Commit 4cea6e01 authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation.

parent 3e43a72c
......@@ -447,62 +447,62 @@
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="132"/>
<source>Select location type</source>
<translation>Vyberte typ umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="134"/>
<source>Desktop</source>
<translation>Plocha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
<source>Documents</source>
<translation>Dokumenty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="139"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="139"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="136"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="136"/>
<source>Downloads</source>
<translation>Stažené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="140"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="140"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
<source>Pictures</source>
<translation>Obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="141"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="141"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
<source>Temp</source>
<translation>Dočasné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="166"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="166"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="160"/>
<source>Up</source>
<translation>Nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="248"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="248"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="237"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="237"/>
<source>Open directory.</source>
<translation>Otevřít adresář.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="251"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="251"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="240"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="240"/>
<source>File is selected.</source>
<translation>Soubor je vybrán.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="253"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="253"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="242"/>
<location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="242"/>
<source>File is not selected.</source>
<translation>Soubor není vybrán.</translation>
</message>
......@@ -510,246 +510,244 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="213"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="231"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="260"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="269"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="220"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="249"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="258"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation>Chyba otevření přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="261"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="270"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="250"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="259"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="262"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="271"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="251"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="260"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="214"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="232"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="221"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="794"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="343"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="705"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="332"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="702"/>
<source>ZFO missing</source>
<translation>Chybějící ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="344"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="706"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="333"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="703"/>
<source>ZFO message is not present in local database.</source>
<translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="345"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="707"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="334"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="704"/>
<source>Download complete message again to obtain it.</source>
<translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="395"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="388"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation>Smazat soubory: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="396"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="389"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="397"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="390"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="439"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="432"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation>Vakuum databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="455"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="448"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="793"/>
<source>Saving Successful</source>
<translation>Úspěšně uloženo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="796"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="793"/>
<source>Files have been saved.</source>
<translation>Soubory byly úspěšně uloženy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<source>Saving Failed</source>
<translation>Ukládání selhalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="800"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="797"/>
<source>Files have not been saved.</source>
<translation>Soubory nebyly uloženy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="801"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="798"/>
<source>Please check whether the application has permissions to access the storage.</source>
<translation>Ověřte prosím, zda aplikace má oprávnění k přístupu do úložiště.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="859"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="856"/>
<source>General</source>
<translation>Obecné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="860"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="857"/>
<source>Subject</source>
<translation>Předmět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="862"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="859"/>
<source>Attachment size</source>
<translation>Velikost příloh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="861"/>
<source>Personal delivery</source>
<translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="867"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="862"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="865"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="867"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="862"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="864"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="863"/>
<source>Delivery by fiction</source>
<translation>Doručení fikcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="866"/>
<source>Sender</source>
<translation>Odesílatel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="870"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="867"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="875"/>
<source>Databox ID</source>
<translation>ID schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="872"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="880"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="869"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="874"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="871"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="878"/>
<source>Address</source>
<translation>Adresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="877"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="874"/>
<source>Recipient</source>
<translation>Příjemce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="884"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="881"/>
<source>To hands</source>
<translation>K rukám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="890"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="887"/>
<source>Our file mark</source>
<translation>Naše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="894"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="891"/>
<source>Our reference number</source>
<translation>Naše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="898"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="895"/>
<source>Your file mark</source>
<translation>Vaše spisová značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="902"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="899"/>
<source>Your reference number</source>
<translation>Vaše číslo jednací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="906"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="903"/>
<source>Law</source>
<translation>Zákon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="910"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="907"/>
<source>Year</source>
<translation>Rok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="914"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="911"/>
<source>Section</source>
<translation>Sekce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="918"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="915"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Odstavec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="922"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="919"/>
<source>Letter</source>
<translation>Písmeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="926"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="923"/>
<source>Additional info</source>
<translation>Doplňující informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="930"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="927"/>
<source>Message state</source>
<translation>Stav zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="931"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="928"/>
<source>Delivery time</source>
<translation>Čas dodání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="935"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="932"/>
<source>Accetance time</source>
<translation>Čas doručení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="939"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="936"/>
<source>Status</source>
<translation>Stav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="943"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="940"/>
<source>Events</source>
<translation>Události</translation>
</message>
......@@ -847,62 +845,62 @@
<context>
<name>IosHelper</name>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="51"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="59"/>
<source>iCloud error</source>
<translation>Chyba iCloudu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="52"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="60"/>
<source>Unable to access iCloud account. Open the settings and check your iCloud settings.</source>
<translation>Nelze použít účet pro iCloud. Ověřte nastavení iCloudu na Vašem zařízení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="71"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="79"/>
<source>Unable to access iCloud!</source>
<translation>Nelze použít iCloud!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="76"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="84"/>
<source>Cannot create subdirectory &apos;%1&apos; in iCloud.</source>
<translation>V iCloudu nelze vytvořit podadresář &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="81"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="89"/>
<source>File &apos;%1&apos; already exists in iCloud.</source>
<translation>Soubor &apos;%1&apos; již v iCloudu existuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="85"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="93"/>
<source>File &apos;%1&apos; upload failed.</source>
<translation>Nahrávání souboru &apos;%1&apos; selhalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="88"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="96"/>
<source>File &apos;%1&apos; has been stored into iCloud.</source>
<translation>Soubor &apos;%1&apos; byl uložen do iCloudu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="103"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="111"/>
<source>Saved to iCloud</source>
<translation>Uloženo do iCloudu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="104"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="112"/>
<source>Files have been stored into iCloud.</source>
<translation>Soubory byly uloženy do iCloudu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="105"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="113"/>
<source>Path: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="114"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="122"/>
<source>iCloud Problem</source>
<translation>Problém s iCloudem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="115"/>
<location filename="../../src/auxiliaries/ios_helper.cpp" line="123"/>
<source>Files have not been saved!</source>
<translation>Soubory nebyly uloženy!</translation>
</message>
......@@ -1068,17 +1066,17 @@
<context>
<name>IsdsSession</name>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="93"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="104"/>
<source>Cannot open certificate</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít certifikát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="121"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="132"/>
<source>Cannot parse certificate</source>
<translation>Nepodařilo se zpracovat certifikát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="127"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="138"/>
<source>Unknown certificate format</source>
<translation>Neznámý formát certifikátu</translation>
</message>
......@@ -1697,27 +1695,27 @@
<translation>Velikost databáze je %1 MB.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="465"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="469"/>
<source>Change database location</source>
<translation>Změna umístění databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="466"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="470"/>
<source>What do you want to do with the currently used database files?</source>
<translation>Co chcete udělat se stávajícími databázovými soubory?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="467"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="471"/>
<source>You have the option to move the current database files to a new location or you can delete them and create new empty databases.</source>
<translation>Máte možnost přesunout soubory současných databází do nového umístění, nebo je můžete smazat a vytvořit nové prázdné databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="460"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="464"/>
<source>Move</source>
<translation>Přesunout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="461"/>
<location filename="../../src/messages.cpp" line="465"/>
<source>Create new</source>
<translation>Nově vytvořit</translation>
</message>
......@@ -2016,44 +2014,44 @@
<translation>Přidat nový účet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="264"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="264"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="263"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="263"/>
<source>Account &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="264"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="264"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="263"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="263"/>
<source>Testing account &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Testovací účet &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="282"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="282"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="281"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="281"/>
<source>Synchronise account &apos;%1&apos;.</source>
<translation>Synchronizovat účet &apos;%1&apos;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="323"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="323"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="322"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="322"/>
<source>Received messages</source>
<translation>Přijaté zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="363"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="363"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="362"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="362"/>
<source>Received messages of account &apos;%1&apos;. (Unread %2 of %3 received messages.)</source>
<translation>Přijaté zprávy účtu &apos;%1&apos;. (Nepřečteno %2 z %3 přijatých zpráv.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="404"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="404"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="403"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="403"/>
<source>Sent messages</source>
<translation>Odeslané zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="444"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="444"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="443"/>
<location filename="../../qml/pages/PageAccountList.qml" line="443"/>
<source>Sent messages of account &apos;%1&apos;. (Total of %2 sent messages.)</source>
<translation>Odeslané zprávy účtu &apos;%1&apos;. (Celkem %2 odeslaných zpráv.)</translation>
</message>
......@@ -2470,68 +2468,70 @@
<context>
<name>PageImportMessage</name>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="73"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="73"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="80"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="80"/>
<source>ZFO message import</source>
<translation>Import ZFO zpráv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="83"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="83"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="92"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="92"/>
<source>Select ZFO files</source>
<translation>Vyberte soubory ZFO</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="87"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="87"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="101"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="101"/>
<source>Select import directory</source>
<translation>Vyberte adresář pro import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="104"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="104"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="132"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="132"/>
<source>Import ZFO files from directory</source>
<translation>Importovat ZFO soubory z adresáře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="129"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="157"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="157"/>
<source>Here you can import messages from ZFO files into the local database. You can manually specify individual ZFO files or you can select whole directories containing ZFO files.</source>
<translation>Zde můžete importovat zprávy ze souborů ZFO do místní databáze. Můžete ručně vybrat jednotlivé ZFO soubory, nebo můžete vybrat celé adresáře se ZFO soubory.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="133"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="161"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="161"/>
<source>Verify data on server</source>
<translation>Ověřit data na serveru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="142"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="142"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="170"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="170"/>
<source>Messages will be validated on the ISDS server before being imported. Imported messages are going to be sent to the ISDS server where they are going to be checked. Messages failing this test won&apos;t be imported.</source>
<translation>Před importem budou zprávy ověřeny na ISDS serveru. Importované zprávy budou nejdříve zaslány na ISDS server, kde budou ověřeny. Zprávy, které se nepodaří ověřit, nebudou importovány.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="143"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="143"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="171"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="171"/>
<source>Working internet connection is required. The duration of the operation depends on the speed of your internet connection. The size of the generated upload traffic depends on the amount of imported data.</source>
<translation>Je vyžadováno funkční připojení k internetu. Trvání operace závisí na rychlosti připojení k internetu. Množství přenášených dat závisí na velikosti importovaných dat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="144"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="144"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="172"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="172"/>
<source>We don&apos;t recommend using this option when you are using a mobile internet connection.</source>
<translation>Tuto volbu nedoporučujeme, pokud používáte mobilní připojení k internetu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="145"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="145"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="173"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="173"/>
<source>Imported messages won&apos;t be validated on the ISDS server.</source>
<translation>Importované zprávy nebudou ověřeny na serveru ISDS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="97"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="113"/>
<location filename="../../qml/pages/PageImportMessage.qml" line="125"/>