datovka_cs.ts 221 KB
Newer Older
1 2 3
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="en_US">
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
<context>
  <name>AccessibleSpinBox</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="70"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="70"/>
    <source>Decrease value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Snížit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="103"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBox.qml" line="103"/>
    <source>Increase value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Zvýšit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AccessibleSpinBoxZeroMax</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="32"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="32"/>
    <source>max</source>
    <translation>max</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="92"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="92"/>
    <source>Decrease value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Snížit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="125"/>
    <location filename="../../qml/components/AccessibleSpinBoxZeroMax.qml" line="125"/>
    <source>Increase value &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Zvýšit hodnotu &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
</context>
40 41 42
<context>
  <name>Accounts</name>
  <message>
43
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="331"/>
44 45 46 47
    <source>Remove account: %1</source>
    <translation>Odstranit účet: %1</translation>
  </message>
  <message>
48
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="332"/>
49 50 51 52
    <source>Do you want to remove the account &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Opravdu chcete odstranit účet &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
53
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="333"/>
54 55 56 57
    <source>Note: It will also remove all related local databases and account information.</source>
    <translation>Poznámka: Budou odstraněny také všechny odpovídající lokální databáze a informace o účtu.</translation>
  </message>
  <message>
58
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="240"/>
59 60 61 62
    <source>Problem while updating account</source>
    <translation>Problém při vytváření účtu</translation>
  </message>
  <message>
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="181"/>
    <source>Username, password or account name has not been specified. These fields must be filled in.</source>
    <translation>Uživatelské jméno, heslo nebo jméno účtu nebylo uvedeno. Tyto položky musí být vyplněny.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="186"/>
    <source>Username &apos;%1&apos; has wrong length.</source>
    <translation>Uživatelské jméno &apos;%1&apos; má špatnou délku.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="200"/>
    <source>Account with username &apos;%1&apos; already exists.</source>
    <translation>Účet s uživatelským jménem &apos;%1&apos; již existuje.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="241"/>
79 80 81 82
    <source>Account name has not been specified!</source>
    <translation>Název účtu nebyl vyplněn!</translation>
  </message>
  <message>
83
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="242"/>
84 85 86 87
    <source>This field must be filled in.</source>
    <translation>Tato položka musí být vyplněna.</translation>
  </message>
  <message>
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="442"/>
    <source>Change user name: %1</source>
    <translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="443"/>
    <source>Do you want to change the username from &apos;%1&apos; to &apos;%2&apos; for the account &apos;%3&apos;?</source>
    <translation>Chcete změnit uživatelské jméno z &apos;%1&apos; na &apos;%2&apos; pro účet &apos;%3&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="445"/>
    <source>Note: It will also change all related local database names and account information.</source>
    <translation>Poznámka: Změní se také jména všech odpovídajících databází a informace o účtu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="492"/>
    <source>Cannot access file database for the username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Nelze otevřít databázi souborů pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="501"/>
    <source>Cannot change file database to username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Nelze změnit databázi souborů na uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="527"/>
    <source>Cannot access message database for username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Nelze otevřít databázi zpráv pro uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="536"/>
    <source>Cannot change message database to username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Nelze změnit databázi zpráv na uživatelské jméno &apos;%1&apos;.</translation>
121
  </message>
122
  <message>
123 124 125
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="570"/>
    <source>New data box identifier &apos;%1&apos; does not correspond with the old username &apos;%2&apos;.</source>
    <translation>Identifikátor nové schránky &apos;%1&apos; neodpovídá starému uživatelskému jménu &apos;%2&apos;.</translation>
126 127
  </message>
  <message>
128 129 130
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="577"/>
    <source>Cannot change username &apos;%1&apos; in the account database.</source>
    <translation>Nelze změnit uživatelské jméno &apos;%1&apos; v databázi účtů.</translation>
131 132
  </message>
  <message>
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="599"/>
    <source>Change username: %1</source>
    <translation>Změna uživatelského jména: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="600"/>
    <source>A new username &apos;%1&apos; for the account &apos;%2&apos; has been set.</source>
    <translation>Nové uživatelské jméno &apos;%1&apos; pro účet &apos;%2&apos; bylo nastaveno.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="602"/>
    <source>Account will use the new settings.</source>
    <translation>Účet použije nová nastavení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="625"/>
    <source>Username problem: %1</source>
    <translation>Problém s uživatelským jménem: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="626"/>
    <source>The new username &apos;%1&apos; for account &apos;%2&apos; has not been set!</source>
    <translation>Nové uživatelské jméno &apos;%1&apos; pro účet &apos;%2&apos; nebylo nastaveno!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="629"/>
    <source>Account will use the original settings.</source>
    <translation>Účet použije původní nastavení.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="208"/>
164 165 166 167
    <source>Creating account: %1</source>
    <translation>Vytváření účtu: %1</translation>
  </message>
  <message>
168
    <location filename="../../src/accounts.cpp" line="209"/>
169 170 171 172
    <source>Account &apos;%1&apos; could not be created.</source>
    <translation>Účet &apos;%1&apos; nemohl být vytvořen.</translation>
  </message>
</context>
173 174 175 176 177 178 179 180 181
<context>
  <name>CalendarDialogue</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/dialogues/CalendarDialogue.qml" line="63"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/CalendarDialogue.qml" line="63"/>
    <source>Calendar dialog</source>
    <translation>Kalendář</translation>
  </message>
</context>
182 183 184
<context>
  <name>DataboxList</name>
  <message>
185 186
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="164"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="164"/>
187 188 189 190
    <source>View details about data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Zobrazit informace o datové schránce &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
191 192
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="167"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="167"/>
193 194 195 196
    <source>Deselect data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Zrušit výběr datové schránky &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
197 198
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="170"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="170"/>
199 200 201 202
    <source>Select data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Vybrat datovou schránku &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
  <message>
203 204
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="263"/>
    <location filename="../../qml/components/DataboxList.qml" line="263"/>
205 206 207 208
    <source>Remove data box &apos;%1&apos; (identifier &apos;%2&apos;).</source>
    <translation>Odebrat datovou schránku &apos;%1&apos; (identifikátor &apos;%2&apos;).</translation>
  </message>
</context>
209 210 211
<context>
  <name>DbWrapper</name>
  <message>
212 213
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="158"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="227"/>
214 215 216 217
    <source>Message %1 envelope update failed!</source>
    <translation>Aktulizace obálky zprávy %1 selhala!</translation>
  </message>
  <message>
218
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="172"/>
219 220 221 222
    <source>%1: new messages: %2</source>
    <translation>%1: nových zpráv: %2</translation>
  </message>
  <message>
223
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="175"/>
224 225 226 227
    <source>%1: No new messages.</source>
    <translation>%1: Žádné nové zprávy.</translation>
  </message>
  <message>
228
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="131"/>
229
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="220"/>
230 231
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="292"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="322"/>
232 233 234 235
    <source>Cannot open message database!</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít databázi zpráv!</translation>
  </message>
  <message>
236
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="39"/>
237 238 239 240
    <source>Data box ID</source>
    <translation>ID datové schránky</translation>
  </message>
  <message>
241
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="40"/>
242 243 244 245
    <source>Data box type</source>
    <translation>Typ datové schránky</translation>
  </message>
  <message>
246
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="43"/>
247 248 249 250
    <source>IČ</source>
    <translation>IČ</translation>
  </message>
  <message>
251
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="46"/>
252 253 254 255
    <source>Given name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
256
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="50"/>
257 258 259 260
    <source>Middle name</source>
    <translation>Prostření jméno</translation>
  </message>
  <message>
261
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="54"/>
262 263 264 265
    <source>Surname</source>
    <translation>Příjmení</translation>
  </message>
  <message>
266
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="58"/>
267 268 269 270
    <source>Surname at birth</source>
    <translation>Rodné příjmení</translation>
  </message>
  <message>
271
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="62"/>
272 273 274 275
    <source>Date of birth</source>
    <translation>Datum narození</translation>
  </message>
  <message>
276
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="66"/>
277 278 279 280
    <source>City of birth</source>
    <translation>Místo narození</translation>
  </message>
  <message>
281
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="70"/>
282 283 284 285
    <source>County of birth</source>
    <translation>Okres narození</translation>
  </message>
  <message>
286
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="74"/>
287 288 289 290
    <source>State of birth</source>
    <translation>Stát narození</translation>
  </message>
  <message>
291
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="78"/>
292 293 294 295
    <source>Company name</source>
    <translation>Název firmy</translation>
  </message>
  <message>
296
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="81"/>
297 298 299 300
    <source>Street of residence</source>
    <translation>Sídlo - ulice</translation>
  </message>
  <message>
301
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="83"/>
302 303 304 305
    <source>Number in street</source>
    <translation>Číslo orientační</translation>
  </message>
  <message>
306
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="85"/>
307 308 309 310
    <source>Number in municipality</source>
    <translation>Číslo popisné</translation>
  </message>
  <message>
311
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="87"/>
312 313 314 315
    <source>Zip code</source>
    <translation>PSČ</translation>
  </message>
  <message>
316
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="89"/>
317 318 319 320
    <source>City of residence</source>
    <translation>Sídlo - město</translation>
  </message>
  <message>
321
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="92"/>
322 323 324 325
    <source>State of residence</source>
    <translation>Sídlo - stát</translation>
  </message>
  <message>
326
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="96"/>
327 328 329 330
    <source>Nationality</source>
    <translation>Státní občanství</translation>
  </message>
  <message>
331
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="99"/>
332 333 334 335
    <source>Databox state</source>
    <translation>Stav schránky</translation>
  </message>
  <message>
336
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="101"/>
337 338 339 340
    <source>Effective OVM</source>
    <translation>Efektivní OVM</translation>
  </message>
  <message>
341 342
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="106"/>
343 344 345 346
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
347 348
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="103"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="106"/>
349 350 351 352
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
353
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="104"/>
354 355 356 357
    <source>Open addressing</source>
    <translation>Otevřené adresování</translation>
  </message>
  <message>
358 359 360 361 362 363 364 365 366
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="122"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="191"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="283"/>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="311"/>
    <source>Internal error!</source>
    <translation>Interní chyba!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="148"/>
367 368 369 370
    <source>Message %1 envelope insertion failed!</source>
    <translation>Zpracování obálky zprávy %1 selhalo!</translation>
  </message>
  <message>
371
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="200"/>
372 373 374 375
    <source>Cannot open file database!</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít databázi souborů!</translation>
  </message>
  <message>
376
    <location filename="../../src/net/db_wrapper.cpp" line="208"/>
377 378 379 380
    <source>File %1 insertion failed!</source>
    <translation>Nepodařilo se zpracovat soubor %1!</translation>
  </message>
</context>
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428
<context>
  <name>ErrorEntry</name>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="136"/>
    <source>No error occurred</source>
    <translation>Žádná chyba se nevyskytla</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="139"/>
    <source>Request was malformed</source>
    <translation>Požadavek byl poškozený</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="142"/>
    <source>Identifier is missing</source>
    <translation>Chybějící identifikátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="145"/>
    <source>Supplied identifier is wrong</source>
    <translation>Neplatný identifikátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="148"/>
    <source>File format is not supported</source>
    <translation>Nepodporovaný formát souboru</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="151"/>
    <source>Data are already present</source>
    <translation>Data již existují</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="154"/>
    <source>Service limit was exceeded</source>
    <translation>Překročen limit služby</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="157"/>
    <source>Unspecified error</source>
    <translation>Blíže neurčená chyba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/datovka_shared/records_management/json/entry_error.cpp" line="161"/>
    <source>Unknown error</source>
    <translation>Neznámá chyba</translation>
  </message>
</context>
429 430
<context>
  <name>FileDialogue</name>
431
  <message>
432 433
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="36"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="36"/>
434 435 436
    <source>Select path</source>
    <translation>Vybrat cestu</translation>
  </message>
437
  <message>
438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="41"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="41"/>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Zrušit</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="45"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="45"/>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
450 451
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="135"/>
452 453 454 455
    <source>Select location type</source>
    <translation>Vyberte typ umístění</translation>
  </message>
  <message>
456 457
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="137"/>
458 459 460 461
    <source>Desktop</source>
    <translation>Plocha</translation>
  </message>
  <message>
462 463
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="138"/>
464 465 466
    <source>Documents</source>
    <translation>Dokumenty</translation>
  </message>
467
  <message>
468 469
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="139"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="139"/>
470 471 472 473
    <source>Downloads</source>
    <translation>Stažené</translation>
  </message>
  <message>
474 475
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="140"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="140"/>
476 477 478 479
    <source>Pictures</source>
    <translation>Obrázky</translation>
  </message>
  <message>
480 481
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="141"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="141"/>
482 483 484
    <source>Temp</source>
    <translation>Dočasné</translation>
  </message>
485
  <message>
486 487
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="166"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="166"/>
488 489 490 491
    <source>Up</source>
    <translation>Nahoru</translation>
  </message>
  <message>
492 493
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="248"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="248"/>
494 495 496 497
    <source>Open directory.</source>
    <translation>Otevřít adresář.</translation>
  </message>
  <message>
498 499
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="251"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="251"/>
500 501 502 503
    <source>File is selected.</source>
    <translation>Soubor je vybrán.</translation>
  </message>
  <message>
504 505
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="253"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/FileDialogue.qml" line="253"/>
506 507 508
    <source>File is not selected.</source>
    <translation>Soubor není vybrán.</translation>
  </message>
509
</context>
510 511 512
<context>
  <name>Files</name>
  <message>
513 514
    <location filename="../../src/files.cpp" line="209"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="239"/>
515 516 517 518
    <source>Open attachment error</source>
    <translation>Chyba otevření přílohy</translation>
  </message>
  <message>
519
    <location filename="../../src/files.cpp" line="240"/>
520 521 522 523
    <source>There is no application to open this file format.</source>
    <translation>Neexistuje aplikace, která pracuje s tímto formátem souborů.</translation>
  </message>
  <message>
524
    <location filename="../../src/files.cpp" line="241"/>
525 526 527 528
    <source>File: &apos;%1&apos;</source>
    <translation>Soubor: &apos;%1&apos;</translation>
  </message>
  <message>
529
    <location filename="../../src/files.cpp" line="210"/>
530 531 532
    <source>Cannot save selected file to disk for opening.</source>
    <translation>Nelze uložit zvolený soubor pro otevření.</translation>
  </message>
533
  <message>
534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
    <location filename="../../src/files.cpp" line="67"/>
    <source>Attachment saving</source>
    <translation>Ukládání příloh</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="68"/>
    <source>Attachments have been saved.</source>
    <translation>Přílohy byly uloženy.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="69"/>
    <source>Attachments have not been saved!</source>
    <translation>Přílohy nebyly uloženy!</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="71"/>
    <source>Path: &apos;%1&apos;</source>
    <translation>Cesta: &apos;%1&apos;</translation>
  </message>
  <message>
554
    <location filename="../../src/files.cpp" line="313"/>
555
    <location filename="../../src/files.cpp" line="661"/>
556 557 558 559
    <source>ZFO missing</source>
    <translation>Chybějící ZFO</translation>
  </message>
  <message>
560
    <location filename="../../src/files.cpp" line="314"/>
561
    <location filename="../../src/files.cpp" line="662"/>
562 563 564 565
    <source>ZFO message is not present in local database.</source>
    <translation>ZFO se zprávou není uloženo v lokální databázi.</translation>
  </message>
  <message>
566
    <location filename="../../src/files.cpp" line="315"/>
567
    <location filename="../../src/files.cpp" line="663"/>
568 569 570 571
    <source>Download complete message again to obtain it.</source>
    <translation>Stáhněte znovu celou datovou zprávu.</translation>
  </message>
  <message>
572
    <location filename="../../src/files.cpp" line="365"/>
573 574 575 576
    <source>Delete files: %1</source>
    <translation>Smazat soubory: %1</translation>
  </message>
  <message>
577
    <location filename="../../src/files.cpp" line="366"/>
578 579 580 581
    <source>Do you want to clean up the file database of account &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Opravdu chcete pročistit databázi souborů pro účet &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
582
    <location filename="../../src/files.cpp" line="367"/>
583 584 585
    <source>Note: All attachment files of messages will be removed from the database.</source>
    <translation>Poznámka: Všechny přílohy zpráv budou odstraněny z databáze.</translation>
  </message>
586
  <message>
587
    <location filename="../../src/files.cpp" line="409"/>
588 589 590 591
    <source>Vacuum databases</source>
    <translation>Vakuum databází</translation>
  </message>
  <message>
592
    <location filename="../../src/files.cpp" line="425"/>
593 594 595
    <source>Operation Vacuum has finished</source>
    <translation>Operace Vakuum byla dokončena</translation>
  </message>
596
  <message>
597
    <location filename="../../src/files.cpp" line="773"/>
598 599 600 601
    <source>General</source>
    <translation>Obecné</translation>
  </message>
  <message>
602
    <location filename="../../src/files.cpp" line="774"/>
603 604 605 606
    <source>Subject</source>
    <translation>Předmět</translation>
  </message>
  <message>
607
    <location filename="../../src/files.cpp" line="776"/>
608 609 610 611
    <source>Attachment size</source>
    <translation>Velikost příloh</translation>
  </message>
  <message>
612
    <location filename="../../src/files.cpp" line="778"/>
613 614 615 616
    <source>Personal delivery</source>
    <translation>Doručení do vlastních rukou</translation>
  </message>
  <message>
617 618
    <location filename="../../src/files.cpp" line="779"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
619 620 621 622
    <source>Yes</source>
    <translation>Ano</translation>
  </message>
  <message>
623 624
    <location filename="../../src/files.cpp" line="779"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="781"/>
625 626 627 628
    <source>No</source>
    <translation>Ne</translation>
  </message>
  <message>
629
    <location filename="../../src/files.cpp" line="780"/>
630 631 632 633
    <source>Delivery by fiction</source>
    <translation>Doručení fikcí</translation>
  </message>
  <message>
634
    <location filename="../../src/files.cpp" line="783"/>
635 636 637 638
    <source>Sender</source>
    <translation>Odesílatel</translation>
  </message>
  <message>
639 640
    <location filename="../../src/files.cpp" line="784"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="792"/>
641 642 643 644
    <source>Databox ID</source>
    <translation>ID schránky</translation>
  </message>
  <message>
645 646
    <location filename="../../src/files.cpp" line="786"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="794"/>
647 648 649 650
    <source>Name</source>
    <translation>Jméno</translation>
  </message>
  <message>
651 652
    <location filename="../../src/files.cpp" line="788"/>
    <location filename="../../src/files.cpp" line="795"/>
653 654 655 656
    <source>Address</source>
    <translation>Adresa</translation>
  </message>
  <message>
657
    <location filename="../../src/files.cpp" line="791"/>
658 659 660 661
    <source>Recipient</source>
    <translation>Příjemce</translation>
  </message>
  <message>
662
    <location filename="../../src/files.cpp" line="798"/>
663 664 665 666
    <source>To hands</source>
    <translation>K rukám</translation>
  </message>
  <message>
667
    <location filename="../../src/files.cpp" line="804"/>
668 669 670 671
    <source>Our file mark</source>
    <translation>Naše spisová značka</translation>
  </message>
  <message>
672
    <location filename="../../src/files.cpp" line="808"/>
673 674 675 676
    <source>Our reference number</source>
    <translation>Naše číslo jednací</translation>
  </message>
  <message>
677
    <location filename="../../src/files.cpp" line="812"/>
678 679 680 681
    <source>Your file mark</source>
    <translation>Vaše spisová značka</translation>
  </message>
  <message>
682
    <location filename="../../src/files.cpp" line="816"/>
683 684 685 686
    <source>Your reference number</source>
    <translation>Vaše číslo jednací</translation>
  </message>
  <message>
687
    <location filename="../../src/files.cpp" line="820"/>
688 689 690 691
    <source>Law</source>
    <translation>Zákon</translation>
  </message>
  <message>
692
    <location filename="../../src/files.cpp" line="824"/>
693 694 695 696
    <source>Year</source>
    <translation>Rok</translation>
  </message>
  <message>
697
    <location filename="../../src/files.cpp" line="828"/>
698 699 700 701
    <source>Section</source>
    <translation>Sekce</translation>
  </message>
  <message>
702
    <location filename="../../src/files.cpp" line="832"/>
703 704 705 706
    <source>Paragraph</source>
    <translation>Odstavec</translation>
  </message>
  <message>
707
    <location filename="../../src/files.cpp" line="836"/>
708 709 710 711
    <source>Letter</source>
    <translation>Písmeno</translation>
  </message>
  <message>
712
    <location filename="../../src/files.cpp" line="840"/>
713 714 715 716
    <source>Additional info</source>
    <translation>Doplňující informace</translation>
  </message>
  <message>
717
    <location filename="../../src/files.cpp" line="844"/>
718 719 720 721
    <source>Message state</source>
    <translation>Stav zprávy</translation>
  </message>
  <message>
722
    <location filename="../../src/files.cpp" line="845"/>
723 724 725 726
    <source>Delivery time</source>
    <translation>Čas dodání</translation>
  </message>
  <message>
727
    <location filename="../../src/files.cpp" line="849"/>
728 729 730 731
    <source>Accetance time</source>
    <translation>Čas doručení</translation>
  </message>
  <message>
732
    <location filename="../../src/files.cpp" line="853"/>
733 734 735 736
    <source>Status</source>
    <translation>Stav</translation>
  </message>
  <message>
737
    <location filename="../../src/files.cpp" line="857"/>
738 739 740
    <source>Events</source>
    <translation>Události</translation>
  </message>
741
</context>
742 743 744
<context>
  <name>GlobalSettingsQmlWrapper</name>
  <message>
745
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="297"/>
746 747 748 749
    <source>Last synchronisation: %1</source>
    <translation>Poslední synchronizace: %1</translation>
  </message>
  <message>
750
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="324"/>
751 752 753
    <source>Select directory</source>
    <translation>Zvolit adresář</translation>
  </message>
754
  <message>
755
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="340"/>
756 757 758 759
    <source>New location error</source>
    <translation>Chyba nového umístění</translation>
  </message>
  <message>
760
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="341"/>
761 762 763 764
    <source>It is not possible to store databases in the new location. Write permission denied.</source>
    <translation>Není možné uložit databáze do nového umístění. Nemáte právo zápisu.</translation>
  </message>
  <message>
765
    <location filename="../../src/setwrapper.cpp" line="342"/>
766
    <source>Action will be cancelled.</source>
767 768
    <translation>Akce bude zrušena.</translation>
  </message>
769
</context>
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781
<context>
  <name>GovFormList</name>
  <message>
    <location filename="../../qml/components/GovFormList.qml" line="104"/>
    <location filename="../../qml/components/GovFormList.qml" line="104"/>
    <source>Open calendar</source>
    <translation>Otevřít kalendář</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GovWrapper</name>
  <message>
782
    <location filename="../../src/gov_wrapper.cpp" line="164"/>
783 784 785 786
    <source>Request: %1</source>
    <translation>Požadavek: %1</translation>
  </message>
  <message>
787
    <location filename="../../src/gov_wrapper.cpp" line="166"/>
788 789 790 791
    <source>Recipient: %1</source>
    <translation>Příjemce: %1</translation>
  </message>
  <message>
792
    <location filename="../../src/gov_wrapper.cpp" line="169"/>
793 794 795 796
    <source>Send e-gov request</source>
    <translation>Odeslat elektronické podání</translation>
  </message>
  <message>
797
    <location filename="../../src/gov_wrapper.cpp" line="170"/>
798 799 800 801
    <source>Do you want to send the e-gov request to data box &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Přejete si odeslat elektronické podání do datové schránky &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
</context>
802 803 804
<context>
  <name>InputDialogue</name>
  <message>
805 806
    <location filename="../../qml/dialogues/InputDialogue.qml" line="69"/>
    <location filename="../../qml/dialogues/InputDialogue.qml" line="69"/>
807 808 809 810
    <source>QML input dialog</source>
    <translation>QML vstupní dialog</translation>
  </message>
</context>
811
<context>
812
  <name>InputLineMenu</name>
813
  <message>
814 815
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="37"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="37"/>
816 817
    <source>Clear</source>
    <translation>Vymazat</translation>
818 819
  </message>
  <message>
820 821 822 823
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="46"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="46"/>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopírovat</translation>
824 825
  </message>
  <message>
826 827
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="57"/>
    <location filename="../../qml/components/InputLineMenu.qml" line="57"/>
828 829 830 831
    <source>Paste</source>
    <translation>Vložit</translation>
  </message>
</context>
832 833 834
<context>
  <name>IsdsConversion</name>
  <message>
835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="58"/>
    <source>Primary user</source>
    <translation>Oprávněná osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="61"/>
    <source>Entrusted user</source>
    <translation>Pověřená osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="64"/>
    <source>Administrator</source>
    <translation>Administrátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="67"/>
    <source>Official</source>
    <translation>Systém ISDS</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="70"/>
    <source>Virtual</source>
    <translation>Virtuální osoba</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="73"/>
    <source>Liquidator</source>
    <translation>Likvidátor</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="75"/>
    <source>Unknown</source>
    <translation>Neznámý</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="83"/>
871 872 873 874
    <source>The data box is accessible. It is possible to send messages into it. It can be looked up on the Portal.</source>
    <translation>Datová schránka je přístupná, lze do ní dodávat zprávy, na Portále lze vyhledat.</translation>
  </message>
  <message>
875
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="88"/>
876 877 878 879
    <source>The data box is temporarily inaccessible (at own request). It may be made accessible again at some point in the future.</source>
    <translation>Datová schránka je dočasně znepřístupněna (na vlastní žádost), může být později opět zpřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
880
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="93"/>
881 882 883 884
    <source>The data box is so far inactive. The owner of the box has to log into the web interface at first in order to activate the box.</source>
    <translation>Datová schránka je dosud neaktivní. Vlastník schránky se musí poprvé přihlásit do webového rozhraní, aby došlo k aktivaci schránky.</translation>
  </message>
  <message>
885
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="97"/>
886 887 888 889
    <source>The data box is permanently inaccessible. It is waiting to be deleted (but it may be made accessible again).</source>
    <translation>Datová schránka je trvale znepřístupněna, čeká na smazání (může být opět zpřístupněna).</translation>
  </message>
  <message>
890
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="101"/>
891 892 893 894
    <source>The data box has been deleted (none the less it exists in ISDS).</source>
    <translation>Datová schránka byla smazána (přesto existuje v ISDS).</translation>
  </message>
  <message>
895
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="105"/>
896 897 898 899
    <source>The data box is temporarily inaccessible (because of the reasons enumerated in the law at the time of access denial). It may be made accessible again at some point in the future.</source>
    <translation>Datová schránka je dočasně znepřístupněna (z důvodů vyjmenovaných v zákoně resp. při přerušení činnosti), může být později opět zpřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
900
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="110"/>
901 902 903
    <source>An error occurred while checking the status.</source>
    <translation>Došlo k chybě při zjišťování stavu.</translation>
  </message>
904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="123"/>
    <source>Public data message</source>
    <translation>Veřejná datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="126"/>
    <source>Postal data message</source>
    <translation>Poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="129"/>
    <source>Initialising postal data message</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="132"/>
    <source>Reply postal data message</source>
    <translation>Odpovědní poštovní datová zpráva</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="135"/>
    <source>Initialising postal data message - expired</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva - expirovaná</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="138"/>
    <source>Initialising postal data message - used</source>
    <translation>Inicializační poštovní datová zpráva - využitá</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="141"/>
    <source>Unknown message type</source>
    <translation>Neznámý typ datové zprávy</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="151"/>
    <source>Message has been submitted (has been created in ISDS)</source>
    <translation>Zpráva byla podána (vznikla v ISDS)</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="157"/>
    <source>Data message including its attachments signed with time-stamp.</source>
    <translation>Datová zpráva včetně písemností podepsána časovým razítkem.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="164"/>
    <source>Message did not pass through AV check; infected paper deleted; final status before deletion.</source>
    <translation>Zpráva neprošla AV kontrolou; nakažená písemnost je smazána; konečný stav zprávy před smazáním.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="169"/>
    <source>Message handed into ISDS (delivery time recorded).</source>
    <translation>Zpráva dodána do ISDS (zapsán čas dodání).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="178"/>
    <source>10 days have passed since the delivery of the public message which has not been accepted by logging-in (assumption of delivery by fiction in nonOVM DS); this state cannot occur for commercial messages.</source>
    <translation>Uplynulo 10 dnů od dodání veřejné zprávy, která dosud nebyla doručena přihlášením (předpoklad doručení fikcí u ne-OVM DS); tento stav nemůže nastat v případě poštovních datových zpráv.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="188"/>
    <source>A person authorised to read this message has logged in -- delivered message has been accepted.</source>
    <translation>Osoba oprávněná číst tuto zprávu se přihlásila - dodaná zpráva byla doručena.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="193"/>
    <source>Message has been read (on the portal or by ESS action).</source>
    <translation>Zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS).</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="201"/>
    <source>Message marked as undeliverable because the target databox has been made inaccessible.</source>
    <translation>Zpráva byla označena jako nedoručitelná, protože DS adresáta byla zpětně znepřístupněna.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="209"/>
    <source>Message content deleted, envelope including hashes has been moved into archive.</source>
    <translation>Obsah zprávy byl smazán, obálka zprávy včetně hashe přesunuta do archívu.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/isds/isds_conversion.cpp" line="214"/>
    <source>Message resides in data vault.</source>
    <translation>Zpráva je v Datovém trezoru.</translation>
  </message>
989
</context>
990 991 992
<context>
  <name>IsdsSession</name>
  <message>
993
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="93"/>
994 995
    <source>Cannot open certificate</source>
    <translation>Nepodařilo se otevřít certifikát</translation>
996 997
  </message>
  <message>
998
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="121"/>
999 1000 1001 1002
    <source>Cannot parse certificate</source>
    <translation>Nepodařilo se zpracovat certifikát</translation>
  </message>
  <message>
1003
    <location filename="../../src/net/isds_session.cpp" line="127"/>
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
    <source>Unknown certificate format</source>
    <translation>Neznámý formát certifikátu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>IsdsWrapper</name>
  <message>
1011 1012
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="485"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1202"/>
1013 1014 1015 1016
    <source>Wrong username or message ID</source>
    <translation>Špatné uživatelské jméno nebo ID zprávy</translation>
  </message>
  <message>
1017
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="185"/>
1018 1019
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="310"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="342"/>
1020 1021 1022 1023
    <source>Wrong username</source>
    <translation>Špatné uživatelské jméno</translation>
  </message>
  <message>
1024
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1214"/>
1025 1026 1027 1028
    <source>Downloading message %1</source>
    <translation>Stahování zprávy %1</translation>
  </message>
  <message>
1029
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="313"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="345"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="488"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="608"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="615"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="626"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="637"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="693"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="734"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="741"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="825"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="832"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="869"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1205"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1421"/>
1045 1046 1047 1048
    <source>Error</source>
    <translation>Chyba</translation>
  </message>
  <message>
1049
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="184"/>
1050 1051 1052 1053
    <source>Unknow error</source>
    <translation>Neznámá chyba</translation>
  </message>
  <message>
1054
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="190"/>
1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="313"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="345"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="488"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="608"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="627"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="638"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="694"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="742"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="825"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="869"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1205"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1421"/>
1067 1068 1069 1070
    <source>Internal error</source>
    <translation>Interní chyba</translation>
  </message>
  <message>
1071
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="221"/>
1072 1073 1074 1075
    <source>Change password error: %1</source>
    <translation>Chyba při změně hesla: %1</translation>
  </message>
  <message>
1076 1077
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="223"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="229"/>
1078 1079 1080 1081
    <source>ISDS returns: %1</source>
    <translation>ISDS vrací: %1</translation>
  </message>
  <message>
1082
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="228"/>
1083 1084 1085 1086
    <source>Password for username &apos;%1&apos; has changed.</source>
    <translation>Heslo pro uživatelské jméno &apos;%1&apos; bylo změněno.</translation>
  </message>
  <message>
1087
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="400"/>
1088 1089 1090 1091
    <source>Finding databoxes</source>
    <translation>Vyhledávání datových schránek</translation>
  </message>
  <message>
1092
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="425"/>
1093 1094 1095 1096
    <source>Find databox: %1</source>
    <translation>Vyhledat datovou schránku: %1</translation>
  </message>
  <message>
1097
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="466"/>
1098 1099 1100 1101
    <source>Error creating task</source>
    <translation>Chyba při vytváření úlohy</translation>
  </message>
  <message>
1102 1103
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="510"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="992"/>
1104 1105 1106 1107
    <source>Delivery info: %1</source>
    <translation>Informace o doručení: %1</translation>
  </message>
  <message>
1108 1109
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="757"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="768"/>
1110 1111 1112 1113
    <source>%1: Large message</source>
    <translation>%1: Veliká zpráva</translation>
  </message>
  <message>
1114
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="759"/>
1115 1116 1117 1118
    <source>Total attachment size is %1 MB. ISDS limits its size to %2 MB. Reduce the total attachment size and try sending the message again.</source>
    <translation>Celková velikost příloh je %1 MB. ISDS ji omezuje na %2 MB. Zmenšete celkovou velikost příloh a pokuste se odeslat zprávu znovu.</translation>
  </message>
  <message>
1119
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="769"/>
1120 1121 1122 1123
    <source>Total size of attachments exceeds %1 MB. Most of the data boxes cannot receive messages larger than %1 MB. However, some OVM data boxes can receive message up to %2 MB.</source>
    <translation>Celková velikost příloh přesahuje %1 MB. Většina datových schránek nemůže přijímat zprávy větší než %1 MB. Nicméně některé datové schránky typu OVM mohou přijímat zprávy až do %2 MB.</translation>
  </message>
  <message>
1124
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="771"/>
1125 1126 1127 1128
    <source>Do you really want to send a such large message?</source>
    <translation>Opravdu chcete odeslat takto velikou zprávu?</translation>
  </message>
  <message>
1129
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="866"/>
1130 1131 1132 1133
    <source>Username or password missing</source>
    <translation>Chybí uživatelské jméno nebo heslo</translation>
  </message>
  <message>
1134
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="881"/>
1135 1136 1137 1138
    <source>Account &apos;%1&apos; requires SMS code for password changing.</source>
    <translation>Účet &apos;%1&apos; vyžaduje SMS kód pro změnu hesla.</translation>
  </message>
  <message>
1139
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1008"/>
1140 1141 1142 1143
    <source>Failed to download complete message %1.</source>
    <translation>Chyba při stahování kompletní zprávy %1.</translation>
  </message>
  <message>
1144
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1012"/>
1145 1146 1147 1148
    <source>Message %1 has been downloaded</source>
    <translation>Zpráva %1 byla stažena</translation>
  </message>
  <message>
1149
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="497"/>
1150 1151 1152 1153
    <source>Downloading delivery info %1</source>
    <translation>Stahování doručenky %1</translation>
  </message>
  <message>
1154
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1007"/>
1155 1156 1157 1158
    <source>Downloading message: %1</source>
    <translation>Stahuji zprávu: %1</translation>
  </message>
  <message>
1159 1160
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="511"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="993"/>
1161 1162 1163 1164
    <source>Failed to download delivery info for message %1.</source>
    <translation>Stažení informací o doručení zprávy %1 selhalo.</translation>
  </message>
  <message>
1165
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="322"/>
1166 1167 1168 1169
    <source>Getting account info %1</source>
    <translation>Získávám info o účtě %1</translation>
  </message>
  <message>
1170
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="978"/>
1171 1172 1173 1174
    <source>Account info: %1</source>
    <translation>Informace o doručení: %1</translation>
  </message>
  <message>
1175
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="979"/>
1176 1177 1178 1179
    <source>Failed to get account info for username %1.</source>
    <translation>Nezdařilo se stáhnout informace o účtu pro uživatelské jméno %1.</translation>
  </message>
  <message>
1180
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1100"/>
1181 1182 1183 1184
    <source>%1: Message has been sent</source>
    <translation>%1: Zpráva byla odeslána</translation>
  </message>
  <message>
1185
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1101"/>
1186 1187 1188 1189
    <source>Message has successfully been sent to all recipients.</source>
    <translation>Zpráva byla úspěšně odeslána všem příjemcům.</translation>
  </message>
  <message>
1190
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1106"/>
1191 1192 1193 1194
    <source>%1: Error sending message!</source>
    <translation>%1: Chyba při odeslání zprávy!</translation>
  </message>
  <message>
1195
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1107"/>
1196 1197 1198 1199
    <source>Message has NOT been sent to all recipients.</source>
    <translation>Zpráva nebyla odeslána všem příjemcům.</translation>
  </message>
  <message>
1200 1201 1202 1203 1204 1205
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1166"/>
    <source>Username could not be changed because an error occurred while trying to log in with the new username &apos;%1&apos;.</source>
    <translation>Uživatelské jméno nemohlo být změněno, protože nastala chyba v průběhu pokusu o přihlášení novým uživatelským jménem &apos;%1&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1241"/>
1206 1207 1208 1209
    <source>Enter password</source>
    <translation>Zadejte heslo</translation>
  </message>
  <message>
1210 1211
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="883"/>
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="1265"/>
1212 1213 1214 1215
    <source>Do you want to send SMS code now?</source>
    <translation>Chcete zaslat SMS kód?</translation>
  </message>
  <message>
1216
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="115"/>
1217 1218 1219 1220
    <source>No zfo files or selected folder.</source>
    <translation>Žádný zfo soubor nebo vybraná složka.</translation>
  </message>
  <message>
1221
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="127"/>
1222 1223 1224 1225
    <source>No account for zfo import.</source>
    <translation>Není žádný účet pro import zfo.</translation>
  </message>
  <message>
1226
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="145"/>
1227 1228 1229 1230
    <source>No zfo files in the selected directory.</source>
    <translation>Vybraná složka neobsahuje zfo soubory.</translation>
  </message>
  <message>
1231
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="154"/>
1232 1233 1234 1235
    <source>No zfo file for import.</source>
    <translation>Žádný zfo soubor pro import.</translation>
  </message>
  <message>
1236
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="157"/>
1237 1238 1239 1240
    <source>ZFO import</source>
    <translation>Import ZFO</translation>
  </message>
  <message>
1241
    <location filename="../../src/net/isds_wrapper.cpp" line="169"/>
1242 1243 1244