Commit 1ec0903b authored by Karel Slaný's avatar Karel Slaný

Updated Czech localisation file.

parent 7da28a59
......@@ -40,62 +40,62 @@
<context>
<name>Accounts</name>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="254"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="301"/>
<source>Remove account: %1</source>
<translation>Odstranit účet: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="255"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="302"/>
<source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="256"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="303"/>
<source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source>
<translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="174"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="210"/>
<source>Problem while updating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="175"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="211"/>
<source>Account name has not been specified!</source>
<translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="176"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="212"/>
<source>This field must be filled in.</source>
<translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="130"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="158"/>
<source>Problem while creating account</source>
<translation>Problém při vytváření účtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="131"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="159"/>
<source>User name, password or account name has not been specified!</source>
<translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo vyplněno!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="132"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="160"/>
<source>These fields must be filled in.</source>
<translation>Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="148"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="176"/>
<source>Creating account: %1</source>
<translation>Vytváření účtu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="149"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="177"/>
<source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="150"/>
<location filename="../../src/accounts.cpp" line="178"/>
<source>Account with user name &apos;%1&apos; already exists.</source>
<translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
</message>
......@@ -130,168 +130,168 @@
<context>
<name>DbWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="153"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="216"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="156"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="228"/>
<source>Message %1 envelope update failed!</source>
<translation>Aktulizace obálky zprávy %1 selhala!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="168"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="171"/>
<source>%1: new messages: %2</source>
<translation>%1: nových zpráv: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="171"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="174"/>
<source>%1: No new messages.</source>
<translation>%1: Žádné nové zprávy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="123"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="207"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="255"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="277"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="126"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="219"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="292"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="321"/>
<source>Cannot open message database!</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít databázi zpráv!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="42"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="38"/>
<source>Data box ID</source>
<translation>ID datové schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="43"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="39"/>
<source>Data box type</source>
<translation>Typ datové schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="45"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="41"/>
<source>IČ</source>
<translation>IČ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="48"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="44"/>
<source>Given name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="52"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="48"/>
<source>Middle name</source>
<translation>Prostření jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="56"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="52"/>
<source>Surname</source>
<translation>Příjmení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="60"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="56"/>
<source>Surname at birth</source>
<translation>Rodné příjmení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="64"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="60"/>
<source>Date of birth</source>
<translation>Datum narození</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="68"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="64"/>
<source>City of birth</source>
<translation>Místo narození</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="72"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="68"/>
<source>County of birth</source>
<translation>Okres narození</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="76"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="72"/>
<source>State of birth</source>
<translation>Stát narození</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="80"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="76"/>
<source>Company name</source>
<translation>Název firmy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="83"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="79"/>
<source>Street of residence</source>
<translation>Sídlo - ulice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="85"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="81"/>
<source>Number in street</source>
<translation>Číslo orientační</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="87"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="83"/>
<source>Number in municipality</source>
<translation>Číslo popisné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="89"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="85"/>
<source>Zip code</source>
<translation>PSČ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="91"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="87"/>
<source>City of residence</source>
<translation>Sídlo - město</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="94"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="90"/>
<source>State of residence</source>
<translation>Sídlo - stát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="98"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="94"/>
<source>Nationality</source>
<translation>Státní občanství</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="101"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="97"/>
<source>Databox state</source>
<translation>Stav schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="103"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="99"/>
<source>Effective OVM</source>
<translation>Efektivní OVM</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="104"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="106"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="100"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="102"/>
<source>Yes</source>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="104"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="106"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="100"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="102"/>
<source>No</source>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="105"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="101"/>
<source>Open addressing</source>
<translation>Otevřené adresování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="143"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="146"/>
<source>Message %1 envelope insertion failed!</source>
<translation>Zpracování obálky zprávy %1 selhalo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="187"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="199"/>
<source>Cannot open file database!</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít databázi souborů!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="195"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="207"/>
<source>File %1 insertion failed!</source>
<translation>Nepodařilo se zpracovat soubor %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="226"/>
<location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="238"/>
<source>Message has been downloaded</source>
<translation>Zpráva byla stažena</translation>
</message>
......@@ -428,48 +428,48 @@
<context>
<name>Files</name>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="177"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="208"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="200"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="231"/>
<source>Open attachment error</source>
<translation>Chyba otevření přílohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="209"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="232"/>
<source>There is no application to open this file format.</source>
<translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="210"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="233"/>
<source>File: &apos;%1&apos;</source>
<translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="178"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="201"/>
<source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
<translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="280"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="321"/>
<source>Delete files: %1</source>
<translation>Smazat soubory: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="281"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="322"/>
<source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
<translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="282"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="323"/>
<source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
<translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="316"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="365"/>
<source>Vacuum databases</source>
<translation>Vakuum databází</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/files.cpp" line="331"/>
<location filename="../../src/files.cpp" line="380"/>
<source>Operation Vacuum has finished</source>
<translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
</message>
......@@ -477,27 +477,27 @@
<context>
<name>GlobalSettingsQmlWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="178"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="296"/>
<source>Last synchronisation: %1</source>
<translation>Poslední synchronizace: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="204"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="323"/>
<source>Select directory</source>
<translation>Zvolit adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="220"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="339"/>
<source>New location error</source>
<translation>Chyba nového umístění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="221"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="340"/>
<source>It is not possible to store databases in the new location. Write permission denied.</source>
<translation>Není možné uložit databáze do nového umístění. Nemáte právo zápisu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="222"/>
<location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="341"/>
<source>Action will be cancelled.</source>
<translation>Akce bude zrušena.</translation>
</message>
......@@ -693,17 +693,17 @@
<context>
<name>IsdsSession</name>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="87"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="92"/>
<source>Cannot open certificate</source>
<translation>Nepodařilo se otevřít certifikát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="115"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="120"/>
<source>Cannot parse certificate</source>
<translation>Nepodařilo se zpracovat certifikát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="120"/>
<location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="125"/>
<source>Unknown certificate format</source>
<translation>Neznámý formát certifikátu</translation>
</message>
......@@ -711,494 +711,494 @@
<context>
<name>IsdsWrapper</name>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="413"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="444"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1080"/>
<source>Wrong username or message ID</source>
<translation>Špatné uživatelské jméno nebo ID zprávy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="171"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="287"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="182"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="303"/>
<source>Wrong username</source>
<translation>Špatné uživatelské jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1092"/>
<source>Downloading message %1</source>
<translation>Stahování zprávy %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="176"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="290"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="416"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="523"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="530"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="541"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="552"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="598"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="629"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="636"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="705"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1224"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="187"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="306"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="447"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="567"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="574"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="585"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="596"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="643"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="675"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="682"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="756"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1083"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1299"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="170"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="181"/>
<source>Unknow error</source>
<translation>Neznámá chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="176"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="290"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="416"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="523"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="542"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="553"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="599"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="637"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="705"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1224"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="187"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="306"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="447"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="567"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="586"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="597"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="644"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="683"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="756"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1083"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1299"/>
<source>Internal error</source>
<translation>Interní chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="207"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="218"/>
<source>Change password error: %1</source>
<translation>Chyba při změně hesla: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="209"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="215"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="220"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="226"/>
<source>ISDS returns: %1</source>
<translation>ISDS vrací: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="214"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="225"/>
<source>Password for username &apos;%1&apos; has changed.</source>
<translation>Heslo pro uživatelské jméno &apos;%1&apos; bylo změněno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="338"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="359"/>
<source>Finding databoxes</source>
<translation>Vyhledávání datových schránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="363"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="384"/>
<source>Find databox: %1</source>
<translation>Vyhledat datovou schránku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="399"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="425"/>
<source>Error creating task</source>
<translation>Chyba při vytváření úlohy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="439"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="828"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="469"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="879"/>
<source>Delivery info: %1</source>
<translation>Informace o doručení: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="702"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="753"/>
<source>Username or password missing</source>
<translation>Chybí uživatelské jméno nebo heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="717"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="768"/>
<source>Account &apos;%1&apos; requires SMS code for password changing.</source>
<translation>Účet &apos;%1&apos; vyžaduje SMS kód pro změnu hesla.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="844"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="895"/>
<source>Failed to download complete message %1.</source>
<translation>Chyba při stahování kompletní zprávy %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="848"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="899"/>
<source>Message %1 has been downloaded</source>
<translation>Zpráva %1 byla stažena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="425"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="456"/>
<source>Downloading delivery info %1</source>
<translation>Stahování doručenky %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="843"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="894"/>
<source>Downloading message: %1</source>
<translation>Stahuji zprávu: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="440"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="829"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="470"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="880"/>
<source>Failed to download delivery info for message %1.</source>
<translation>Stažení informací o doručení zprávy %1 selhalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="299"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="315"/>
<source>Getting account info %1</source>
<translation>Získávám info o účtě %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="814"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="865"/>
<source>Account info: %1</source>
<translation>Informace o doručení: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="815"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="866"/>
<source>Failed to get account info for username %1.</source>
<translation>Nezdařilo se stáhnout informace o účtu pro uživatelské jméno %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="935"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="986"/>
<source>%1: Message has been sent</source>
<translation>%1: Zpráva byla odeslána</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="936"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="987"/>
<source>Message has successfully been sent to all recipients.</source>
<translation>Zpráva byla úspěšně odeslána všem příjemcům.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="651"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="941"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="697"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="992"/>
<source>%1: Error sending message!</source>
<translation>%1: Chyba při odeslání zprávy!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="942"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="993"/>
<source>Message has NOT been sent to all recipients.</source>
<translation>Zpráva nebyla odeslána všem příjemcům.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1056"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1119"/>
<source>Enter password</source>
<translation>Zadejte heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="719"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1080"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="770"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1143"/>
<source>Do you want to send SMS code now?</source>
<translation>Chcete zaslat SMS kód?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="107"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="112"/>
<source>No zfo files or selected folder.</source>
<translation>Žádný zfo soubor nebo vybraná složka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="119"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="124"/>
<source>No account for zfo import.</source>
<translation>Není žádný účet pro import zfo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="137"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="142"/>
<source>No zfo files in the selected directory.</source>
<translation>Vybraná složka neobsahuje zfo soubory.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="146"/>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="151"/>
<source>No zfo file for import.</source>
<translation>Žádný zfo soubor pro import.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="149"/>