSettings.qml" line="174"/>